Wysyłanie ofert

Jeśli chcesz przyjąć do realizacji zadanie, w sprawie którego otrzymałeś(-aś) zapytanie za pośrednictwem Experts Marketplace, możesz zacząć od wysłania sprzedawcy oferty ze strony zadania w Pulpicie partnera. Przygotowując ofertę, wykonaj następujące czynności:

 • Opisz pracę, którą będziesz wykonywać, aby spełnić wymagania zadania
 • Ustal, jakich informacji o zadaniu brakuje, a są Ci potrzebne
 • Określ oczekiwania dotyczące procesu i utwórz kamienie milowe dla każdego etapu zadania

Dobrym pomysłem jest podanie jak największej ilości istotnych informacji o zadaniu w swojej ofercie. Zwiększa to prawdopodobieństwo akceptacji Twojej oferty oraz pomyślnej realizacji zadania. Rozpoczęcie procesu od otwartej, szczegółowej komunikacji powoduje również zwiększenie prawdopodobieństwa pozostawienia pozytywnej recenzji przez sprzedawcę i ponownego skontaktowania się z Tobą w przyszłości w sprawie innych zadań.

Jeśli sprzedawca odrzuci Twoją ofertę, możesz ją skorygować na podstawie jego opinii i przesłać ponownie.

Pisanie oferty dotyczącej zadania

Kontaktując się ze sprzedawcą po raz pierwszy, nawiązuj do szczegółów zadania, aby odpowiedzieć w sposób spersonalizowany. W przypadku zadań otrzymanych w wyniku dopasowania sprzedawca nie będzie wiedział, że zostaliście dopasowani dopóki nie uzyska od Ciebie takiej informacji. Skorzystaj z okazji, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie.

Formularz oferty zawiera sekcje z następującymi informacjami:

 • Proponowana praca
 • Szacowany czas realizacji
 • Całkowity koszt pracy

Proponowana praca

Użyj tej sekcji oferty, aby opisać pracę, którą zamierzasz wykonać dla sprzedawcy. Dołącz wszystkie specyficzne cechy lub zadania, które zostały już z nim omówione, oraz podsumowanie planowanego sposobu realizacji pracy. Możesz również użyć tej sekcji do określenia wszelkich potencjalnie powiązanych prac, które nie są zawarte w Twojej ofercie.

Warunki wstępne

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby opisać, jakie działania sprzedawca musi wykonać, aby umożliwić Ci rozpoczęcie pracy. Mogą one na przykład obejmować udostępnienie Ci zasobów, zainstalowanie określonej aplikacji lub utworzenie konta dla powiązanej usługi zewnętrznej. Dobrym pomysłem jest często uzasadnienie konieczności spełnienia takich wymagań wstępnych.

Szacowany czas realizacji

Użyj tej sekcji oferty, aby poinformować sprzedawcę, ile czasu zajmie Ci wykonanie pracy.

Warunki

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby podać następujące informacje:

 • Data rozpoczęcia zadania
 • Wszelkie okoliczności, które mogą zmienić szacowany czas realizacji
 • Wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na szybkość udzielania sprzedawcy odpowiedzi, np. różnice w strefach czasowych lub nadchodzące święta

Jeśli oczekiwania dotyczących harmonogramu zostaną precyzyjnie sformułowane, sprzedawca nie będzie sfrustrowany czasem realizacji zadania lub oczekiwaniem na kontakt z Twojej strony.

Całkowity koszt pracy

Użyj tej sekcji oferty, aby określić całkowity koszt pracy, którą będziesz wykonywać na rzecz sprzedawcy.

Warunki płatności

Użyj tej opcjonalnej sekcji, aby opisać, w jaki sposób i kiedy pobierasz wynagrodzenie za swoją pracę. Może to obejmować preferencje płatności, metody płatności, politykę zwrotu kosztów, ewentualne opłaty dodatkowe i wszelkie inne informacje, które Twoim zdaniem są niezbędne.

Wysyłanie oferty dotyczącej zadania

Możesz wysłać ofertę ze strony zadania w Pulpicie partnera.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do opcji Usługi > Zadania.
 2. Wybierz zadanie, w odpowiedzi na które chcesz przesłać ofertę i kliknij opcję Napisz ofertę.
 3. Wypełnij formularz, wpisując dane dotyczące oferowanej pracy, szacowanym czasem realizacji i całkowitym kosztem realizacji zadania. - Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj warunki wstępne, aby opisać działania, które sprzedawca musi wykonać, zanim rozpoczniesz.

  • Opcjonalnie: Kliknij Dodaj warunki, aby określić datę początkową lub harmonogram pracy.
  • Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj warunki płatności, aby opisać, w jaki sposób i kiedy pobierasz opłatę za swoją pracę.
 4. Kliknij opcję Wyślij ofertę.