Porównanie Stanowych przepisów o ochronie prywatności i GDPR

Stanowe przepisy o ochronie prywatności wykazują pewne podobieństwo do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (EU GDPR), które weszło w życie w maju 2018 r., oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Zjednoczonego Królestwa (UK GDPR), które zostało utrzymane jako prawo krajowe w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie (zbiorczo „GDPR”). Oba rodzaje przepisów nadają konsumentom prawa do ich danych i definiują zakresy odpowiedzialności. Jednak charakter tych praw jest różny, a GDPR nakłada również różne obowiązki, takie jak wymóg zapewnienia ochrony danych osobowych w przypadku ich przekazania za granicę i konieczność przestrzegania przez firmy zasad dotyczących powiadamiania osób i organów regulacyjnych w przypadku wystąpienia naruszenia danych.

Duża część prac związanych z przygotowaniem do GDPR dotyczy Stanowych przepisów o ochronie prywatności, ale zachowanie zgodności z GDPR nie oznacza zachowania zgodności ze Stanowymi przepisami o ochronie prywatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo