Archiwizacja sklepów w fazie rozwoju

Jeśli nie chcesz już pracować nad sklepem w fazie rozwoju, możesz zarchiwizować go w taki sposób, aby został on usunięty ze strony Sklepy na pulpicie Partner Dashboard. Po zarchiwizowaniu sklepu możesz cofnąć jego archiwizację, jeśli chcesz kontynuować pracę nad nim.

Archiwizacja sklepu w fazie rozwoju

Po zarchiwizowaniu sklepu w fazie rozwoju nie będzie on już wyświetlany na liście sklepów na stronie Sklepy na pulpicie Partner Dashboard.

Kroki:

  1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Sklepy.
  2. Kliknij nazwę sklepu w fazie rozwoju, który chcesz zarchiwizować.
  3. Kliknij opcję Zarchiwizuj sklep w fazie rozwoju.

Cofanie archiwizacji sklepu w fazie rozwoju

Jeśli musisz przywrócić zarchiwizowany sklep w fazie rozwoju, możesz go cofnąć. Po wycofaniu archiwizacji sklepu w fazie rozwoju pojawia się on ponownie na liście sklepów na stronie Sklepy na pulpicie Partner Dashboard.

Kroki:

  1. Na pulpicie Partner Dashboard kliknij opcję Sklepy.
  2. Kliknij X obok filtra Nie zarchiwizowano.
  3. Kliknij nazwę sklepu w fazie rozwoju, dla którego chcesz cofnąć archiwizację.
  4. Kliknij opcję Cofnij archiwizację sklepu w fazie rozwoju.