Go Digital Canada dla partnerów

W ramach programu Go Digital Canada firma Shopify wydłużyła bezpłatny okres próbny do 90 dni, aby zapewnić kanadyjskim sprzedawcom dodatkowy czas na skonfigurowanie sklepów. Aby złożyć tę ofertę klientowi podczas transferu sklepu w fazie rozwoju, wybierz opcję Dodaj 90-dniowy okres próbny dla sklepu, przenosząc własność sklepu.

Opcja ta jest dostępna tylko dla sklepów z kanadyjskim adresem. Możesz wprowadzić adres sklepu klienta w polu Adres sklepu podczas tworzenia sklepu w fazie rozwoju.

Jeśli wprowadziłeś(-aś) nieprawidłowy adres podczas tworzenia sklepu w fazie rozwoju, możesz zaktualizować adres sklepu poprzez panel administracyjny Shopify.

Jeżeli wybierzesz tę opcję, klient nadal musi wybrać plan i wprowadzić dane płatności, ale nie zostanie obciążony opłatą subskrypcyjną ani opłatami transakcyjnymi przez 90 dni. Po wybraniu planu subskrypcyjnego dla swojego sklepu sprzedawca może natychmiast rozpocząć sprzedaż. Wydłużony okres próbny opóźnia pierwszą płatność prowizji za polecenie o 90 dni.

Dodawanie wersji próbnej podczas procesu transferu

Przed przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju na klienta upewnij się, że dodajesz go jako pracownika i że ukończy on konfigurację konta pracownika. Po przeniesieniu własności na klienta pozostaniesz w sklepie jako współpracownik, ale nie będziesz już mieć dostępu do informacji finansowych.

Przed przeniesieniem własności należy także dodać adres klienta do ustawień sklepu, zwłaszcza jeśli klient ma siedzibę w innym kraju niż Ty. W niektórych przypadkach przeniesienie sklepu z niewłaściwym adresem może spowodować obciążenie Twojego klienta dodatkowymi podatkami na fakturze Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o zmianie adresu sklepu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Ustaw lub zmień nazwę prawną i adres firmy.

Jeśli chcesz przełączyć sklep w fazie rozwoju na płatny plan i pozostać właścicielem sklepu, wybierz plan sklepu za pomocą panelu administracyjnego Shopify.

Jeśli przełączysz się na plan Shopify Plus przed zmianą własności, zostaniesz właścicielem organizacji, a także właścicielem sklepu. Nie można zmienić właściciela organizacji za pomocą panelu administracyjnego Shopify, więc rozważ przeniesienie własności przed przejściem na płatny plan. Aby przenieść własność organizacji po przejściu na plan Plus, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Kroki:

  1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.

  2. Kliknij opcję Przenieś własność obok sklepu w fazie rozwoju, który chcesz przenieść.

  3. W oknie dialogowym Przenieś własność sklepu wybierz nowego właściciela z listy uprawnionych właścicieli. Jeśli nie dodałeś(-aś) jeszcze swojego klienta jako pracownika, kliknij opcję Dodaj konto pracownika i utwórz nowe konto dla swojego klienta, zanim przejdziesz dalej. Twój klient musi ukończyć konfigurację konta pracownika, zanim przeniesiesz na niego własności sklepu.

    1. Opcjonalnie: Aby udostępnić klientowi przedłużoną wersję próbną w ramach programu Go Digital Canada, wybierz opcję Dodaj 90-dniowy okres próbny dla sklepu.
  4. Po zakończeniu kliknij opcję Przenieś sklep. Sklep pojawi się teraz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane. Nowy właściciel otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi utworzenia konta i wyboru planu. Dopóki klient nie zaakceptuje przeniesienia, sklep jest zawieszony. Gdy klient zacznie płacić za plan Shopify, zaczniesz otrzymywać cykliczną prowizję.

Po przeniesieniu sklepu do klienta możesz również wysłać mu Zestaw obsługujący przekazywanie do sprzedawcy. Pamiętaj, aby podać mu następujące informacje:

  • Jak może uzyskać dostęp do sklepu, łącznie z adresem URL (client-store.myshopify.com/admin)
  • Plan Shopify, który polecasz
  • Wszystko, co byś polecił(a) (np. aplikacje do pobrania, webinaria do obejrzenia lub inne zasoby, które pomogą mu rozwinąć działalność)