Zaliczka kupiecka

Shopify Capital oferuje finansowanie małych firm w postaci zaliczek kupieckich dla kwalifikujących się sprzedawców w Wielkiej Brytanii. Shopify Capital oferuje finansowanie w wysokości od 250 do 375 000 GBP.

Zaliczka kupiecka to zryczałtowana kwota, o której otrzymanie możesz się ubiegać za ustaloną opłatą. Płacisz Shopify Capital procent swojej codziennej sprzedaży aż do opłacenia całej kwoty.

Na przykład Shopify Capital może wypłacić Ci 5000 GBP, aby otrzymać zwrot w wysokości 5650 GBP z dziennej sprzedaży Twojego sklepu. Otrzymasz 5000 GBP na swoje firmowe konto bankowe, a Shopify Capital otrzyma 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie zwrócona kwota 5650 GBP.

Jeśli zakwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeżeli Twój wniosek o zaliczkę kupiecką zostanie zatwierdzony, otrzymasz pieniądze w ciągu dwóch dni roboczych.

Jak to działa

Dla zaliczki kupieckiej nie ma terminu spłaty. Spłacasz lub przelewasz procent dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, aż do momentu zapłaty całej sumy do zwrotu. Kwota płatności zależy od wielkości sprzedaży.

Dzienna sprzedaż brutto jest obliczana na podstawie każdego zamówienia złożonego w Twoim sklepie, które jest oznaczone jako zapłacone. Jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględnione w kwocie zwrotu, są zamówienia testowe złożone podczas korzystania z usługi Shopify Payments w trybie testowym. Dwa dni po otrzymaniu przez Ciebie zaliczki kupieckiej Shopify Capital zaczyna obciążać Twoje konto firmowe kwotą wyliczaną na podstawie dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu. Gdy zwrócisz ponad 25% sumy do zwrotu, będziesz mieć możliwość zwrotu pozostałego salda w formie pojedynczej płatności ryczałtowej.

Na przykład jeśli otrzymasz zaliczkę kupiecką w wysokości 15 000 GBP przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%, zapłacisz 10 GBP w dniu, w którym Twoja dzienna sprzedaż brutto wyniesie 100 GBP.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym słownikiem terminów Shopify Capital.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby zakwalifikować się do korzystania z opcji finansowania, Twój sklep musi:

Jeśli Twój sklep spełnia te wymagania, Shopify Capital sprawdza Twój sklep pod kątem kwalifikowalności do finansowania.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do uzyskania zaliczki kupieckiej, otrzymasz e-maila od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila lub wiadomości od Shopify Capital, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do uzyskania zaliczki kupieckiej.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Oferty Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Ustawienia > Capital, a następnie kliknij opcję Oferty.

 2. Kliknij Żądanie dla wybranej opcji finansowania.

 3. Sprawdź dane swojego banku i konta, a następnie kliknij opcję Potwierdź dane firmy i Potwierdź dane konta. Jeśli musisz zaktualizować te informacje,skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

 4. Kliknij opcję Potwierdź i skonfiguruj polecenie zapłaty.

 5. Uważnie przeczytaj zasady i warunki. Jeśli je akceptujesz, kliknij Accept terms.

Rozpatrzenie wniosku o zaliczkę kupiecką trwa zwykle od 1 do 5 dni roboczych. Status wniosku można wyświetlić na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka powinna wpłynąć na Twoje konto firmowe w ciągu dwóch dni roboczych.

Złóż wniosek o kolejną zaliczkę kupiecką

Po otrzymaniu zaliczki sprzedawcy możesz ubiegać się o kolejną zaliczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

W przypadku kwalifikowania się do wnioskowania o kolejną zaliczkę kupiecką nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Oferty Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Śledź zwroty zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić:

 • pozostałe saldo
 • zapłaconą kwotę, zapłacony procent całej sumy i historię przelewów.

Przychody ze sprzedaży w danym dniu możesz wyświetlić w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Zwrot pozostałego salda

Gdy zwrócisz ponad 25% sumy do zwrotu, będziesz mieć możliwość zwrotu pozostałego salda w formie pojedynczej płatności ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij opcję Zwróć saldo.
 3. Po wyświetleniu monitu sprawdź saldo, które ma zostać zwrócone. Jeśli na pewno chcesz zwrócić pełną kwotę pozostałego salda, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Zwróć saldo.

  Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do 3 dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty są zawieszone w okresie przetwarzania.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu kwoty ryczałtowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo