Shopify Flow

Shopify Flow är en plattform för e-handel som hjälper dig att enkelt automatisera uppgifter och processer i din butik och via dina appar.

Användningsfall

Du kan använda Flow för att automatisera vanliga uppgifter i din butik, till exempel att:

  • Tagga lojala kunder
  • Avbryta högriskbeställningar
  • Flagga högriskbeställningar innan betalning har genomförts
  • Underrätta ditt distributions- eller logistikteam om brådskande beställningar
  • Skicka ombeställningsförfrågningar när dina lagernivåer blir låga
  • Identifiera och lägga till taggar på produkter baserat på deras titel eller SKU

För att skapa dessa automatiseringar väljer du triggers, villkor och åtgärder.

Triggers är händelser som körs i din butik eller i en app, till exempel när en beställning skapas eller när en kund läggs till i en app.

Villkor säkerställer att ditt arbetsflöde endast kör åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Åtgärder är uppgifter som kan göra ändringar i objekt i din Shopify-butik såväl som i appar.

Trigger - Starta ett arbetsflöde från en händelse i Shopify eller från en app. Villkor - Ange villkor som avgör om ett arbetsflöde ska köras eller inte. Åtgärd - Avsluta ett arbetsflöde med en uppgift som genomförts i en butik eller app.

Relaterade länkar

Relaterade utvecklarlänkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis