Shopify Education Partners

Shopify Education Partnerprogram stöder högkvalitativa partnerproducerade kurser som lär handlare hur de ska lansera eller utöka sin verksamhet. Att bli en utbildningspartner kan hjälpa dig att hänvisa nya handlare till Shopify och förbättra din potential att tjäna pengar via Shopifys partnerprogram.

Som utbildningspartner kan du lägga till märket Shopify-godkänd kurs på ditt kursmaterial. Märket kan hjälpa dig:

 • förbättra din trovärdighet som en Shopify produktexpert

 • differentiera din kurs bland andra inom e-handelsbranschen

 • försäkra dina studenter om att din kurs ger den bästa högkvalitativa inlärningsupplevelsen. 


Bli en Shopify Education Partner

För att bli en Shopify Education Partner:

 1. Bekräfta att du uppfyller utbildningspartnerns krav.
 2. Om du uppfyller kraven, skicka in dina kurs- och inloggningsuppgifter till din affiliatechef för granskning.

Din kurs kommer att granskas för att se till att den uppfyller våra behörighetskrav.

Du kommer att få en revisionsberättelse med feedback för att förbättra din kurs om din kurs är nära att vara berättigad. När du har gjort de föreslagna ändringarna kan du lämna in kursen på nytt för en slutlig granskning.

Om din kurs godkänns kommer du att förses med användarvillkoren för märket Shopify-godkän kurs. När du har accepterat användarvillkoren får du märket för att lägga till i ditt kursmaterial.

Obs! När din kurs har godkänts måste du skicka in kursen igen ett år från godkännandedatumet för att se till att dess innehåll är uppdaterat med bransch- och plattformsändringar.

Krav för Shopify Education Partners

Förkvalificerare

 • Om kursen avslöjar butikens eller resultatens statistik måste du ange ditt butiks användarnamn för att verifiera eventuella prestationspåståenden som gjorts. Det finns inga krav på hur mycket intäkter din butik måste ha tjänat.
 • Du måste ha hänvisat (med din unika affiliatelänk) åtminstone 50 nya handlare till Shopify efter att ha blivit Shopify affiliate eller ha utvecklat fem Shopify-butiker.
 • Du får inte använda en affiliatelänk för att marknadsföra andra e-handelsplattformar i den godkända kursen.

 • Alla uttalanden (inklusive vittnesmål) som gjorts om din kurs måste vara sanna, korrekta och verifierbara med kontaktinformation.

 • Kursen och eventuell marknadsföring av kursen ska tydligt avslöja ditt samarbete med Shopify.


Kursleverans & kriterier för användarupplevelse

 • Användarupplevelsen för onlinekurser måste vara navigerbar. Presentationsformatet för offlinekurser måste följa ett logiskt flöde.

 • Studentinformation och betalningsinformation måste vara säkra.

 • Inloggning och kursåtkomst måste vara logiskt och intuitivt.

 • Du är värd för din kurs, antingen via din ägda mediakanal eller ditt personliga evenemang.

 • Kursmarknadsföringen är i linje med lärandemålen.

 • Inlärare stöter inte på låst eller spärrat innehåll efter att ha köpt åtkomst. Det som sägs levereras till studenten ska levereras.

 • Ljud- och videokvalitet är professionell och reflekterar positivt över varumärket Shopify.


Kriterier för kursinnehåll

 • Innehållsflöden i en logisk struktur som är enkel att följa.

 • Kursöversikt definierar tydliga läromål och resultat.

 • Kurs eller workshop är rimligt prissatt och i linje med kvalitet och omfattning av material.
 • Kursinnehållet har uppdaterats under de senaste 12 månaderna.

 • Innehållet fastställer realistiska förväntningar på studenterna och utmaningarna med att öka ett framgångsrikt handelsföretag. Inga "bli rik snabbt"-meddelanden tillåts.

 • Innehållet adresserar publikens behov, utmaningar och inlärningskrav.

 • Innehållet utbildar eleverna om hur Shopify adresserar smärtpunkter och erbjuder lösningar på deras affärsbehov.

 • Shopifys produkt refereras korrekt, innehållet är anpassat till Shopifys varumärke, och det inkluderar en tydlig skildring av plattformsfunktioner, relevanta användningsfall för den blivande publiken och marknadsdifferentierare.

 • Kursen innehåller exempel från verkliga livet (såsom fallstudier) eller presenteras av en erfaren Shopify-handlare.

 • All statistik som refereras är korrekt, aktuell och lämpligt angiven.

 • Kursinnehållet beskriver en tydligt uppmaning till handling och nästa steg. Till exempel "bli en Shopify-handlare" följt av "Registrera dig här".

 • Kursinnehåll uppmuntrar studenterna att tillhandahålla en användarcentrerad upplevelse för sina kunder.


Varumärkeskrav

 • Partnerföretaget visar ett åtagande om inspirerande entreprenörskap.

 • Partnern är erkänd av Shopify som ärlig och lättillgänglig.

 • Partnern följer alla riktlinjer för Shopifys affiliateprogram.