Hantera dina aktiva kassor och kassautkast

Du kan skapa flera versioner av din kassa och spara dem som kassautkast. Du kan ha en aktiv kassa och upp till 99 kassautkast. Kassautkast låter dig prova olika appkonfigurationer och varumärken innan du gör dem aktiva. Du kan även anpassa, konfigurera och testa kassautkast före en säsongsrea eller BFCM för att se till att din kassa är redo för högsäsong.

Du kan visa, byta namn på, duplicera och publicera dina kassor. Dina namn för aktiva kassor och kassautkast visas inte för dina kunder.

Om du vill anpassa någon av dina kassor, se Anpassa din kassa med kassaappar och Konfigurera varumärkeshanteringen för din kassa.

Hantera din aktiva kassa

Du kan visa, byta namn på och duplicera din aktiva kassa. Du kan bara ha en aktiv kassa åt gången som har verklig kundtrafik.

Visa din aktiva kassa

Du kan förhandsgranska hur din kassa visas för dina kunder.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill din aktiva kassa i avsnittet Kassa-anpassning och sedan på Visa.

Byt namn på din aktiva kassa

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill din aktiva kassa i avsnittet Kassa-anpassning och sedan på Byt namn.
 3. Ange namnet på din kassa och klicka sedan på Spara.

Duplicera din aktiva kassa

När du duplicerar din aktiva kassa skapas ett nytt kassautkast. Du kan skapa upp till 99 kassautkast.

Om du redan har ett kassautkast och du duplicerar din aktiva kassa, anges din duplicerade kassa som ett Nytt utkast.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Kopiera intill din aktiva kassa i avsnittet Kassa-anpassning.

Hantera ditt kassautkast

Du kan publicera, förhandsgranska, byta namn på, duplicera och radera dina kassautkast.

Publicera ditt kassautkast

När du publicerar ditt kassautkast ersätter du din nuvarande aktiva kassa. Din aktiva kassa blir ett kassautkast.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Publicera intill kassautkastet som du vill publicera, i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på publicera.

Förhandsgranska kassautkastet

Du kan förhandsgranska hur ditt kassautkast visas för dina kunder.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill kassautkastet som du vill förhandsgranska i avsnittet Kassa-anpassning och klicka sedan på Förhandsgranska.

Byt namn på ditt kassautkast

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill kassautkastet som du vill döpa om, i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Ange det nya namnet på din kassa och klicka sedan på Spara.

Duplicera ditt kassautkast

När du duplicerar ditt kassautkast anges din senaste duplicerade kassa som ett Nytt utkast.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill kassautkastet som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera i avsnittet Kassa-anpassning.

Radera ditt kassautkast

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på intill kassautkastet som du vill radera, i avsnittet Kassa-anpassning och klicka sedan på Radera.
 3. Klicka på Ta bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis