Fakturowanie sprzedawców i otrzymywanie płatności

Po zaakceptowaniu zakresu współpracy z klientem musisz uzgodnić, w jaki sposób zostanie wyliczone Twoje wynagrodzenie za pracę: według stawki godzinowej czy stałej ceny. Na Experts Marketplace eksperci muszą w miarę możliwości korzystać z narzędzia do fakturowania Shopify. Przed wysłaniem klientowi faktury musisz dokonać uzgodnień dotyczących kamieni milowych, zakresu pracy i harmonogramu płatności. Aby zapewnić klientowi jak najlepsze doświadczenia ze współpracy z Tobą, podziel większe płatności na kilka części na podstawie kluczowych kamieni milowych. Na przykład w przypadku małego projektu możesz ustalić, że 50% wynagrodzenia jest należne z góry i 50% po zakończeniu projektu.

Po dokonaniu uzgodnień możesz utworzyć fakturę, którą wyślesz sprzedawcy ze strony zadania na Pulpicie partnera.

Uwzględnij jak najwięcej szczegółów w każdej pozycji pojedynczej. Dla każdej pozycji możesz dołączyć charakterystykę wykonanej pracy lub czas spędzony nad zadaniem oraz określić, czy zastosowanie ma stała cena czy stawka godzinowa.

Przed wysłaniem faktury pamiętaj, aby dodać odpowiedni podatek. Podatek, który musisz naliczyć, będzie oparty na Twojej lokalizacji względem sprzedawcy (np. eksperci z firmami zarejestrowanymi w Kanadzie muszą naliczyć podatek HST dla kanadyjskich sprzedawców). Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym urzędem podatkowym, ponieważ jesteś odpowiedzialny(-a) za naliczenie odpowiedniego podatku dla sprzedawcy.

Po otrzymaniu faktury sprzedawca może autoryzować płatność z poziomu panelu administracyjnego Shopify i dokonać płatności przy użyciu dostępnej metody płatności. Ponieważ Shopify rozszerza zakres rodzajów metod płatności dostępnych dla sprzedawców, będą oni mogli skorzystać z tych metod, aby dokonać płatności również za faktury ekspertów. Po opłaceniu faktury przez sprzedawcę otrzymasz powiadomienie oraz płatność pomniejszoną o prowizję w wysokości 10% w ramach następnej wypłaty dla partnera. Prowizja w wysokości 10% odzwierciedla uczciwą zapłatę za działania na rzecz zmniejszenia kosztów marketingowych i operacyjnych partnera związanych z szukaniem klientów i współpracą z nimi.

Tworzenie faktur

Możesz utworzyć fakturę na stronie zapytania o wykonanie zadania.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij Usługi > Zadania.
 2. Kliknij kartę Wszystkie, aby wyświetlić swoje zadania.
 3. Kliknij nazwę zadania, które jest gotowe do zafakturowania.
 4. Kliknij opcję Utwórz fakturę.
 5. Na stronie Utwórz fakturę wprowadź numer faktury oraz numer firmy i numer identyfikacji podatkowej (jeśli jest wymagany). Inne informacje, takie jak informacje o firmie i sklepie, są wstępnie uzupełnione.
 6. Określ termin płatności.
 7. Wprowadź pozycje pojedyncze dla wszystkich wykonanych usług, wraz z niestandardowymi danymi dotyczącymi stawek i sum należnych. Możesz dodać lub usunąć kilka pozycji, aby odzwierciedlić wszystkie zrealizowane usługi.
 8. Na dole faktury kliknij Podatek, a następnie wprowadź kwotę podatku.
 9. W sekcji Dodatkowe uwagi wprowadź wszelkie wymagane i przydatne informacje dotyczące faktury, takie jak zasady i warunki lub dodatkowe szczegóły na temat zadania.
 10. Aby zapisać fakturę, kliknij opcję Zapisz. Po zapisaniu faktury możesz powrócić do edycji i wysłać ją później.
 11. Aby wysłać fakturę klientowi, kliknij opcję Wyślij. W wyświetlonym oknie dialogowym Wyślij fakturę możesz edytować adres e-mail, temat i wiadomość, którą chcesz wysłać sprzedawcy.

Po wysłaniu faktury sprzedawca otrzyma powiadomienie e-mailem. Sprzedawca musi następnie zatwierdzić fakturę za pośrednictwem Experts Marketplace.

Śledzenie faktur

Możesz śledzić faktury na stronie Faktury na Pulpicie Partnerów.

Nawigacja najwyższego poziomu umożliwia sortowanie wszystkich faktur według typu. Każdy wpis na liście zawiera szczegóły zadania, cenę z faktury i termin jej płatności.

Do każdej faktury przypisany jest status, który pokazuje jej aktualny stan:

 • Wersja robocza - faktura została sporządzona, ale nie została jeszcze wysłana.
 • Wysłano - faktura została wysłana, ale sprzedawca jej jeszcze nie widział.
 • Wyświetlono - sprzedawca widział fakturę, ale jeszcze za nią nie zapłacił.
 • Odrzucono - sprzedawca odrzucił fakturę. Możesz wystawić kolejną fakturę z niezbędnymi zmianami.
 • Zapłacono - faktura została zapłacona i na stronie Wypłaty w Pulpicie partnera powinna pojawić się wypłata.