Wytyczne dotyczące partnerów Experts Marketplace

Aby wszyscy sprzedawcy i partnerzy mieli pozytywne doświadczenia związane z zakupem lub sprzedażą usług, stworzyliśmy zestaw wymagań i oczekiwań wobec partnerów w Experts Marketplace. Te wymagania i oczekiwania określają akceptowalne i nieakceptowalne działania w Experts Marketplace oraz sposób postępowania w przypadku naruszeń. Obowiązkiem partnera jest spełnienie wszystkich wymagań i oczekiwań Experts Marketplace.

Zabronione czynności i nieakceptowalne zachowania

Jeśli korzystając z Experts Marketplace wykonasz któregokolwiek z poniższych działań lub zachowasz się w opisany poniżej sposób, Shopify może podjąć działania dyscyplinarne, obejmujące usunięcie Cię z tej elektronicznej platformy. W zależności od stopnia dokonanego naruszenia konsekwencją takich działań i zachowań może być usunięcie z Programu Partnerskiego Shopify.

Komunikacja i reprezentacja

 • Zastraszanie, nękanie, groźby, mowa nienawiści, obraźliwy lub niewłaściwy język, wiadomości nacechowane przemocą lub cokolwiek innego, co zostanie uznane przez Shopify za niewłaściwe w inny sposób.
 • Spamowanie sprzedawców.
 • Publikowanie złośliwych treści lub ich wysyłanie do sprzedawców.
 • Tworzenie fałszywych recenzji, opracowywanie recenzji w imieniu sprzedawcy lub zachęcanie do pisania recenzji.
 • Przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości, zdolności lub własności.
 • Promowanie niepowiązanych firm, witryn internetowych lub usług zewnętrznych.
 • Otrzymanie dużej liczby reklamacji od sprzedawców.

Prywatność

 • Ujawnianie wrażliwych, prywatnych lub poufnych informacji dotyczących sprzedawców lub innych partnerów.
 • Eksportowanie lub kopiowanie informacji o sprzedawcy w celu osiągnięcia korzyści osobistej.
 • Używanie lub podejmowanie próby użycia konta lub danych innego użytkownika.

Inne

 • Tworzenie wielu kont partnerów w celu obejścia wytycznych Experts Marketplace, promowania przewagi konkurencyjnej lub wprowadzenia sprzedawców w błąd.
 • Korzystanie z Experts Marketplace do celów niezgodnych z prawem lub prowadzenia nielegalnej działalności.
 • Dodawanie dodatkowego kodu, plików lub programów zaprojektowanych lub przeznaczonych do wykonywania jednej z następujących czynności:

  • Zakłócanie, szkodzenie, ograniczanie lub ingerowanie w zdolności sklepu sprzedawcy do dokonywania sprzedaży.
  • Szkodzenie reputacji sprzedawcy.
 • Korzystanie z treści skradzionych, nielicencjonowanych lub chronionych znakiem towarowym lub podejmowanie próby użycia, sprzedaży lub edycji materiału chronionego prawem autorskim.

 • Wymuszanie dodatkowych płatności lub kontynuowanie wstrzymanej realizacji zadania w zamian za płatności wykraczające poza kwoty uzgodnione w opisie zadania.

 • Wszelkie inne działania uznane przez Shopify za naruszające naszą Umowę o programie partnerskim lub Zasady dozwolonego użytkowania.

Standardy jakości i wydajności

Twoje członkostwo w Experts Marketplace to dla sprzedawców dowód, że jesteś wiodącym w branży partnerem, który oferuje wysokiej jakości usługi i jest w stanie sprostać wymaganiom sprzedawcy. W ramach zapewniania spełnienia oczekiwań sprzedawców przez wszystkich partnerów w Experts Marketplace musisz wykazać zgodność z poniższymi standardami wydajności. Niespełnienie tych standardów może spowodować usunięcie z tej platformy elektronicznej.

 • Informuj o aktualizacjach zadań i ważnych problemach tablicy wiadomości Experts.
 • Zapewnij odpowiedzi na wszelkie wiadomości klientów w ciągu 72 godzin. Jeśli z góry wiesz, że nie będziesz w stanie odpowiedzieć na wiadomości w ciągu 72 godzin z powodu urlopu, choroby lub innych powodów, powiadom klientów o terminie powrotu.
 • Dotrzymuj terminów, o których informujesz sprzedawcę.
 • Ustal oczekiwania dotyczące zadania przed rozpoczęciem pracy. Konieczne jest porozumienie obu stron. Najlepszym sposobem na ustalenie oczekiwań jest propozycja.
 • Informuj o zmianach zadania lub kamieniach milowych na długo przed terminem ich realizacji.
 • Utrzymuj wysoką jakość pracy. Praca wykonywana nad zadaniami przesłanymi za pośrednictwem platformy elektroniczną musi spełniać standardy branżowe lub je przekraczać.
 • Odpowiadaj na wszystkie oferty zadań terminowo.
 • Ustosunkuj się do opisu pracy i początkowych obaw sprzedawcy w pierwszej odpowiedzi na ofertę zadania.
 • Używaj funkcji odrzucania ofert zadań sporadycznie, a najlepiej w ogóle. Zbyt wiele odrzuconych ofert zadań może negatywnie wpłynąć na liczbę potencjalnych szans i Twój ranking wyszukiwania. Aby uniknąć odrzucenia ofert zadań, upewnij się, że Twoja organizacja może wykonywać usługi wymienione w Twoim profilu i powiązanych ofertach usług.
 • Dokładnie wypełniaj profile i powiązane oferty usług. Uwzględnij wiele przykładów wcześniej wykonanych przez siebie prac.
 • Opracuj politykę zwrotów i przestrzegaj jej podczas obsługi wniosków o zwrot pieniędzy.

Wymagania Experts Marketplace

Aby utrzymać członkostwo i mieć dalej dostęp do potencjalnych szans w Experts Marketplace, partnerzy muszą zapewnić, by ich organizacja spełniała wymagania tej platformy elektronicznej.

Wymagania dotyczące zadań

 • Na potrzeby obsługi płatności za usługi koordynowane za pośrednictwem Experts Marketplace używaj w miarę możliwości faktur Shopify.
 • Używaj konta współpracownika we wszystkich sytuacjach, w których wymagany jest dostęp administratora do sklepu. Po zakończeniu zadania musisz zapewnić, by Twój dostęp do konta współpracownika został odebrany. Nie możesz mieć dostępu do sklepu po zakończeniu powiązanego zadania.
 • Korzystając podczas wykonywania zadania z treści, utworów lub oprogramowania firm zewnętrznych, które nie są obsługiwane przez Shopify, zapewnij, by sprzedawcy posiadali szczegółowe informacje o wszystkich zagrożeniach, pomocy technicznej i instrukcjach. Sprzedawcy muszą również posiadać prawo do korzystania z powyższych utworów, treści lub oprogramowania.
 • Wykazuj się aktywnością i zaangażowaniem w Experts Marketplace. Jeśli wygaśnie ponad 30% ofert zadań, nie będziesz otrzymywać nowych ofert za pośrednictwem Experts Marketplace i możesz zostać usunięty(-a) z tej platformy elektronicznej.
 • Po otrzymaniu wstępnego opisu zadania zaproponuj usługi, które odpowiadają kategorii usługi i początkowemu zapytaniu sprzedawcy. Nie możesz proponować sprzedawcom usług, o które nie zapytywali lub na które się nie zgodzili.
 • Żadne świadczone usługi nie mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw osób trzecich.
 • Udostępnij klientom politykę zwrotów na etapie propozycji dla wszystkich zadań w Experts Marketplace.

Aby uzyskać więcej informacji na temat otrzymywania zadań i komunikowania się ze sprzedawcami, zapoznaj się z sekcją Otrzymywanie zadań i komunikowanie się ze sprzedawcami.

Wymagania dotyczące profilu

 • Twoja organizacja, jej atrybuty i możliwości muszą być prawidłowo przedstawione na platformie elektronicznej.
 • Wszystkie treści zawarte w Twoim profilu i powiązanych ofertach usług muszą mieć charakter profesjonalny i muszą należeć do Twojej organizacji.
 • Profile i informacje o powiązanych z nimi świadczonych usługach muszą być dokładne i aktualne.
 • Profile i powiązane z nimi usługi nie mogą przekierowywać sprzedawców do zewnętrznych stron lub platform.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu profilu, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie profilu Experts Marketplace.