Często zadawane pytania — aktualizacje naszej licencji API i warunków użytkowania oraz umowy o programie partnerskim

W dniu 2 grudnia 2020 r. firma Shopify wysłała e-mail z powiadomieniem o nowych aktualizacjach do Licencji i warunków użytkowania API („Warunki API”) oraz Umowy o programie partnerskim („PPA”). Te zmiany wpływają na partnerów, programistów i sprzedawców Shopify, którzy tworzą aplikacje lub w inny sposób współdziałają z Shopify API.

Te zaktualizowane warunki wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Poniżej przedstawiono kilka często zadawanych pytań związanych z tymi zmianami oraz ich wpływem na sprzedawców i programistów.

Dlaczego Shopify wprowadza nowe warunki API i PPA?

Aktualizujemy naszą licencję i warunki użytkowania API oraz umowę o programie partnerskim, aby wyjaśnić, w jaki sposób aplikacje powinny być tworzone i dystrybuowane na naszej platformie w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych sprzedawców i ich danych oraz ochrony integralności platformy Shopify.

Czy niestandardowe lub prywatne aplikacje w moim sklepie przestaną działać 1 stycznia 2021 roku?

Nie. Jednak ważne jest, aby sprzedawcy pozwalali tylko takim programistom, których znają i którym ufają, na dostarczanie niestandardowych i prywatnych aplikacji do swoich sklepów, oraz aby byli świadomi, do jakich danych będą mieli dostęp ci programiści. Dowiedz się więcej o niestandardowych i prywatnych aplikacjach.

Jestem sprzedawcą Shopify Plus z kilkoma sklepami i korzystam z niestandardowych aplikacji i/lub prywatnych aplikacji w tych sklepach. Czy mogę nadal korzystać z tych samych niestandardowych i prywatnych aplikacji we wszystkich moich sklepach?

Tak. Możesz używać aplikacji prywatnej lub niestandardowej w wielu sklepach w tej samej organizacji. Wiele sklepów działających pod jednym kontem sprzedawcy jest traktowanych jako odrębna organizacja sprzedawcy, a ten termin dotyczy sprzedawców na poziomie organizacji.

Mam niestandardową aplikację, którą chcę zaoferować wielu sprzedawcom. Co mam zrobić?

Aby Twoja aplikacja była dostępna dla wielu sprzedawców, możesz przesłać ją do Shopify App Store. Jeśli Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona, stanie się aplikacją publiczną i będzie dostępna dla ponad miliona sprzedawców.

Co, jeśli mam prywatną aplikację, którą obecnie sprzedaję wielu sprzedawcom?

Jeśli Twoja aplikacja jest dystrybuowana do wielu sprzedawców, zostanie ona uznana za aplikację publiczną przez Shopify i będzie podlegać naszym wymaganiom dotyczącym aplikacji publicznych.

Rozumiemy, że w niektórych przypadkach konwersja z prywatnej aplikacji do aplikacji publicznej może wymagać sporego wysiłku. Naszym celem jest współpraca z partnerami, aby pomóc im w migracji w celu dostosowania się do nowych warunków.

Co to jest aplikacja konektora?

Aplikacje konektora to aplikacje, które przede wszystkim udostępniają dane sprzedawcy firmie zewnętrznej.

Czy aplikacje konektora, z których korzystam, przestaną działać?

Nie. Aplikacje te nie przestaną działać, gdy zmiany wejdą w życie. Partnerzy aplikacji konektora mogą bezpośrednio współpracować z zespołem partnerskim w kolejnych krokach. Jeśli się jeszcze nie odezwaliśmy, to w tej chwili nie są konieczne żadne dalsze działania.

Co mam zrobić, jeśli moja aplikacja jest potencjalnie uważana za aplikację konektora lub planuję ją stworzyć?

Jeśli podstawową funkcją Twojej istniejącej aplikacji jest udostępnianie danych firmie zewnętrznej, a zmiana ta ma na nie wpływ, nasz zespół partnerski poinformuje Cię o kolejnych krokach. Jeśli nie otrzymałeś(-aś) od nas jeszcze żadnej wiadomości, to w tej chwili nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań.

Jeśli planujesz uruchomić nową aplikację konektora po 1 stycznia 2021 roku, będziesz potrzebować zatwierdzenia z Shopify i podlegać dodatkowym zasadom mającym na celu ochronę danych sprzedawcy. W nowym roku będziesz mógł/mogła znaleźć więcej informacji na temat procesu aplikacji.

Jak mogę stworzyć aplikację do realizacji zakupu lub odpowiednie środowisko w sposób dozwolony i bezpieczny?

Aby zachować integralność bezpiecznej realizacji zakupu dla naszych sprzedawców i klientów, programiści nie mogą ominąć platformy realizacji zakupu Shopify. Programiści mogą jednak tworzyć środowiska na etapie realizacji zakupu, korzystając z API subskrypcji oraz rozszerzenia aplikacji subskrypcji produktów. Zamierzamy nadal inwestować w naszą platformę realizacji zakupu, tworząc więcej sposobów na budowanie przez programistów środowisk na poziomie realizacji zakupu Shopify.

Jestem sprzedawcą, który obecnie używa alternatywnej metody płatności, np. kryptowaluty. Czy nadal mogę akceptować płatności dokonywane za pomocą tej metody po 1 stycznia?

Tak. Jeśli używasz alternatywnego dostawcy płatności wymienionego na stronie Dostawcy płatności w panelu administracyjnym Shopify, to dostawca został zatwierdzony przez Shopify i możesz nadal akceptować płatności za pomocą tej metody.

Co się stanie, jeśli po 1 stycznia 2021 roku jakakolwiek aplikacja lub partner będzie działać w sposób niezgodny z nowymi warunkami?

Partnerzy, w przypadku których stwierdzono, że nie przestrzegają warunków, podlegają działaniom zespołu ds. zarządzania partnerami Shopify.