Wysyłanie ofert

Jeśli chcesz przyjąć do realizacji zadanie, w sprawie którego otrzymałeś(-aś) zapytanie za pośrednictwem Experts Marketplace, możesz zacząć od wysłania sprzedawcy oferty ze strony zadania w Pulpicie partnera. Przygotowując ofertę, wykonaj następujące czynności:

  • Opisz pracę, którą będziesz wykonywać, aby spełnić wymagania zadania
  • Ustal, jakich informacji o zadaniu brakuje, a są Ci potrzebne
  • Określ oczekiwania dotyczące procesu i utwórz kamienie milowe dla każdego etapu zadania

Dobrym pomysłem jest podanie jak największej ilości istotnych informacji o zadaniu w swojej ofercie. Zwiększa to prawdopodobieństwo akceptacji Twojej oferty oraz pomyślnej realizacji zadania. Rozpoczęcie procesu od otwartej, szczegółowej komunikacji powoduje również zwiększenie prawdopodobieństwa pozostawienia pozytywnej recenzji przez sprzedawcę i ponownego skontaktowania się z Tobą w przyszłości w sprawie innych zadań.

Jeśli sprzedawca odrzuci Twoją ofertę, możesz ją skorygować na podstawie jego opinii i przesłać ponownie.

Wyślij ofertę dotyczącą zadania

Możesz wysłać ofertę ze strony zadania w Pulpicie partnera.

Formularz, który jest używany do tworzenia oferty

Formularz oferty zawiera sekcje z następującymi informacjami:

  • Proponowana praca
  • Szacowany czas realizacji
  • Całkowity koszt pracy

Proponowana praca

Użyj tej sekcji oferty, aby opisać pracę, którą zamierzasz wykonać dla sprzedawcy. Dołącz wszystkie specyficzne cechy lub zadania, które zostały już z nim omówione, oraz podsumowanie planowanego sposobu realizacji pracy. Możesz również użyć tej sekcji do określenia wszelkich potencjalnie powiązanych prac, które nie są zawarte w Twojej ofercie.

Warunki wstępne

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby opisać, jakie działania sprzedawca musi wykonać, aby umożliwić Ci rozpoczęcie pracy. Mogą one na przykład obejmować udostępnienie Ci zasobów, zainstalowanie określonej aplikacji lub utworzenie konta dla powiązanej usługi zewnętrznej. Dobrym pomysłem jest często uzasadnienie konieczności spełnienia takich wymagań wstępnych.

Szacowany czas realizacji

Użyj tej sekcji oferty, aby poinformować sprzedawcę, ile czasu zajmie Ci wykonanie pracy.

Warunki

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby podać następujące informacje:

  • Data rozpoczęcia zadania
  • Wszelkie okoliczności, które mogą zmienić szacowany czas realizacji
  • Wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na szybkość udzielania sprzedawcy odpowiedzi, np. różnice w strefach czasowych lub nadchodzące święta

Jeśli oczekiwania dotyczących harmonogramu zostaną precyzyjnie sformułowane, sprzedawca nie będzie sfrustrowany czasem realizacji zadania lub oczekiwaniem na kontakt z Twojej strony.

Całkowity koszt pracy

Użyj tej sekcji oferty, aby określić całkowity koszt pracy, którą będziesz wykonywać na rzecz sprzedawcy.

Warunki płatności

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby opisać, w jaki sposób i kiedy chcesz otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Możesz uwzględnić preferencje płatności (czy płatność jest należna z góry, po wykonaniu pracy czy w ratach), metody płatności oraz wszelkie zastrzeżenia (np. polityka zwrotu kosztów lub potencjalne opłaty dodatkowe).