Zyski partnera Shopify

Jako partner Shopify osiągasz zyski zależne od swoich działań dla ekosystemu Shopify i programu partnerskiego, do którego dołączysz. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i lokalizacji sprzedawców, z którymi współpracujesz. Twoje zyski mogą podlegać opodatkowaniu, w zależności od Twojej lokalizacji i obowiązujących przepisów podatkowych.

Poniższe tabele przedstawiają warunki wypłat i warunki zależne od Twoich działań.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach partnerów Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Polecenia sklepu w fazie rozwoju

Partnerzy Shopify

Plan sklepu Zyski Warunki
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

Cykliczna prowizja w wysokości 10% miesięcznej opłaty za subskrypcję u sprzedawcy.

Wszystkie potencjalne szanse Shopify Plus należy zarejestrować, wypełniając Formularz zgłoszenia potencjalnego klienta do Shopify Plus.

Wypłaty prowizji są realizowane co miesiąc, o ile sprzedawca pozostaje płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify.

Partnerzy Shopify Plus

Plan sklepu Zyski Warunki
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy. Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify Plus.
1.4

Shopify Plus

Prowizja cykliczna wynosi 20% miesięcznej opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy.

Wszystkie potencjalne szanse Shopify Plus należy zarejestrować, wypełniając Formularz zgłoszenia potencjalnego klienta do Shopify Plus.

Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify Plus.

1.5

Shopify Gold

Prowizja cykliczna wynosi 10% miesięcznej opłaty za subskrypcję sprzedawcy za pierwsze 4 polecenia lub przejścia na wyższy poziom planu powyżej 12 miesięcy.

Cykliczna prowizja wynosi 20% miesięcznej opłaty za subskrypcję sprzedawcy za piąte i kolejne polecenia lub przejścia na wyższy poziom planu powyżej 12 miesięcy.

Naliczany co miesiąc, pod warunkiem, że sprzedawca jest płacącym klientem Shopify, a Ty pozostajesz aktywnym partnerem Shopify Plus.

Uwaga: Przychód w wysokości 20% nie jest naliczany wstecznie. W przypadku pierwszych 4 poleceń prowizja pozostaje na poziomie 10 %.

Polecenia afiliacyjne

Partnerzy afiliacyjni Shopify

Plan sklepu Zyski Warunki
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Prowizja równa opłacie subskrypcyjnej sprzedawcy za pierwsze dwa miesiące, bez żadnych rabatów/kredytów.

Prowizja jest wypłacana w ciągu pierwszych dwóch miesięcy subskrypcji sprzedawcy:

 • Pierwsza wypłata prowizji jest równa wartości opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy za pierwszy miesiąc.
 • Druga wypłata prowizji jest równa wartości opłaty subskrypcyjnej sprzedawcy za drugi miesiąc.

Jeśli sprzedawca opuści Shopify w ciągu pierwszego miesiąca, druga płatność przepadnie. Jeśli sprzedawca obniży lub uaktualni swój plan w ciągu pierwszego miesiąca, prowizja za drugi miesiąc będzie równa nowej miesięcznej opłacie za subskrypcję.

Jeśli sprzedawca wybierze roczną subskrypcję, Twoja prowizja zostanie wypłacona w ciągu pierwszych dwóch miesięcy na podstawie wartości miesięcznej subskrypcji.

2.2

Shopify Plus

Jednorazowa prowizja o wartości 2000 USD.

Prowizja jest wypłacana po uiszczeniu przez sprzedawcę pierwszej miesięcznej opłaty za subskrypcję.

Aplikacje Shopify

Zyski Warunki
3.1 80% całkowitego przychodu z tytułu jednorazowej ceny sprzedaży lub powtarzających się opłat za subskrypcję i wszystkich zakupów lub uaktualnień aplikacji dokonanych za pośrednictwem Shopify App Store. Wszystkie aplikacje muszą być zgodne z umową o programie partnerskim Shopify.

Szablony Shopify

Zyski Warunki
4.1 Opcja 1: 70% sprzedaży każdego szablonu. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, partner będzie odpowiedzialny za wszystkie poprawki błędów, a także odpowie na wszelkie pytania sprzedawcy dotyczące szablonu. Szablon może być również sprzedawany za pośrednictwem kanału osobistego (np. strony internetowej firmy), ale nie na otwartych rynkach.
4.2 Opcja 2: 50% z każdej sprzedaży szablonu. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, partner będzie odpowiedzialny za wszystkie poprawki błędów, le Shopify pomoże odpowiedzieć na wszelkie pytania pomocnicze dotyczące szablonu. Szablon nie może być sprzedawany za pośrednictwem innych kanałów.

Promocje

Aktywność Lokalizacja partnera Lokalizacja sprzedawcy Zyski Warunki
5.4 Nagroda za polecenie punktu sprzedaży Wszystkie

USA

UK

Irlandia

Wypłata prowizji w wysokości 500 USD za każdego nowego sprzedawcę punktu sprzedaży (POS) poleconego przez partnera, jeśli potencjalna szansa spełnia warunki opisane w ramach tej aktywności.

Promocja rozpoczyna się 1 września 2019 r. Shopify zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji w dowolnym momencie.

Prowizja jest wypłacana za każdego poleconego przez Ciebie sprzedawcę Shopify POS poprzez przesłanie potencjalnej szansy za pośrednictwem formularza potencjalnej szansy POS partnera, gdy sprzedawca:

 1. używa Shopify Payments,
 2. obsługuje lokalizację stacjonarną,
 3. zamawia sprzęt POS i
 4. ma 5 kolejnych dni transakcji poprzez Shopify POS.

Oprócz opisanych powyżej wymogów dotyczących prowizji konieczne może być również spełnienie następujących warunków:

 • przedstaw sprzedawcę naszemu zespołowi ds. sprzedaży (przy założeniu, że wymagane jest wsparcie sprzedaży),
 • zapewnij usługi związane z przejściem sprzedawcy do Shopify POS i/lub
 • weź udział w innych działaniach wspierających zespoły ds. sprzedaży Shopify i/lub poleconego sprzedawcę rozpoczynającego działalność w Shopify POS.

Jeśli polecisz handlowca, który jest nowy w Shopify i Shopify POS, kwalifikujesz się do otrzymania nagrody za polecenie POS oprócz zwykłych wypłat za polecenie.

Experts Marketplace

Zyski Warunki
6.1

90% całkowitego dochodu, jaki ekspert uzyskuje z tytułu każdej pracy zleconej za pośrednictwem Experts Marketplace.

Ekspertowi przysługują wszystkie kwoty zebrane od sprzedawców za pośrednictwem Experts Marketplace, pomniejszone o 10% pobrane przez Shopify wraz z należnymi podatkami od opłat.

Podatki od zysków

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat lub płaci podatki od prowizji za polecenia. Te podatki różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju działania partnera i informacji podatkowych, które podasz w ustawieniach konta partnera.

Wszystkie podatki naliczane lub zapłacone Ci przez Shopify są rejestrowane na fakturze. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić faktury z tytułu opłat i prowizji, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie płatności.

Podatki naliczane od opłat Shopify

W niektórych przypadkach Shopify nalicza podatki od opłat prowizyjnych za sprzedaż aplikacji, szablonów lub usług na platformie Shopify. Wszelkie obowiązujące podatki są potrącane z Twojej wypłaty i przedstawione na fakturze z tytułu opłat Shopify.

Podatki od opłat Shopify są naliczane w następujących przypadkach:

Kanada

Jeśli Twoje Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Kanadzie, Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży odpowiedni dla Twojej prowincji lub terytorium.

Stany Zjednoczone

Jeśli Twoje Twoje dane kontaktowe na koncie partnera zawierają adres w Stanach Zjednoczonych, w stanie, który nalicza podatek od sprzedaży od usług świadczonych przez agentów rozliczeniowych, wówczas Shopify nalicza podatki od opłat Shopify. Shopify nalicza podatek od sprzedaży obowiązujący w Twoim stanie.

Podatki od wypłaconych prowizji za polecenie

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na fakturze od prowizji za polecenie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.

Tymczasowe zawieszenie wymogu działania partnera

Z uwagi na obecną pandemię wirusa COVID-19 Shopify zawiesza wymóg działania partnera Shopify począwszy od 26 marca 2020 roku aż do odwołania. Jednocześnie kontynuowane będą wszystkie płatności z tytułu cyklicznych prowizji. Co najmniej 30 dni przed wznowieniem wymogu aktywności otrzymasz stosowne powiadomienie.

Jeśli zakończysz działanie partnera w okresie zawieszenia wymogu działania, na wykonanie kolejnego działania będziesz mieć 12 miesięcy po przywróceniu wymogu działania.

Jeśli nie zakończysz działania partnera w okresie zawieszenia wymogu działania, będziesz mieć taką samą ilość czasu na zakończenie działania, jaką miałeś(-aś) przed zawieszeniem wymogu. Na przykład, jeśli pozostało Ci siedem miesięcy na zakończenie działania od chwili rozpoczęcia zawieszenia, po przywróceniu wymogu działania nadal będziesz mieć siedem miesięcy, aby zakończyć działanie.

Słownik

Warunek Definicja
Aktywny partner Shopify

Aby pozostać aktywnym w ekosystemie partnera Shopify, co najmniej raz na 12 miesięcy musisz wykonać jedno z poniższych działań:

 • Polecenie sklepu w fazie rozwoju (liczy się, jeśli sprzedawca zapłaci opłatę subskrypcyjną za pierwszy miesiąc)
 • Polecenie afiliacyjne (liczy się, jeśli sprzedawca zapłaci opłatę subskrypcyjną za pierwszy miesiąc)
 • Przejście istniejącego sprzedawcy na wyższy poziom do Shopify Plus

Jeśli jedno z tych działań nie zostanie wykonane w ciągu 12 miesięcy (od daty przejścia sprzedawcy na odpowiedni plan), wszystkie cykliczne wypłaty prowizji zostaną wyzerowane. Musisz wykonać jedno z wyżej wymienionych działań w każdym kolejnym 12-miesięcznym okresie, aby zachować prawo do zysków. Możesz śledzić polecenia sklepu w fazie rozwoju na pulpicie Partner Dashboard. Ten wymóg wykazywania bieżących działań obowiązuje od 1 października 2017 r.

Aktywny partner Shopify Plus Jako Partner Shopify Plus musisz utrzymać swój status aktywnego partnera, aby móc nadal otrzymywać prowizje za polecenia Shopify Plus. Aby zostać aktywnym Partnerem Shopify Plus, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Brałeś(-aś) udział w co najmniej 5 ofertach Shopify Plus w bieżącym roku kalendarzowym.
 • Uczestniczyłeś(-aś) w co najmniej jednym wydarzeniu partnera Shopify w bieżącym roku kalendarzowym.
Jeśli nie spełniasz wymagań związanych z zakwalifikowaniem się jako aktywny partner Shopify Plus, nie otrzymasz już prowizji za polecenia w czasie, gdy jesteś partnerem Shopify Plus i ryzykujesz usunięciem z programu partnerskiego Shopify Plus. Nadal będziesz otrzymywać prowizje za polecanie sklepów z planami Shopify innymi niż Shopify Plus.
Polecenie afiliacyjne

Po uzyskaniu zgody na przystąpienie do programu afiliacyjnego Shopify otrzymasz link afiliacyjny, który możesz udostępnić potencjalnym sprzedawcom. Zawiera ona unikalny uchwyt referencyjny, dzięki czemu można śledzić każdego nowego poleconego sprzedawcy. Standardowy link afiliacyjny wygląda następująco: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Po zarejestrowaniu się sprzedawcy w Shopify za pomocą linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję za polecenie. Prowizja jest wypłacana po uiszczeniu przez sprzedawcę pierwszej miesięcznej opłaty za subskrypcję (zazwyczaj po 14-dniowym bezpłatnym okresie próbnym).

Polecenie sklepu w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowa wersja sklepu Shopify, której można użyć do konfigurowania, projektowania lub rozwijania sklepu dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go do klienta pozwala na uzyskanie cyklicznej prowizji.

Uwaga: Jako partner Shopify możesz otrzymać prowizje za opłaty za subskrypcję Shopify Plus tylko dla podstawowego sklepu (w którym rozliczenie jest scentralizowane), ale nie dla klonów tego sklepu.

Prowizja za polecenie Prowizja, jaką Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia afiliacyjne, polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Wszystkie prowizje za polecenia są rejestrowane na fakturze z tytułu prowizji za polecenia.
Shopify Gold Shopify Gold to plan sklepu dostępny tylko dla sprzedawców z Indii. Odwiedź stronę shopify.in/gold, aby dowiedzieć się więcej o Shopify Gold.
Opłaty Shopify Opłaty prowizyjne, które reprezentują udział Shopify w sprzedaży aplikacji, szablonów lub usług. Na przykład, jeśli sprzedajesz szablon i masz prawo do 70% ceny sprzedaży, Shopify pobiera opłatę w wysokości 30% całkowitej sprzedaży szablonu. Pozostałe 70% otrzymujesz Ty. Wszystkie opłaty za Shopify są rejestrowane na fakturze Shopify z tytułu opłat.
Uaktualnienia sklepu Uaktualnienia sklepu pojawiają się, gdy obecny sprzedawca Shopify przechodzi na plan sklepu z wyższą opłatą subskrypcyjną. Uaktualnienie może zostać zrealizowane przez partnera, który pierwotnie polecał sprzedawcę, partnera, który wcześniej nie polecał sprzedawcy lub zespół ds. sprzedaży Shopify. Tylko partner, który pierwotnie polecił sprzedawcę w sklepie w fazie rozwoju, otrzyma prowizję na podstawie uaktualnionego planu.