Privata appar

Privata appar skapas uteslutande för din Shopify-butik (till skillnad från allmänna appar som är byggda för att fungera med många olika butiker). Du kan även använda privata appar för att lägga till funktioner i din Shopify-admin, få tillgång till din butiks data direkt via Shopifys API, eller expandera din onlinebutik till andra plattformar med anpassade butiksfronter.

Obs! Överväg att be din apputvecklare att skapa en anpassad app. Precis som privata appar är anpassade appar byggda exklusivt för din butik men de kräver ingen öppen API-åtkomst till din butik eller åtkomst till din Shopify-administratör.

Privata appar har olika användningsfall:

 • Bygg en importör för att migrera dina uppgifter från Magento eller en annan leverantör till Shopify. Du kan istället även migrera dina data med Shopify import app.
 • Integrera din butiks data med en anpassad lösning som du använder för att hantera dina beställningar, produkter eller ditt lager utanför Shopify.
 • Erbjud produkter från din Shopify-butik på en anpassad butiksfront, såsom en mobil app, webbplats eller ett videospel.

Om din butik har en testplan kan du inte skapa fler än fem privata appar. Annars kan du skapa så många privata appar som du behöver. För mer information om hur du skapar en privat app, se Shopifys utvecklarinformation.

Aktivera privat apputveckling från Shopify-administratören

Obs! Dokumentet Licens och användarvillkor för Shopify API reglerar din åtkomst till och användning av Shopifys API. Se till att du känner till dessa villkor innan du skapar en privat app.

Om du vill arbeta med privata appar måste du först aktivera utvecklingsinställningen för privat app i din Shopify-administratör. För att kunna aktivera den här inställningen måste din personal ha behörigheter för att Visa privata appar och Redigera uppgifter och behörigheter för privat app. För mer information, se Personalbehörigheter.

Som standard är den här inställningen inaktiverad. Privata appar har öppen API-åtkomst till din butik och åtkomst till din Shopify-administratör. Aktivera utveckling av privat app om du vill ge en privat app och dess utvecklare denna åtkomstnivå.

Observera: Funktionen kan inte inaktiveras när du har aktiverat privat apputveckling. Om du har privata appar i din butik som skapats före juli 2020 kommer dessa appar att fortsätta fungera utan att du behöver aktivera privat apputveckling. Du kan fortfarande komma åt dessa appar i din Shopify-administratör och du kan ta bort dem om du inte behöver dem längre.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.
 2. Från din Shopify-administratör går du till Appar.
 3. Klicka på Hantera privata appar.
 4. Klicka på Aktivera privata appar.
 5. Läs och markera villkoren och klicka sedan på Aktivera privat apputveckling.

När du har aktiverat privat apputveckling kan du generera nya inloggningsuppgifter för en privat app.

Om du vill att en medarbetare eller anställd ska skapa, redigera eller radera inloggningsuppgifter för privata appar kan du ge dem behörigheterna Visa privat app och Redigera uppgifter och behörigheter för privat app.

Generera referenser från Shopify-admin

När du har aktiverat privat apputveckling från Shopify-administratören måste du generera de nödvändiga inloggningsuppgifterna från Shopify-administratören för den butik som du vill ansluta till din app.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Appar.

 2. Klicka på Hantera privata appar.

 3. Klicka på Skapa privat app.

 4. I avsnittet App-detaljer anger du ett namn för din privata app och en e-postadress för kontakt.

  Shopify använder e-postadressen för att kontakta utvecklaren om det uppstår problem med den privata appen, såsom när en API-förändring kan göra att den inte fungerar.

 5. I avsnittet Admin API väljer du de områden av din butik som du vill att appen ska ha åtkomst till.

 6. Om du vill använda Skyltfönster-API väljer du Tillåt den här appen att få åtkomst till din skyltfönsterdata med Skyltfönster-API.

  1. I avsnittet Butiksfront API-behörigheter väljer du vilken butiksdata du vill exponera för appen.

  Som standard väljs fyra behörigheter: Läs produkter och kollektioner, Läs och ändra kunder, Läs och ändra kassatransaktioner och Läs bloggar och artiklar.

Varning! Butiksfront API är en icke-autentiserad allmän API, vilket innebär att all information du exponerar för appen kan ses av alla besökare i din butik. Du bör endast använda Butiksfront API om du är bekväm med denna risk och du bör endast ge behörigheter åt de datatyper som den privata appen behöver.

 1. Klicka på Spara när du är klar.

API-nyckeln och lösenordet för din app visas nu på skärmen.

Varning! Hantera API-nyckeln och lösenordet på samma sätt som du hanterar andra lösenord, eftersom den som har tillgång till dessa uppgifter har full API-åtkomst till butiken.

När du har de referenser som krävs kan den privata appen komma åt din butiks data.

Ändra Butiksfront API-behörigheterna för en privat app

Om din privata app använder Butiksfront API kan du ändra de områden i din butik som appen kan komma åt genom att ändra appens behörigheter.

Obs! Ändringar av behörigheterna för en privat app kan göra att appen slutar fungera.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Appar.

 2. Klicka på Hantera privata appar.

 3. Klicka på namnet för den app vars behörigheter du vill ändra.

 4. I avsnittet Butiksfront API, under Butiksfront API-behörigheter, väljer du vilken butiksdata som du vill att appen ska komma åt.

Som standard väljs fyra behörigheter: Läs produkter och kollektioner, Läs och ändra kunder, Läs och ändra kassatransaktioner och Läs bloggar och artiklar.

Varning! Butiksfront API är en icke-autentiserad allmän API, vilket innebär att all information du exponerar för appen kan ses av alla besökare i butiken. Du bör endast använda Butiksfront API om du är bekväm med denna risk och du bör endast ge behörigheter åt de datatyper som den privata appen behöver.

 1. Klicka på Spara.

 2. I dialogrutan Du har gjort ändringar i din app, klickar du på Spara.

Ändra e-postadress för utvecklare

Shopify använder utvecklarens e-postadress för att kontakta utvecklaren om det uppstår ett problem med den privata appen, till exempel när en ändring av en API-nyckel förstör den. Se till att den här e-postadressen är korrekt och uppdaterad om du vill se till att din app fortsätter att fungera som förväntat.

Du kan ändra eller uppdatera utvecklarens e-postadress i Shopify-admin:

 1. Från din Shopify-admin går du till Appar.
  1. Klicka på Hantera privata appar. 3. Klicka på namnet på den app som du vill redigera. 4. Ange utvecklarens e-postadress i fältet E-post för utvecklare vid nödfall.

Radera en privat app

På sidan Appar i din Shopify-admin kan du ta bort privata appar som du inte längre vill använda.

Obs! När du har tagit bort en privat app kan du inte installera om den om du inte kontaktar utvecklaren som skapade den.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Appar.

 2. Klicka på Hantera privata appar.

 3. Klicka på radera-ikonen bredvid den app som du vill radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis