Pożyczka Shopify Capital

Pożyczka Shopify Capital jest sumą ryczałtową (nazywaną kwotą pożyczki), którą otrzymujesz z Shopify Capital w zamian za stały koszt pożyczki. Kwota pożyczki powiększona o stały koszt pożyczki jest nazywana sumą zadłużenia Kwota pożyczki jest wpłacana na konto bankowe firmy, a następnie wartość procentowa dziennej sprzedaży jest spłacana Shopify Capital, aż do momentu spłaty sumy zadłużenia na koniec 12-miesięcznego okresu.

12-miesięczny okres pożyczki jest podzielony na sześć 60-dniowych cykli spłaty zwanych kamieniami milowymi. Każdy kamień milowy ma minimalną kwotę zwrotu, która musi zostać zrealizowana do końca 60-dniowego cyklu. Jeśli nie osiągniesz minimalnej kwoty zwrotu dla kamienia milowego, różnica między zapłaconą kwotą a minimalną kwotą zwrotu dla kamienia milowego zostanie pobrana z Twojego konta.

Przykładowo Shopify Capital pożyczył Ci 5000 $ z kosztem pożyczki w wysokości 650 $ i stopą spłaty wynoszącą 10%. Otrzymana kwota 5000 $ zostanie wpłacona na konto bankowe Twojej firmy, a Shopify Capital otrzyma 10% dziennych przychodów ze sprzedaży do czasu spłaty sumy zadłużenia wynoszącej 5650 $ na koniec 12-miesięcznego okresu. Każdy z sześciu 60-dniowych kamieni milowych pożyczki miałby minimalną kwotę zwrotu 941 $ (1/6 sumy zadłużenia). Jeśli osiągniesz pierwszy 60-dniowy kamień milowy i spłacisz tylko 800 $ w ramach codziennych spłat, pozostałe 141 $ zostanie pobrane z Twojego konta.

Shopify Capital oferuje pożyczki w wysokości od 200 do 2 000 000 USD. Suma zadłużenia i dzienna stawka procentowa spłaty zależy od Twojego profilu ryzyka.

Wniosek o pożyczkę

Możesz wyświetlić opcje finansowania i poprosić o pożyczkę bezpośrednio na stronie Capital Twojego panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Odszukaj wiadomość dotyczącą kwalifikowalności otrzymaną od Shopify Capital, a następnie kliknij opcję Wyświetl oferty finansowania..

 3. Na stronie Capital przedstawione są trzy opcje finansowania. Porównaj warunki opcji finansowania i kliknij opcję Wniosek poniżej tej, o którą chcesz wnioskować.

  Warunki każdej opcji obejmują otrzymaną kwotę, sumę zadłużenia oraz dzienną stopę spłaty, która zostanie odjęta od dziennej sprzedaży i zwrócona do Shopify Capital.

 4. W oknie dialogowym Przegląd i akceptacja warunków uważnie przeczytaj informacje z sekcji Warunki, a następnie kliknij opcję Umowa Shopify Capital, aby otworzyć ją w innej karcie przeglądarki.

 5. Uważnie przeczytaj warunki Umowy Shopify Capital. Jeśli zgadzasz się z warunkami, wróć do okna dialogowego Przegląd i akceptacja warunków i kliknij opcję Akceptuj warunki.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Shopify Capital, a informację o tym, czy został on zatwierdzony, otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych. Jeśli zostanie zatwierdzony, Twoja pożyczka zostanie przekazana na Twoje firmowe konto bankowe.

Dwa dni po otrzymaniu pożyczki Shopify Capital rozpocznie pobieranie codziennej spłaty z Twojego firmowego konta bankowego na podstawie Twoich przychodów ze sprzedaży każdego dnia.

Śledź spłaty pożyczki

Po otrzymaniu pożyczki możesz śledzić pozostałe saldo sumy należnej na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify w Shopify Capital.

Na stronie Capitalmożesz wyświetlić następujące informacje o spłacie:

 • Pozostałe saldo sumy zadłużenia.
 • Kwota sumy zadłużenia, która została spłacona.
 • Historia przelewów spłat.

W sekcji historii przelewów raportu kolumna Łączna sprzedaż wyświetla przychody ze sprzedaży z każdego dnia, a kolumna Kwota pokazuje, jaka część tych przychodów jest zwracana do Shopify Capital.

Spłata pozostałego salda

Możesz spłacić jakąkolwiek kwotę powyżej 20 $ z tytułu pożyczki lub całe pozostałe saldo w jednej kwocie ryczałtowej. Płatność zostanie pobrana z tego samego konta bankowego firmy, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.

 3. Wybierz kwotę, którą chcesz zapłacić:

- To pay a lump sum, enter the amount in the **Custom amount** field.
- To pay the full amount, click **Full remaining balance**.
 1. Kliknij Następny krok i sprawdź kwotę do spłaty.

 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.

Po zakończeniu spłaty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Co obejmuje spłata?

Aby obliczyć kwotę, która będzie spłacana każdego dnia do Shopify Capital, dzienny wskaźnik spłaty jest stosowany dla dziennych przychodów ze sprzedaży w Twoim sklepie.

Dla celów obliczenia spłaty w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia.

Zamówienia testowe

Przy obliczaniu spłaty jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie został włączony, gdy zamówienie było składane, zamówienie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży sklepu podczas obliczania spłaty dziennej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy kwalifikuję się do pożyczki Shopify Capital?

Tylko sklepy zlokalizowane w następujących stanach USA kwalifikują się do otrzymania pożyczki Shopify Capital:

 • Arizona
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Luizjana
 • Maine
 • Karolina Północna
 • Karolina Południowa
 • Utah
 • Waszyngton
 • Wisconsin
 • Wyoming

Co się stanie, jeśli po 60 dniach nie zwrócę minimalnej kwoty spłaty kamienia milowego?

Jeśli do końca 60-dniowego okresu nie osiągniesz minimalnej kwoty zwrotu dla kamienia milowego, różnica między zapłaconą kwotą a minimalną kwotą zwrotu dla kamienia milowego zostanie pobrana z Twojego konta.

Czy mogę spłacić pożyczkę przed upływem 12 miesięcy?

Kwota spłaty opiera się na wartości procentowej dziennej sprzedaży. Jeśli Twoja sprzedaż w danym roku jest wysoka, możesz spłacić pożyczkę przed upływem 12 miesięcy. Nie ma kary za spłatę pożyczki przed upływem 12 miesięcy.

W jaki sposób obliczany jest stały koszt pożyczki?

Koszt pożyczki jest stałą wartością procentową kwoty pożyczki, którą otrzymujesz. Koszt pożyczki jest obliczany zależnie od oferty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo