Hantera B2B-kunder

När du har skapat en prislista och ett företag får kunder för det företaget tillgång till prislistor genom att logga in på sin profil i din webbshop. När kunderna loggar in uppmanas de att ange en sexsiffrig verifieringskod som skickats till kundens e-postadress.

Lägg till en kund till ett företag

Du kan lägga till en befintlig kund till ett företag och sedan välja de platser som kunden har åtkomst till eller lägga till kunden till en plats direkt. Om du lägger till en kund på en plats har den kunden endast behörigheter för den specifika platsen för vilken du lägger till dem. Kunder kan läggas till från din lista över befintliga kunder eller skapas på sidan Företag.

När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil väljer du en av följande behörigheter att tilldela:

 • Endast beställa – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
 • Platsadministratör – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över ordrar som alla kunder har gjort för den platsen. Kunden kan även redigera fakturerings- och leveransadresser från sin kontosida.

När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil kan du skicka ett e-postmeddelande till dem som visar att de nu kan göra B2B-beställningar på uppdrag av företaget. Denna avisering är valfri och kan anpassas.

Anpassa och skicka B2B-aviseringen

Utför följande steg för att anpassa mallen för e-postavisering som informerar dina kunder om att de har tillgång till B2B i din butik:

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
 3. Gör önskad anpassning av aviseringsmallen.
 4. Klicka på Spara.

När du har anpassat din e-postavisering kan du skicka e-postmeddelandet till alla nya kunder som du lägger till i ett företag. Du kan skicka aviseringen till befintliga kunder genom att utföra följande steg:

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Välj ett företag.
 3. Klicka på Visa alla kunder i avsnittet Huvudkontakt.
 4. Välj den kund som du vill skicka en e-postavisering till.
 5. Klicka på ikonen ... i avsnittet Företag.
 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst.
 7. Klicka på Skicka e-postmeddelande.

Du kan även skicka en e-postavisering via ett företags platssida.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Välj ett företag.
 3. Välj en plats.
 4. Välj den kund som du vill skicka en e-postavisering till.
 5. Klicka på ikonen ... i avsnittet Företag.
 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst.
 7. Klicka på Skicka e-postmeddelande.

Lägg till en kund från företagssidan

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
 3. Klicka på ikonen ... i avsnittet Huvudkontakt.
 4. Klicka på Lägg till kund.
 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en befintlig kund på företagets plats klickar du på rutan Hitta en kund och börjar skriva. När du hittar kunden som du vill lägga till klickar du på kundens namn.
  • För att skapa en ny kundprofil klickar du på sökrutan Hitta en kund och klickar sedan på Lägg till ny kund.
 6. Valfritt: Klicka på kryssrutan bredvid Meddela kund att de kan börja göra B2B-beställningar. för att skicka ett e-postmeddelande till kunden för att informera denne om att de kan börja göra B2B-beställningar.

 7. Klicka på Spara.

Lägg till en kund från en företagsplats

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
 3. Klicka på platsnamnet i avsnittet för Plats.
 4. Klicka på ikonen ... i avsnittet Kunder.
 5. Klicka på Lägg till kund.
 6. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en befintlig kund på företagets plats klickar du på rutan Hitta en kund och börjar skriva. När du hittar kunden som du vill lägga till klickar du på kundens namn.
  • För att skapa en ny kundprofil klickar du på sökrutan Hitta en kund och klickar sedan på Lägg till ny kund.
 7. Valfritt: Klicka på kryssrutan bredvid Meddela kund att de kan börja göra B2B-beställningar. för att skicka ett e-postmeddelande till kunden för att informera denne om att de kan börja göra B2B-beställningar.

 8. Klicka på Spara.

Lägg till en kund från en kundprofil

Du kan även lägga till en kund till ett företag från den kundens profilsida.

Steg:

 1. Gå till Kunder i din Shopify-admin.
 2. Klicka på kundens namn.
 3. I avsnittet Kund klicka på Lägg till i företag.
 4. Klicka på sökrutan Hitta företag och börja skriv. När du hittar det företag som du vill lägga till en kund för klickar du på företagsnamnet.
 5. Välj de platser som kunden har åtkomst till och tilldela behörigheter.
 6. Valfritt: Klicka på kryssrutan bredvid Meddela kund att de kan börja göra B2B-beställningar. för att skicka ett e-postmeddelande till kunden för att informera denne om att de kan börja göra B2B-beställningar.
 7. Klicka på Spara.

Återkalla en kunds behörigheter för en viss plats

Steg:

 1. Gå till Kunder i din Shopify-admin.
 2. Klicka på kundens namn.
 3. Klicka på Hantera under Behörigheter i avsnittet Företag.
 4. Avmarkera den plats som kunden ska tas bort från.
 5. Klicka på Spara.

Avmarkera alla platser för det företaget för att ta bort kundbehörigheter från alla platser. Kundens behörigheter visas på sidan Företag som Ingen åtkomst.

Ta bort en kund från ett företag

Steg

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill radera kunder från.
 3. I avsnittet Kunder, klicka på ... och klicka sedan på Ta bort kunder.
 4. Kontrollera kunderna som ska tas bort från företaget.
 5. Klicka på Ta bort kunder.

Tillåt endast butiksåtkomst till B2B-kunder

Om du har en dedikerad B2B-butik kan du begränsa åtkomsten till din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Inställningar.
 2. I avsnittet Begränsa butiksåtkomst, markera begränsa åtkomsten till endast B2B-kunder.
 3. Klicka på Spara.

När du har klickat på Spara måste B2B-kunder logga in innan de kan besöka din butiks sidor. DTC-kunder (Direct-to-customer) kan inte komma in till butiken.

Dataförfrågningar om GDPR och amerikanska sekretesslagar

Europeiska unionens Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Amerikanska sekretesslagar är lagar som påverkar hur du hanterar din kunds uppgifter, inklusive en kunds rätt att begära sina personuppgifter eller att begära att deras uppgifter raderas.

Data som relaterar till B2B-kunder inkluderar även följande data från det företag som kunden köper för:

 • Ordrar
 • E-postadresser
 • Leverans- och faktureringsadresser
 • Telefonnummer

Du kan uppdatera din integritetspolicy för att klargöra hur kundinformation delas.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis