Zaliczka kupiecka

Shopify Capital oferuje finansowanie małych firm w postaci zaliczek kupieckich dla kwalifikujących się sprzedawców w Wielkiej Brytanii.

Zaliczka kupiecka to suma ryczałtowa, którą otrzymujesz od Shopify Capital, gdy sprzedasz Shopify Capital określoną kwotę przyszłego przychodu ze sprzedaży. Shopify Capital oferuje kwoty finansowania w wysokości od 250 GBP do 375 000 GBP.

Na przykład Shopify Capital może wypłacić Ci zaliczkę w wysokości 5000 GBP, aby zakupić 5650 GBP Twoich przyszłych przychodów ze sprzedaży. Otrzymujesz 5000 GBP, a Shopify Capital otrzymuje 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu do momentu zapłacenia przez Ciebie łącznej kwoty 5650 GBP.

Jeśli zakwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeżeli Twój wniosek o zaliczkę kupiecką zostanie zatwierdzony, otrzymasz pieniądze w ciągu dwóch dni roboczych.

Jak to działa

Nie ma terminu ani obliczonego oprocentowania zaliczki kupieckiej. Spłacasz lub zwracasz procent dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, aż do momentu zapłaty całej sumy do zwrotu. Kwota płatności zależy od wielkości sprzedaży.

Dzienna sprzedaż brutto jest obliczana na podstawie każdego zamówienia złożonego w Twoim sklepie, które jest oznaczone jako zapłacone. Jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględnione w kwocie zwrotu, są zamówienia testowe złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym. Dwa dni po otrzymaniu przez Ciebie zaliczki kupieckiej Shopify Capital zaczyna obciążać Twoje konto firmowe kwotą wyliczaną na podstawie dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu.

Na przykład, jeśli sprzedasz Shopify Capital kwotę 15 000 GBP przyszłych przychodów ze sprzedaży przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%, zapłacisz 10 GBP w dniu, w którym Twoja dzienna sprzedaż brutto wyniesie 100 GBP.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym słownikiem terminów Shopify Capital.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby zakwalifikować się do korzystania z opcji finansowania, Twój sklep musi:

Jeśli Twój sklep spełnia te wymagania, Shopify Capital dokona jego oceny w celu ustalenia, czy kwalifikuje się on do otrzymania finansowania. Jeśli Twój sklep spełni kryteria uwzględnianie podczas przyznawania zaliczki kupieckiej, otrzymasz e-mail od Shopify Capital oraz wiadomość na Stronie głównej Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify Capital, będzie to oznaczać, że Twój sklep nie kwalifikuje się obecnie do otrzymania zaliczki kupieckiej.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Oferty Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Ustawienia > Capital, a następnie kliknij opcję Oferty.

  2. Kliknij Żądanie dla wybranej opcji finansowania.

  3. Sprawdź dane swojego banku i konta, a następnie kliknij opcję Potwierdź dane firmy i Potwierdź dane konta. Jeśli musisz zaktualizować te informacje,skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

  4. Kliknij opcję Potwierdź i skonfiguruj polecenie zapłaty.

  5. Uważnie przeczytaj zasady i warunki. Jeśli je akceptujesz, kliknij Accept terms.

Rozpatrzenie wniosku o zaliczkę kupiecką trwa zwykle jeden dzień roboczy. Status wniosku można wyświetlić na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka powinna wpłynąć na Twoje konto firmowe w ciągu dwóch dni roboczych.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką za pośrednictwem YouLend

Właściciele niektórych sklepów muszą ubiegać się o fundusze bezpośrednio na stronie internetowej YouLend. Jeśli zobaczysz opcję Ubiegaj się o finansowanie za pośrednictwem YouLend, użyj linku przekierowującego do strony internetowej YouLend, aby złożyć wniosek.

Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy Twój wniosek zostanie sprawdzony. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, podpiszesz umowę DocuSign z firmą YouLend, a następnie otrzymasz środki.

Twój wniosek wymaga przesłania danych o Twoich płatnościach. Jeśli przetwarzasz płatności za pomocą Shopify Payments, możesz uzyskać informacje o eksportowaniu danych dotyczących płatności z poziomu panelu administracyjnego Shopify, przechodząc do opcji: Ustawienia > Dostawcy płatności > Wyświetl wypłaty > Eksportuj.

Jeśli przetwarzasz płatności, korzystając z usług zewnętrznego dostawcy płatności, skontaktuj się ze swoim dostawcą płatności, aby dowiedzieć się, jak uzyskać informacje o danych dotyczących Twoich płatności. Jeśli dezaktywowałeś(-aś) usługę Shopify Payments, ale potrzebujesz części historii sprzedaży, możesz wyeksportować transakcje płatności z panelu administracyjnego Shopify.

Po złożeniu wniosku o finansowanie musisz zaktualizować konto bankowe używane do wypłat. Otrzymasz wiadomość e-mail od YouLend zawierającą dane nowego osobistego konta bankowego utworzonego w tym celu. Na to konto będą przelewane Twoje wypłaty. Po wpłynięciu zwrotów pozostała wypłata zostanie wpłacona na Twoje osobiste konto bankowe.

Możesz zarządzać swoim wnioskiem w portalu YouLend. W przypadku pytań wyślij e-mail do YouLend. Możesz skontaktować się z YouLend telefonicznie pod numerem +442039818709 lub 02039818709.

Złóż wniosek o kolejną zaliczkę kupiecką

Po otrzymaniu zaliczki sprzedawcy możesz ubiegać się o kolejną zaliczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

W przypadku kwalifikowania się do wnioskowania o kolejną zaliczkę kupiecką nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Oferty Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Śledź zwroty zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić:

  • pozostałe saldo
  • zapłaconą kwotę, zapłacony procent całej sumy i historię przelewów.

Przychody ze sprzedaży w danym dniu możesz wyświetlić w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo