Fakturowanie sprzedawców i otrzymywanie płatności

Po zaakceptowaniu zakresu współpracy ze sprzedawcą musisz uzgodnić, w jaki sposób zostanie wyliczone Twoje wynagrodzenie za pracę: według stawki godzinowej czy stałej ceny. W ramach Experts Marketplace eksperci muszą w miarę możliwości korzystać z narzędzia do fakturowania Shopify. Przed wysłaniem sprzedawcy faktury musisz dokonać uzgodnień dotyczących kamieni milowych, zakresu pracy i harmonogramu płatności. Aby zapewnić sprzedawcy jak najlepsze doświadczenia ze współpracy z Tobą, podziel większe płatności na kilka części na podstawie kluczowych kamieni milowych. Na przykład w przypadku małego projektu możesz ustalić, że 50% wynagrodzenia jest należne z góry i 50% po zakończeniu prac.

Po dokonaniu uzgodnień możesz utworzyć fakturę, którą wyślesz sprzedawcy ze strony zadania na Pulpicie partnera.

Obraz przedstawiający przycisk Utwórz fakturę

Uwzględnij jak najwięcej szczegółów w każdej pozycji pojedynczej. Dla każdej pozycji możesz dołączyć charakterystykę wykonanej pracy lub czas spędzony nad zadaniem oraz określić, czy zastosowanie ma stała cena czy stawka godzinowa.

Przed wysłaniem faktury pamiętaj, aby dodać odpowiedni podatek. Podatek, który musisz naliczyć, będzie oparty na Twojej lokalizacji względem sprzedawcy (np. eksperci z firmami zarejestrowanymi w Kanadzie muszą naliczyć podatek HST dla kanadyjskich sprzedawców). Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym urzędem podatkowym, ponieważ jesteś odpowiedzialny(-a) za naliczenie odpowiedniego podatku dla sprzedawcy.

Po otrzymaniu faktury sprzedawca może autoryzować płatność z poziomu panelu administracyjnego Shopify i dokonać płatności przy użyciu dostępnej metody płatności. Ponieważ Shopify rozszerza zakres rodzajów metod płatności dostępnych dla sprzedawców, będą oni mogli skorzystać z tych metod, aby dokonać płatności również za faktury ekspertów. Po opłaceniu faktury przez sprzedawcę otrzymasz powiadomienie oraz płatność pomniejszoną o prowizję w wysokości 10% w ramach następnej wypłaty dla partnera. Prowizja w wysokości 10% odzwierciedla uczciwą zapłatę za działania na rzecz zmniejszenia kosztów marketingowych i operacyjnych partnera związanych z szukaniem klientów i współpracą z nimi.