Wskaźniki efektywności

Aby śledzić rozwój swojej firmy za pośrednictwem platformy Experts Marketplace, możesz wyświetlać wskaźniki związane z otrzymanymi i zakończonymi zadaniami. Monitorowanie tych wskaźników jest istotne, ponieważ mogą one mieć wpływ na ranking w wyszukiwarce Experts Marketplace, co przekłada się na liczbę otrzymywanych zadań.

Pulpit tych wskaźników jest dostępny na Pulpicie Partnerów po wybraniu opcji menu: Usługi > Wskaźniki.

Będziesz również otrzymywać pocztą elektroniczną dwutygodniowy raport na temat wyników swojej działalności na platformie Experts Marketplace.

Pulpit przeglądu wskaźników

Pulpit przeglądu wskaźników zapewnia wgląd w wyniki działalności na platformie Experts Marketplace w danym okresie. Po załadowaniu pulpitu na wykresie przedstawiane są dane z ostatnich 30 dni. Zakres dat możesz zmienić za pomocą selektora zakresu dat.

Wskaźniki dotyczące wybranego zakresu dat są porównywane ze wskaźnikami dla poprzedniego równoważnego zakresu dat. Na przykład wskaźniki dotyczące okresu od 1 grudnia do 31 grudnia są porównywane ze wskaźnikami z okresu od 31 października do 30 listopada. To porównanie pozwala ustalić, czy z upływem czasu wyniki działalności uległy poprawie, czy pogorszeniu.

Wskaźniki wyświetlane na pulpicie przeglądu
Wskaźnik Wartości prezentowane dla zakresu dat
Zadania otrzymane

Pokazuje liczbę zadań otrzymanych poprzez pasujące lub bezpośrednie zapytania. Zadania otrzymane od potencjalnych sprzedawców nie są uwzględniane w tym wskaźniku.

Zakończone zadania

Pokazuje liczbę zadań, które sprzedawca potwierdził jako zakończone, i zadań, które nie zostały potwierdzone jako zakończone, ale otrzymały recenzję.

Zafakturowane zadania

Pokazuje liczbę zadań z co najmniej jedną zapłaconą fakturą.

Wygasłe zadania/prace

Pokazuje liczbę zadań, na które nie wysłałeś(-aś) odpowiedzi w ciągu 72 godzin. Wygasłe zadania negatywnie wpływają na Twoją ocenę.

Brak wstępnej odpowiedzi

Pokazuje liczbę zadań, które mogą wygasnąć. Musisz odrzucić zadanie lub wysłać odpowiedź w ciągu 72 godzin od otrzymania zapytania o wykonanie zadania. W przeciwnym razie zadanie wygaśnie.

Odrzucone zadania

Pokazuje liczbę zadań, których realizacji odmówiłeś(-aś).

Średni czas odpowiedzi

Pokazuje średni czas wysyłania odpowiedzi do sprzedawcy po otrzymaniu zapytania o wykonanie zadania. Długi średni czas odpowiedzi negatywnie wpływa na Twoją ocenę.

Odpowiedzi sprzedawcy

Pokazuje liczbę zapytań o wykonanie zadania, w przypadku których odpowiedziałeś(-aś), a na Twoje odpowiedzi zareagowali sprzedawcy. Oznacza to, że są zadowoleni z Twojej odpowiedzi i chcą kontynuować z Tobą współpracę.

Odrzucone przez sprzedawcę

Pokazuje liczbę zadań, w przypadku których sprzedawca odmówił kontynuowania zadania.

Otrzymane oceny

Pokazuje liczbę recenzji otrzymanych w związku z wszystkimi usługami.

Najlepsze usługi

Lista najczęściej zamawianych usług w wybranym okresie oraz liczba zapytań dotyczących każdej usługi.

Oceny

Oceny, które otrzymałeś(-aś) w wybranym okresie za komunikację i jakość pracy w przypadku wszystkich usług.

Wskaźniki w dwutygodniowym raporcie przesyłanym e-mailem

Następujące informacje są wysyłane do Ciebie co dwa tygodnie. Dotyczą one ostatnich wyników Twojej działalności na platformie Experts Marketplace.

Wskaźniki dotyczące otrzymanych zapytań o wykonanie zadania

 • Suma otrzymanych zapytań o wykonanie zadania - liczba zadań otrzymanych w danym okresie
 • Procent zapytań o wykonanie zadania, na które odpowiedziałeś(-aś) - procent zadań, na które odpowiedziałeś(-aś), akceptując lub odrzucając zadanie bądź uzyskując więcej szczegółów na jego temat
 • Średni czas odpowiedzi - czas odpowiedzi na ofertę wykonania zadania po jej otrzymaniu
 • Procent zadań odrzuconych bez odpowiedzi - procent zadań, które odrzuciłeś(-aś) od razu, bez wysyłania odpowiedzi do sprzedawcy
 • Procent zadań, które wygasły - procent zadań, na które nie wysłałeś(-aś) odpowiedzi w ciągu 72 godzin
 • Procent zapytań o wykonanie zadania, w przypadku których odpowiedziałeś(-aś), a na Twoje odpowiedzi zareagowali sprzedawcy - procent sprzedawców, którzy zareagowali na Twoje odpowiedzi, wskazując, że są otwarci i chcą kontynuować współpracę z Tobą
 • Procent zapytań o wykonanie zadania, na które odpowiedziałeś(-aś), a sprzedawcy odrzucili Twoją odpowiedź - procent sprzedawców, którzy po otrzymaniu odpowiedzi od Ciebie, nie chcieli już kontynuować z Tobą współpracy

Wskaźniki sukcesu zadania

 • Zadania zakończone (z potwierdzeniem sprzedawcy) - liczba zadań oznaczonych jako zakończone przez sprzedawców, z którymi współpracowałeś(-aś)
 • Zadania z zapłaconą pierwszą fakturą - liczba zadań, w przypadku których co najmniej jedna faktura została zapłacona
 • Otrzymane recenzje - liczba otrzymanych recenzji wykonanej pracy
 • Średnia ocena z recenzji - średnia ocena z wszystkich otrzymanych recenzji