Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ze sprzedawcami

Gdy sprzedawca zaakceptuje ofertę, możesz z nim współpracować zarówno na platformie Experts Marketplace, jak i poza nią. Poniżej przedstawiono kilka najlepszych praktyk dotyczących współpracy ze sprzedawcami.

Nie zaczynaj pracy, dopóki sprzedawca nie zaakceptuje Twojej oferty

Gdy Ty i sprzedawca zdecydujecie się na współpracę, Twoim zadaniem będzie opracowanie oferty określającej oczekiwania dotyczące zakresu, ceny, procesu płatności i terminów. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki sprzedawca nie zaakceptuje Twojej oferty. Shopify nie gwarantuje Ci otrzymania płatności, jeśli zdecydujesz się rozpocząć pracę przed zawarciem umowy.

Zarządzaj komunikacją ze sprzedawcami

Korespondencję ze sprzedawcami należy przechowywać w obszarze Wiadomości na Pulpicie Partnerów. Zapewnia to ochronę zarówno ekspertów, jak i sprzedawców, ponieważ Shopify dokumentuje wszystkie rozmowy.

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify odpowiedzi na wszystkie wiadomości powinny być udzielane w ciągu 24 godzin. Eksperci, którzy dokładają starań, aby zapewnić szybkość komunikacji, odnoszą zazwyczaj większe sukcesy na rynku.

Użyj kont współpracowników, aby uzyskać dostęp do sklepów sprzedawców

Możesz wykorzystać konta współpracowników, aby uzyskać dostęp do sklepu sprzedawcy bezpośrednio poprzez własny Pulpit Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Ze względu na ochronę prywatności sprzedawcy pamiętaj, aby prosić o dostęp tylko wtedy, gdy sprzedawca zapoznał się z taką prośbą i wyraził na nią zgodę.

Następne kroki