Wysyłanie ofert

Gdy sprzedawca skontaktuje się z Tobą możesz rozpocząć rozmowę na temat jego potrzeb. Na jej podstawie możesz utworzyć ofertę określającą zakres prac.

Przygotowując ofertę, wykonaj poniższe czynności:

 • Opisz prace, które wykonasz, aby spełnić wymagania sprzedawcy
 • Określ oczekiwania dotyczące procesu
 • Utwórz kamienie milowe dla każdego etapu prac

Dobrym pomysłem jest podanie jak największej ilości istotnych informacji o zadaniu w swojej ofercie. Zwiększa to prawdopodobieństwo akceptacji Twojej oferty oraz pomyślnej realizacji pracy. Rozpoczęcie procesu od otwartej, szczegółowej komunikacji powoduje również zwiększenie prawdopodobieństwa pozostawienia pozytywnej recenzji przez sprzedawcę i ponownego skontaktowania się z Tobą w przyszłości w sprawie innych zadań.

Jeśli sprzedawca odrzuci Twoją ofertę, możesz ją skorygować na podstawie jego opinii i przesłać ponownie.

Formularz oferty

Formularz oferty zawiera sekcje z następującymi informacjami:

Usługa

Użyj tej sekcji, aby wybrać usługę, którą będziesz realizować. Jeśli będziesz wykonywać więcej niż jedną usługę, możesz opisać inne usługi w sekcji Oferowane prace lub utworzyć dodatkowe oferty.

Oferowane prace

Użyj tej sekcji oferty, aby opisać pracę, którą zamierzasz wykonać dla sprzedawcy. Dołącz wszystkie specyficzne cechy lub zadania, które zostały już z nim omówione, oraz podsumowanie planowanego sposobu realizacji pracy. Możesz również użyć tej sekcji do określenia wszelkich potencjalnie powiązanych prac, które nie są zawarte w Twojej ofercie.

Kamienie milowe

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby wyświetlić listę zaplanowanych recenzji lub wyników prac. Możesz dodać maksymalnie pięć kamieni milowych do oferty. Ponadto dla każdego kamienia milowego możesz podać cenę i czas jego realizacji.

Szacowany czas realizacji

Użyj tej sekcji oferty, aby poinformować sprzedawcę, ile czasu zajmie Ci wykonanie pracy.

Warunki

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby podać następujące informacje:

 • Data rozpoczęcia zadania
 • Wszelkie okoliczności, które mogą zmienić szacowany czas realizacji
 • Wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na szybkość udzielania sprzedawcy odpowiedzi, np. różnice w strefach czasowych lub nadchodzące święta

Jeśli oczekiwania dotyczących harmonogramu zostaną precyzyjnie sformułowane, sprzedawca nie będzie sfrustrowany czasem realizacji zadania lub oczekiwaniem na kontakt z Twojej strony.

Łączny koszt

Użyj tej sekcji oferty, aby określić całkowity koszt pracy, którą będziesz wykonywać na rzecz sprzedawcy.

Warunki płatności

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby opisać sposób i termin pobierania wynagrodzenia za swoją pracę. Może to obejmować preferencje dotyczące płatności, harmonogramy płatności, metody płatności, politykę zwrotów, ewentualne opłaty dodatkowe i wszelkie inne informacje, które uważasz za niezbędne. Aby poziom zadowolenia sprzedawcy ze współpracy z Tobą był jak najwyższy, rozbij duże kwoty płatności na kilka mniejszych w oparciu o kluczowe kamienie milowe. Na przykład w przypadku niewielkiego projektu możesz pobrać 50% płatności z góry i 50% po zakończeniu projektu.

Tworzenie oferty

Możesz utworzyć ofertę na podstawie rozmowy ze sprzedawcą.

Kroki:

 1. Z Pulpitu Partnerów przejdź do opcji: Usługi > Wiadomości.
 2. Wybierz rozmowę ze sprzedawcą, któremu chcesz przesłać ofertę.
 3. Kliknij opcję Utwórz ofertę.
 4. Wypełnij zamieszczony formularz.
 5. Kliknij opcję Sprawdź wiadomość,, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać oferta, która wyświetli się sprzedawcy.
 6. Kliknij opcję Wyślij ofertę.

Oferta jest dodawana jako wiadomość w Twojej rozmowie ze sprzedawcą. Pojawia się również w okienku Oferty i zadania jako oczekująca oferta. Aby edytować ofertę, musisz ją anulować i utworzyć nową ze zmienionymi danymi.

Anuluj oczekującą ofertę

Możesz anulować oczekującą ofertę, zanim sprzedawca ją zaakceptuje lub odrzuci.

 1. Z Pulpitu Partnerów przejdź do opcji: Usługi > Wiadomości.
 2. Wybierz rozmowę dotyczącą oferty.
 3. W okienku Oferty i zadania kliknij ofertę.
 4. Kliknij opcję Anuluj ofertę, a następnie opcję Anuluj, aby potwierdzić.

Zaakceptowane i odrzucone oferty

Sprzedawca może zapoznać się z ofertą z rozmowy i ją zaakceptować lub odrzucić.

Gdy sprzedawca zaakceptuje Twoją ofertę, zostanie poproszony(-a) o wybranie sklepu, dla którego będzie wykonywana praca. Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do powiązania oferowanej pracy ze sklepem.

Jeśli sprzedawca wybierze sklep, zostanie utworzone zadanie. Zadanie można wyświetlić i zarządzać nim na stronie Zadania na Pulpicie Partnerów. Zadanie pojawia się również w okienku Oferty i zadania obok rozmowy ze sprzedawcą.

Jeśli sprzedawca nie wybierze sklepu, oferta zostanie oznaczona jako zaakceptowana. Zaakceptowaną ofertę można wyświetlić w okienku Oferty i zadania obok rozmowy ze sprzedawcą.

Jeśli sprzedawca odrzuci Twoją ofertę, zostanie poproszony(-a) o podanie przyczyny. Oferta będzie oznaczona jako odrzucona i będzie dostępna w okienku Oferty i zadania.

Następne kroki