Sprzedaż usług za pośrednictwem Shopify Experts Marketplace

Sprzedawcy Shopify mogą korzystać z rynku Experts Marketplace w celu wyszukania odpowiadających im ekspertów Shopify, których usługi pomogą im zbudować firmę.

Wszyscy partnerzy na rynku Experts Marketplace są doświadczonymi ekspertami-Shopify i wykwalifikowanymi partnerami Shopify, którzy pomagają sprzedawcom rozwijać ich firmy, świadcząc wysokiej jakości usługi.

Uzyskiwanie dostępu do Experts Marketplace

Dostęp do Experts Marketplace jest ograniczony do wykwalifikowanych i doświadczonych partnerów Shopify, którzy wykazali się sprawdzoną wiedzą fachową w zakresie oferowanych przez nich usług. Tylko ograniczona liczba partnerów otrzymuje dostęp do Experts Marketplace.

Jeśli chcesz dołączyć do Experts Marketplace, możesz wypełnić formularz zgłoszenia do Experts Marketplace. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od zespołu Experts Marketplace, Twoje zgłoszenie nie zostało zatwierdzone, ponieważ nie spełnia naszych kryteriów lub nie ma wystarczającego popytu na Twoje usługi.

Jeśli zostaniesz zaakceptowany(-a), zespół Experts Marketplace skontaktuje się z Tobą, aby przeprowadzić Cię przez kolejne etapy procesu. Aby dowiedzieć się więcej o budowaniu niezależnej firmy we współpracy z Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

W tej sekcji