Zaliczki kupieckie Shopify Capital

Zaliczka kupiecka to zryczałtowana kwota, o której otrzymanie możesz się ubiegać za ustaloną opłatą. Spłacasz Shopify Capital procent swojej codziennej sprzedaży aż do opłacenia całej kwoty.

Na przykład Shopify Capital może wypłacić Ci 5 000 USD, aby otrzymać zwrot w wysokości 5 650 USD z przyszłej sprzedaży Twojego sklepu, przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%. Otrzymana kwota 5 000 USD przekazywana jest na Twoje firmowe konto bankowe, a Shopify Capital otrzymuje 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie zwrócona cała suma do zwrotu w wysokości 5650 USD. Gdy zwrócisz ponad 25% sumy do zwrotu, masz możliwość zwrotu pozostałego salda w formie jednej płatności ryczałtowej.

Nie ma terminu na zwrot sumy do Shopify Capital. Dzienna kwota zwrotu jest określana na podstawie dziennej sprzedaży Twojego sklepu, ponieważ stawka procentowa zwrotu jest procentem dziennej sprzedaży Twojego sklepu. Kwota zwrotu jest automatycznie pobierana z konta bankowego Twojej firmy.

Shopify Capital oferuje finansowanie w wysokości od 200 do 2 000 000 USD lub od 200 do 2 000 000 CAD. Suma do zwrotu oraz stawka procentowa zwrotu zależą od profilu ryzyka.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Możesz wyświetlić opcje finansowania i złożyć wniosek o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Capital swojego panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Odszukaj wiadomość dotyczącą kwalifikowalności otrzymaną od Shopify Capital, a następnie kliknij opcję Wyświetl oferty finansowania..

 3. Na stronie Capital dostępne są różne opcje finansowania. Porównaj warunki opcji finansowania i kliknij opcję Wniosek poniżej tej, o którą chcesz wnioskować.

  Warunki każdej opcji będą obejmowały otrzymaną kwotę, sumę do zwrotu, którą kupi Shopify Capital, oraz stawkę procentową zwrotu, która zostanie potrącona z Twojej dziennej sprzedaży i zwrócona do Shopify Capital.

 4. W oknie dialogowym Przegląd i akceptacja warunków uważnie przeczytaj informacje z sekcji Warunki, a następnie kliknij opcję Umowa Shopify Capital, aby otworzyć ją w innej karcie przeglądarki.

 5. Uważnie przeczytaj warunki Umowy o Shopify Capital i umowy o wstępnie autoryzowanych obciążeniach, jeśli jesteś w Kanadzie. Jeśli zgadzasz się z warunkami, wróć do okna dialogowego Przegląd i akceptacja warunków i kliknij opcję Akceptuj warunki.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Shopify Capital, a informację o tym, czy został on zatwierdzony, otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych. Jeśli zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka zostanie przekazana na Twoje firmowe konto bankowe.

Dwa dni po otrzymaniu zaliczki kupieckiej Shopify Capital rozpocznie pobieranie kwoty codziennego zwrotu z Twojego firmowego konta bankowego ustaloną na podstawie Twoich przychodów ze sprzedaży każdego dnia.

Śledź zwroty zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić:

 • pozostałe saldo
 • zapłaconą kwotę, zapłacony procent całej sumy i historię przelewów.

Przychody ze sprzedaży w danym dniu możesz wyświetlić w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Zwrot pozostałego salda

Gdy zwrócisz ponad 25% sumy do zwrotu, masz możliwość zwrotu pozostałego salda jako pojedynczej płatności ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Kliknij opcję Zwróć saldo.

 3. Po wyświetleniu monitu sprawdź saldo, które ma zostać zwrócone. Jeśli na pewno chcesz zwrócić pełną kwotę pozostałego salda, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Zwróć saldo.

  Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do 3 dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty są zawieszone w okresie przetwarzania.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zakończenia zwrotu płatności ryczałtowej.

Co zawiera zwrot?

Aby obliczyć kwotę, która będzie zwracana do Shopify Capital każdego dnia, stawkę procentową zwrotu mnoży się przez dzienne przychody ze sprzedaży w Twoim sklepie.

Dla celów obliczenia zwrotu w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia.

Zamówienia testowe

Przy obliczaniu zwrotu jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie był włączony, gdy zamówienie było składane, zamówienie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży Twojego sklepu podczas obliczania kwoty dziennego zwrotu.

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest zaliczka kupiecka?
 • Jak działa zaliczka kupiecka?
 • Jak działa zwrot?
 • Jak oblicza się zwrot?
 • Co to jest stopa procentowa?
 • Czy istnieje termin przekazania uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży do Shopify Capital?

Co to jest zaliczka kupiecka?

Zaliczka kupiecka zapewnia kapitał w formie kwoty ryczałtowej w wysokości uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży. Możesz na przykład otrzymać kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 $ w zamian za sprzedaż do Shopify Capital 11 300 $ wartości przyszłych przychodów ze sprzedaży.

Jak działa zaliczka kupiecka?

Jeśli kwalifikujesz się do finansowania, Shopify Capital zaoferuje Ci do wyboru kilka zaliczek kupieckich o różnych kwotach, z różnymi sumami do zwrotu oraz stawkami procentowymi zwrotu. Złożysz wniosek o kwotę zaliczki, która jest odpowiednia dla Ciebie, i jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, Shopify Capital wpłaci środki na Twoje konto bankowe.

W miarę dokonywania sprzedaży będziesz automatycznie zwracać do Shopify Capital stałą wartość procentową (stawkę procentową zwrotu) dziennej sprzedaży, aż do momentu, gdy Shopify Capital otrzyma uzgodnioną kwotę przyszłego przychodu ze sprzedaży (suma do zwrotu).

Jak działa zwrot?

Dla każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, stała wartość procentowa (stawka procentowa zwrotu) mnożona jest przez kwotę brutto sprzedaży w dolarach w celu obliczenia zwrotu. W dni, w których dużo sprzedajesz, Twoje zwroty będą większe, a w dni, w których sprzedajesz mniej – odpowiednio mniejsze. Zwroty będą realizowane do momentu otrzymania przez Shopify Capital pełnej uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (suma do zwrotu). Każdy zwrot jest automatycznie pobierany z Twojego konta bankowego i przekazywany do Shopify.

Gdy zwrócisz ponad 25% sumy do zwrotu, masz możliwość zwrotu pozostałego salda w formie pojedynczej płatności ryczałtowej.

Poniższa tabela przedstawia przykład pięciu dni zwrotów sprzedawcy, który sprzedał Shopify Capital 15 000 $ przyszłych przychodów ze sprzedaży, ze stawką procentową zwrotu wynoszącą 10%:

Przykład zwrotów
Dzień Dzienny przychód Udział Shopify Capital Saldo
1 100 $ 10 $ 14 990 $
2 150 $ 15 $ 14 975 $
3 125 $ 12,50 $ 14 962,50 $
4 175 $ 17,50 $ 14 945 $
5 105 $ 10,50 $ 14 934,50 $

Jak oblicza się zwrot?

Każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, przychody ze sprzedaży brutto w danym dniu mnożone są przez stałą wartość procentową w celu obliczenia dziennego zwrotu. Wartość procentowa jest nazywana stawką procentową zwrotu, na którą zgadzasz się, wybierając swoją ofertę finansowania.

Dla celów obliczenia zwrotu w przychodach brutto ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia. jedynymi zamówieniami, które nie są tu uwzględniane, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym.

Co to jest stopa procentowa?

Nie ma stopy procentowej, ponieważ zaliczka kupiecka nie jest pożyczką. Sprzedajesz uzgodnioną kwotę przyszłych przychodów ze sprzedaży do Shopify Capital, a następnie każdego dnia stała wartość procentowa (stawka procentowa zwrotu) Twoich przychodów ze sprzedaży jest zwracana do Shopify Capital, do momentu otrzymania przez nas pełnej kwoty sprzedanych przychodów ze sprzedaży (sumy do zwrotu).

Czy istnieje termin przekazania uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży do Shopify Capital?

Nie. Nie ma terminu przekazania uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (sumy do zwrotu) do Shopify Capital. Zwroty są dokonywane, dopóki uzyskujesz przychody, do momentu otrzymania przez Shopify Capital sumy do zwrotu, a każda kwota zwrotu zależy od wysokości sprzedaży każdego dnia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo