Använd kassaredigeraren

Kassaredigeraren är ett verktyg som låter dig anpassa och hantera funktionaliteten och utseendet på din kassa från en och samma plats, åtskild från din temaredigerare.

Lär dig hur du kommer åt och navigerar kassaredigeraren, innan du börjar anpassa din kassa.

Avsnitt för kassaredigerare

Du kan komma åt kassaredigeraren i avsnittet Inställningar > Kassa > Kassaanpassning från din Shopify-administratör.

Kassaredigeraren har två huvudavsnitt—Inställningar och Avsnitt:

  • I avsnittet Inställningar kan du anpassa utseendet på din kassa.
  • I avsnittet Avsnitt kan du anpassa funktionerna i din kassa.

Åtkomst till avsnittet Inställningar

Klicka på penselikonen i det vänstra sidofältet för att komma åt avsnittet Settings (Inställningar) i kassaredigeraren:

Avsnittet Inställningar i kassaredigeraren

Åtkomst till Avsnitts-avsnittet

Klicka på avsnittsikonen i det vänstra sidofältet för att komma åt avsnittet Avsnitt i kassaredigeraren:

Avsnittet Avsnitt i kassaredigeraren

Förhandsgranska Shop Pay

Om du Shop Pay aktiverats i din Shopify-administratör kan du förhandsgranska hur Shop Pay snabbkassan visas för dina kunder. Klicka på kassaikonen längst upp till höger i kassaredigeraren för att förhandsgranska Shop Pay kassautcheckningsredigeraren.

Förhandsgranska Shop Pay i kassaredigeraren

Ångra och göra om åtgärder

Om du vill ångra eller göra om ändringar som du gjort i kassaredigeraren klickar du på ikonen ångra eller "gör om" längst upp till höger i kassaredigeraren.

Knapparna ångra och

Förhandsgranska din kassa och nya kundkontosidor

Om du vill förhandsgranska hur dina kassa- och kundkontosidor visas på olika skärmtyper, till exempel på en dator, helskärm eller mobil, klickar du på skrivbordsikonen för att växla mellan olika vyer. Förhandsgranskningen innehåller ordersidan, orderstatussidan och kontoinformationssidan.

Förhandsgranska din kassa på olika skärmtyper

Använd ytterligare åtgärder

Klicka på ikonen för att öppna en rullgardinsmeny som låter dig göra följande åtgärder:

  • förhandsgranska hur din kassa visas för dina kunder
  • komma åt temaredigeraren
  • visa hjälpdokumentation
  • byta namn på din kassaanpassning
  • få support
Förhandsgranska din kassa, kom åt temaredigeraren, visa dokumentation, byt namn på din kassa och få support

Använd tangentbordsgenvägar i kassaredigeraren

Du kan använda följande kortkommandon för att snabbare navigera i kassaredigeraren:

Tangentbordsgenvägar
Åtgärd Genväg för Windows Genväg för Mac OS
Ångra Håll Ctrl-tangenten intryckt och tryck sedan på Z-tangenten. Håll command-tangenten intryckt och tryck sedan på Z-tangenten.
Gör om Håll Ctrl-tangenten intryckt och tryck sedan på Y-tangenten. Håll kommandotangenten intryckt och tryck sedan på Y-tangenten.
Spara Håll kontrolltangenten intryckt och tryck sedan på S-tangenten. Håll command-tangenten intryckt och tryck sedan på S-tangenten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis