Najlepsze praktyki dotyczące Shopify Experts Marketplace

Shopify Experts Marketplace ma na celu wyszukanie najlepszych potencjalnych ekspertów o kwalifikacjach zgodnych z ofertami pracy opublikowanymi przez każdego sprzedawcę. Aby odnieść sukces na tym rynku, pamiętaj o stosowaniu się do tych wytycznych.

Podaj szczegółowe informacje o cenie

Przekazuj informacje o cenie każdego zadania w jasny sposób. Sprzedawcy chcą znać wysokość należności, cenę i harmonogram.

Komunikuj się efektywnie ze sprzedawcami

  • Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify odpowiedzi na wszystkie wiadomości powinny być udzielane w ciągu 24 godzin. Eksperci, którzy dokładają starań, aby zapewnić szybkość komunikacji, odnoszą zazwyczaj większe sukcesy na rynku.
  • Komunikuj się szybko, jasno i profesjonalnie z każdym sprzedawcą.
  • Zapewnienie obu stronom dokładnych informacji na temat wyników realizacji prac zwiększa efektywność komunikacji między nimi.

Określaj obowiązki i kamienie milowe dla każdego zadania

  • Upewnij się, że oczekiwania i zakresy odpowiedzialności są zrozumiałe dla obu stron na jak najwcześniejszym etapie rozmowy ze sprzedawcą.
  • Pamiętaj o jasnym wyznaczeniu kamieni milowych i potwierdzeniu, że są akceptowalne dla obu stron.
  • Przedłóż opcje płatności do zatwierdzenia przez obie strony.
  • Uzgodnij harmonogram dla wszystkich wyników realizacji prac.

Wykonaj dalsze działania po otrzymaniu zadania od sprzedawcy

Po uzgodnieniu podjęcia współpracy ze sprzedawcą musisz określić oczekiwania dotyczące zakresu, ceny i terminów. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki sprzedawca nie wyrazi zgody co do oczekiwań i procesu płatności. Shopify nie może zagwarantować, że otrzymasz płatności, jeśli zdecydujesz się rozpocząć pracę przed zawarciem umowy.

Zarządzaj komunikacją ze sprzedawcami

Shopify Experts Marketplace ułatwia określenie wymagań w przypadku każdego zadania od sprzedawcy. Wraz z zadaniem otrzymujesz dokładne informacje na temat wymagań sprzedawcy. Z tego poziomu możesz użyć platformy do obsługi wiadomości na Pulpicie partnera, aby komunikować się ze sprzedawcą i doprecyzować zakres zadania. Platforma do obsługi wiadomości zabezpiecza zarówno ekspertów, jak i sprzedawców, ponieważ wszystkie ich rozmowy są dokumentowane w aplikacji Shopify.

Co należy uwzględnić, ustalając oczekiwania?

Podczas ustalania oczekiwań i dokonywania uzgodnień ze sprzedawcą istotne jest podanie poniższych danych:

  • Podsumowanie zadania obejmujące terminy płatności i całkowity budżet.
  • Stawka godzinowa, jeśli wykonywana jest dodatkowa praca.
  • Szczegółowy podział każdej części zadania (jeśli zadanie jest podzielone na kilka części).