Aktualizacje udziału w przychodach dla programistów Sklepu z szablonami Shopify

Od 15 sierpnia 2021 roku od godziny 10:00 PST (13:00 EST) twórcy szablonów mają dostęp do planu obniżonego udziału w przychodach z tytułu szablonów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu z szablonami Shopify. W ramach tego planu Shopify pobiera 0% od pierwszego miliona dolarów (1 000 000 USD) rocznego przychodu brutto z szablonów uzyskanego za pośrednictwem Sklepu z szablonami Shopify. Łączne przychody z szablonów przekraczające 1 000 000 USD rocznie podlegają udziałowi w przychodach w wysokości 15% (wcześniejszy udział wynosił 20%).

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi tych aktualizacji.

Kto może uzyskać dostęp do nowego planu udziału w przychodach?

Wszyscy programiści sprzedający szablony w Sklepie z szablonami Shopify kwalifikują się do modelu obniżonego udziału w przychodach. Dotyczy to dotychczasowych programistów, których szablony są już wystawione w Sklepie z szablonami Shopify, oraz wszystkich nowych programistów zgłoszonych po 15 września 2021 roku.

W jaki sposób twórcy szablonów uzyskają dostęp do nowego planu udziału w przychodach od 15 września 2021 roku?

Nie ma potrzeby wykonywania żadnych działań. Wszyscy dotychczasowi twórcy szablonów oraz nowe konta partnerów utworzone 15 września 2021 roku lub później automatycznie uzyskają dostęp do planu obniżonego udziału w przychodach.

Czy ten plan ma zastosowanie tylko do nowych szablonów, które są kompatybilne z wersją Online Store 2.0?

Ten plan ma zastosowanie do wszystkich szablonów, niezależnie od tego, czy są one kompatybilne z wersją Online Store 2.0 od 15 września 2021 roku.

Czy przychód brutto z szablonów jest naliczany wstecznie za ten rok?

Nie. Przychody brutto z szablonów zostaną ponownie ustawione na 0 USD 15 września 2021 roku, a następnie będą zerowane corocznie 1 stycznia każdego roku.

Czy 15% udziału w przychodach jest naliczane wstecz?

Nie. Partnerzy płacą 0% udziału w przychodach, dopóki przychód brutto z szablonów nie osiągnie progu 1000 000 USD. Po osiągnięciu progu partnerzy płacą 15% udziału w przychodach od dodatkowego przychodu brutto z szablonów uzyskanego po osiągnięciu progu.

Czy przychód z innych źródeł Shopify wlicza się do tego progu?

Nie. Inne przychody, takie jak z przychody ze sklepu Shopify App Store, nie są uwzględniane w kalkulacji udziału w przychodach dotyczących Sklepu z szablonami Shopify.

Przykład 1: Programista uzyskał w danym roku przychód w wysokości 750 tys. USD z tytułu szablonów oraz 750 tys. USD z tytułu aplikacji. Ponieważ oba z tych przychodów są niższe niż milion USD, wysokość udziału w przychodach, który musi on zapłacić, wynosi 0%.

Przykład 2: Programista uzyskał w danym roku przychód w wysokości 1,5 mln USD z tytułu szablonów oraz 750 tys. USD z tytułu aplikacji. Płaci 0% za pierwszy milion USD przychodów z szablonów oraz 15% od dodatkowych 500 tys. USD uzyskanych ze sprzedaży szablonów, natomiast wysokość udziału w wynoszących 750 tys. USD przychodach ze sprzedaży aplikacji, który musi zapłacić, to nadal 0%.

Jak obliczyć przychód ze Sklepu z szablonami?

Przychody są obliczane w ramach kilku szablonów, zatem łączne przychody stanowiące podstawę obliczenia progu 1 000 000 USD są określane dla każdego programisty szablonów, który obejmuje wszystkie powiązane konta programisty.

Przykład: Firma A ma konto partnera A i konto partnera B, z których prowadzona jest sprzedaż szablonów. Wysokość rocznych przychodów ze sprzedaży na koncie partnera A wynosi 800 tys. USD, a na koncie partnera B – 500 tys. USD. Dodajemy sumy z kont (800 tys. USD + 500 tys. USD = 1,3 mln USD). Partner płaci 0% od 1 mln USD i 15% od 300 tys. USD.

Czym jest powiązane konto programisty szablonów?

Konto powiązanego programisty to każde konto partnera, które zarejestrował programista szablonu lub powiązany programista szablonu za pośrednictwem strony programu programisty Shopify. Powiązany programista to osoba lub firma, która kontroluje programistę szablonów (posiada 50% lub więcej udziałów), jest kontrolowana przez programistę szablonów, znajduje się pod kontrolą innej osoby lub podmiotu za pomocą programisty szablonów lub jest w inny sposób wskazana przez Shopify jako powiązany programista szablonów.

W jaki sposób będą obsługiwane wypłaty dla wielu kont powiązanych programistów?

Nawet jeśli całkowity przychód z szablonów brutto jest obliczany dla wszystkich powiązanych kont programistów, udział w przychodach jest nadal wypłacany oddzielnie na poziomie konta partnera.

Czy obowiązuje opłata za przesłanie szablonu do wystawienia w Sklepie z szablonami Shopify?

Nie. Obecnie nie pobieramy opłaty za przesłanie szablonów do wystawienia w Sklepie z szablonami Shopify.