Komunikacja ze sprzedawcami

Możesz użyć strony Wiadomości na Pulpicie Partnerów, aby zarządzać wszystkimi kontaktami ze sprzedawcami. Aby otrzymywać wiadomości od sprzedawców, musisz mieć opublikowany profil i skonfigurowaną co najmniej jedną usługę. Nową rozmowę może rozpocząć tylko sprzedawca.

Każda rozmowa zawiera wiadomości i pliki wysyłane między Tobą a sprzedawcą, a także zapisy wszelkich ofert, które mu wysyłasz. Sprzedawcą może być właściciel sklepu, pracownik sklepu lub użytkownik, który nie ma jeszcze sklepu.

Pierwsza wiadomość sprzedawcy zawiera ogólny opis pracy, którą chce zlecić. Możesz użyć tej pierwszej wiadomości do nawiązania rozmowy o potrzebach sprzedawcy. Na jej podstawie możesz utworzyć ofertę określającą zakres prac. Gdy sprzedawca zaakceptuje Twoją ofertę, możesz rozpocząć pracę.

Jak sprzedawcy mogą się z Tobą skontaktować

Sprzedawca może kontaktować się z Tobą na platformie Experts Marketplace na podane niżej sposoby.

Przeglądanie usług

Sprzedawcy mogą przeglądać dostępne usługi na platformie Experts Marketplace i wyszukać ekspertów, którzy oferują daną usługę. Sprzedawcy mogą się z Tobą skontaktować bezpośrednio z poziomu tego widoku. Sprzedawca zostanie poproszony o utworzenie i wysłanie wiadomości z opisem wymaganej usługi, sklepu, dla którego będzie wykonywana praca, oraz krótkiego opisu swoich wymagań.

Dopasowanie

Sprzedawcy opisują swoje wymagania dotyczące pracy i do partnerów wybranych przez algorytm dopasowania wysyłana jest wiadomość.

Odpowiadanie sprzedawcom

Gdy sprzedawca skontaktuje się z Tobą po raz pierwszy, otrzymasz nową wiadomość na stronie Wiadomości na Pulpicie Partnerów. Odpowiadając sprzedawcy po raz pierwszy, pamiętaj, aby uwzględnić informacje z jego pierwszej wiadomości, tak aby wysłać mu spersonalizowaną odpowiedź.

Możesz prosić o więcej szczegółów na temat firmy sprzedawcy i pracy, jaką chce zlecić, aż będziesz mieć pełny obraz zakresu współpracy.

Po zapoznaniu się z potrzebami sprzedawcy możesz utworzyć ofertę.

Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy sprzedawca skontaktuje się z Tobą po raz pierwszy. Odtąd będziesz otrzymywać co godzinę przegląd wszystkich nieprzeczytanych wiadomości, które otrzymałeś(-aś) w ciągu ostatniej godziny.

Odrzucanie żądań

Jeśli nie możesz zrealizować zlecenia sprzedawcy lub wymagania sprzedawcy nie są zgodne z profilem Twojej firmy, możesz udzielić sprzedawcy odpowiedzi, w której wyjaśnisz, że nie jesteś w stanie wykonać jego zlecenia. Twoja odpowiedź nie ma wpływu na algorytmy dopasowania i rankingu. Jeśli z rozmową nie są powiązane żadne otwarte zadania, nie musisz podejmować dalszych działań. Jeżeli z rozmową powiązane jest otwarte zadanie, musisz także odrzucić to zadanie.

Oznaczanie rozmów

Możesz oznaczać rozmowy za pomocą niestandardowych tagów, a następnie filtrować je według tych tagów, aby zachować porządek i ułatwić sobie wyszukiwanie wiadomości. Możesz użyć tagów, aby wskazać członka organizacji partnera, który współpracuje ze sprzedawcą, lub status rozmowy, oferty lub pracy. Tagi są współdzielone przez wszystkich członków organizacji partnera.

Utwórz tag

Możesz utworzyć tag w oknie Zarządzaj tagami.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów w obszarze Wiadomości otwórz rozmowę.
 2. W okienku Szczegóły obok opcji Otaguj wiadomość kliknij opcję Zarządzaj tagami.
 3. W oknie Zarządzaj tagami kliknij opcję Utwórz nowy tag.
 4. Wprowadź nazwę tagu, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Zmień nazwę tagu

Możesz zmienić nazwę tagu w oknie Zarządzaj tagami. Po zmianie nazwy tagu nowa nazwa zostanie wprowadzona we wszystkich rozmowach oznaczonych tym tagiem.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów w obszarze Wiadomości otwórz rozmowę.
 2. W okienku Szczegóły obok opcji Otaguj wiadomość kliknij opcję Zarządzaj tagami.
 3. W oknie Zarządzaj tagami kliknij tag, którego nazwę chcesz zmienić.
 4. Edytuj nazwę tagu, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Usuń tag

Możesz usunąć tag w oknie Zarządzaj tagami. Po usunięciu tagu jest on usuwany ze wszystkich rozmów.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów otwórz rozmowę, korzystając z opcji: Usługi > Wiadomości.
 2. W okienku Szczegóły obok opcji Otaguj wiadomość kliknij opcję Zarządzaj tagami.
 3. W oknie Zarządzaj znacznikami kliknij znacznik, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij opcję Usuń, a następnie jeszcze raz opcję Usuń, aby potwierdzić.

Oznacz rozmowę tagami

Możesz oznaczyć rozmowę dowolną liczbą tagów.

 1. Na Pulpicie Partnerów otwórz rozmowę, którą chcesz oznaczyć tagiem, korzystając z opcji: Usługi > Wiadomości.
 2. W okienku Szczegóły w opcji Otaguj wiadomość zacznij pisać nazwę tagu, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij nazwę tagu, aby oznaczyć nim rozmowę.

Możesz usunąć tag z rozmowy w dowolnym momencie, klikając w tagu X.

Filtrowanie i wyszukiwanie rozmów

Możesz filtrować swoje rozmowy według tagu lub nieprzeczytanych wiadomości.

Możesz również wyszukiwać rozmowy według nazwy kontaktu, nazwy sklepu lub adresu URL sklepu.

Blokowanie sprzedawcy

Jeśli nie chcesz już kontaktować się ze sprzedawcą lub sprzedawca spamuje Cię, możesz go zablokować, aby nie wysyłał Ci wiadomości. Zablokowanie sprzedawcy powoduje nieodwracalne zamknięcie wszelkich ofert, prac i faktur związanych z tym ekspertem.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów otwórz rozmowę ze sprzedawcą, korzystając z opcji: Usługi > Wiadomości.
 2. W okienku Szczegóły obok nazwiska sprzedawcy kliknij przycisk Więcej .
 3. Kliknij opcję Blokuj sprzedawcę.
 4. Kliknij opcję Blokuj sprzedawcę, aby potwierdzić.

Następne kroki

Po zapoznaniu się z potrzebami sprzedawcy możesz utworzyć ofertę.