App recommendations

Shopify App Store ger också personliga rekommendationer på appar som kan hjälpa dig att driva och få ditt företag att växa. Dessa rekommendationer är baserade på butiker som liknar din när det gäller ditt brutto marknadsvärde (GMV), dina månatliga återkommande intäkter (MRR), din bransch, din plats, din butiks ålder och andra attribut. Vissa rekommendationer kan också baseras på hur du för närvarande använder Shopify.

Du kan se apprekommendationer på flera platser, inklusive på sidan Appar i din Shopify-administratör, i avsnittet Rekommenderat för dig på Shopify App Store-hemsidan och Shopify-utloggningssida.

Apprekommendationer i din Shopify-administratör är inte reklam. Apputvecklare kan inte betala Shopify för att en app ska visas i rekommendationer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis