Wytyczne dla ekspertów w Shopify Experts Marketplace

Zabronione czynności

 • Zastraszanie, nękanie, groźby, mowa nienawiści, obraźliwy lub niewłaściwy język, wiadomości nacechowane przemocą lub cokolwiek innego, co zostanie uznane przez Shopify za niewłaściwe w inny sposób.
 • Spamowanie, zabieganie o nową pracę oraz publikowanie lub wysyłanie złośliwych treści do sprzedawców zaangażowanych do wcześniejszych prac.
 • Publikowanie lub zamieszczanie prywatnych i poufnych informacji sprzedawców.
 • Korzystanie z Experts Marketplace do celów niezgodnych z prawem lub prowadzenia nielegalnej działalności.

Nieakceptowalne zachowania

 • Niedotrzymywanie terminów realizacji zadań utworzonych za pośrednictwem Experts Marketplace.
 • Fałszywe przedstawianie swoich umiejętności lub niespełnienie obowiązków związanych z umową.
 • Dodanie dodatkowego kodu, plików lub programów mających na celu zakłócenie, zaszkodzenie lub ograniczenie możliwości sprzedaży przez sklep sprzedawcy.
 • Korzystanie z treści skradzionych lub chronionych znakiem towarowym lub próba użycia bądź edycji materiału chronionego prawem autorskim.
 • Wymuszanie dodatkowych płatności lub kontynuowanie wstrzymanej realizacji projektu w zamian za płatności wykraczające poza kwoty uzgodnione w opisie zadania.
 • Nieudzielenie sprzedawcy odpowiedzi w ciągu 96 godzin po upływie uzgodnionego terminu wykonania zadania, które nie zostało zakończone.
 • Eksportowanie lub kopiowanie informacji o sprzedawcy w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Niewłaściwe korzystanie z Shopify Experts Marketplace za wyjątkiem wystąpienia szczególnych okoliczności

 • Prowadzenie ze sprzedawcami rozmów dotyczących płatności poza Experts Marketplace.
 • Promowanie niepowiązanych firm, witryn internetowych lub usług zewnętrznych.
 • Korzystanie ze sklepów w fazie rozwoju w celu składania prawdziwych zamówień.
 • Zachęcanie sprzedawców do opuszczenia Shopify i przeniesienia działalności na inną platformę.
 • Logowanie się do sklepu sprzedawcy za pomocą konta współpracownika po uznaniu zadania za zakończone przez sprzedawcę.

Ponadto obowiązują następujące wytyczne związane z różnymi funkcjami rynku.

Profile ekspertów

Eksperci nie mogą:

 • Tworzyć fałszywej tożsamości ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości na rynku Experts Marketplace.
 • Tworzyć profilu Experts Marketplace dla innych osób.
 • Używać ani podejmować próby użycia konta lub danych innego użytkownika.
 • Korzystać z więcej niż jednego aktywnego konta Experts Marketplace.
 • Kupować ani sprzedawać kont Experts Marketplace ani kont partnerów.
 • Fałszować swoich umiejętności, składać fałszywych oświadczeń dotyczących swoich kwalifikacji i oferowanych usług ani wyświetlać fałszywych reklam lub gwarancji w swoim profilu Experts Marketplace.

Przedstawianie prac wykonanych w przeszłości

Eksperci nie mogą wykorzystywać ani prezentować:

 • Usług dla dorosłych ani pornograficznych, niestosownych lub obscenicznych obrazów.
 • Wprowadzających w błąd, nielegalnych, obraźliwych lub w inny sposób szkodliwych obrazów.
 • Mowy mającej na celu zastraszenie i nękanie ani mowy nienawiści.
 • Obrazów wcześniej wykonanych prac, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub informacje poufne.

Recenzje ekspertów

Eksperci nie mogą:

 • Tworzyć fałszywych recenzji za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify sprzedawcy w celu osiągnięcia korzyści osobistej.
 • Tworzyć własnych recenzji.
 • Tworzyć fałszywych recenzji w imieniu sprzedawcy.
 • Szantażować sprzedawców, aby uzyskać recenzję.
 • Dyskredytować konkurujących ekspertów, podając się za sprzedawcę.
 • Przekazywać sprzedawcom szablonów recenzji do wypełnienia.

Szablony

Eksperci

 • Nie mogą używać szablonów opublikowanych poza Sklepem z szablonami Shopify, jeśli odpowiednia dokumentacja dotycząca licencjonowania nie zostanie udostępniona sprzedawcy. Jeżeli zadanie zawiera szablon, który nie jest opublikowany w Sklepie z szablonami Shopify, sprzedawca musi zostać poinformowany o tym przed rozpoczęciem zadania.
 • Nie mogą dołączać złośliwego oprogramowania do niestandardowego szablonu firmy zewnętrznej.
 • Nie mogą kupować szablonu Shopify i importować go do witryny sprzedawcy ani go kopiować w celu wykorzystania go w innym miejscu bez odpowiedniej licencji.
 • Gwarantują, że uzyskali wszelkie niezbędne prawa i tytuły do obrazów, czcionek, wzorów, wtyczek plug-in, szablonów, oprogramowania lub innych zasobów, które są dystrybuowane wraz z zewnętrznym szablonem opublikowanym poza Sklepem z szablonami Shopify.
 • Gwarantują, że żadna część szablonu nie narusza żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw żadnej strony trzeciej.