Sprzedaż usług za pośrednictwem Shopify Experts Marketplace

Sprzedawcy Shopify mogą korzystać z rynku Experts Marketplace w celu wyszukania odpowiadających im ekspertów Shopify, których usługi pomogą im zbudować firmę.

Wszyscy partnerzy na rynku Experts Marketplace są doświadczonymi ekspertami-Shopify i wykwalifikowanymi partnerami Shopify, którzy pomagają sprzedawcom rozwijać ich firmy, świadcząc wysokiej jakości usługi.

Uzyskiwanie dostępu do Experts Marketplace

Dostęp do Experts Marketplace jest ograniczony do wykwalifikowanych i doświadczonych partnerów Shopify, którzy wykazali się sprawdzoną wiedzą fachową w zakresie oferowanych przez nich usług. Tylko ograniczona liczba partnerów otrzymuje dostęp do Experts Marketplace.

Faza zgłoszeń do Experts Marketplace jest obecnie zakończona. Jeśli chcesz być uwzględniany(-a) przy ponownym otwarciu fazy zgłoszeń, wypełnij formularz dla osób zainteresowanych Experts Marketplace.

Aby dowiedzieć się więcej o budowaniu niezależnej firmy we współpracy z Shopify, zapoznaj się z następującymi zasobami:

W tej sekcji