Att förstå försäljning över nationsgränserna

Om du bedriver försäljning internationellt öppnas ditt företag för fler kunder men innebär också en ny utmaning i och med att du måste kunna skicka dina produkter till dem. Försändelser över nationsgränserna kan påverkas av ändringar av fraktregler och gränsstängning, så kontrollera med de tjänster du använder för att säkerställa att du kan distribuera dina ordrar och tillgodose kundens behov.

Uppdatera ditt företag regelbundet så att dina tjänster, till exempel leverans- och betalningsalternativ, matchar det som för närvarande är möjligt.

Frakt

Om du säljer produkter globalt kan du påverkas av ändrade regler kring transportörsbegränsningar och gränsstängning. Se till att dina leveransinställningar är aktuella och stämmer överens med de tjänster som finns tillgängliga.

Du kan behöva ändra dina leveransinställningar för att se till att de leveransalternativ som du erbjuder kunderna verkligen är möjliga. Om du behöver ändra leveransinställningarna bör du informera dina kunder om det. Du kan kontrollera status för budföretag i Shopifys hjälpcenter.

Kontrollera dina leveransbegränsningar

Begränsningar gällande nationsgränser och leverans kan ändras och påverka din förmåga att distribuera dina kunders ordrar. Kontrollera gränsstatusen och lokal information från budföretag för att se till att du fortfarande kan skicka leveranser till dina kunder för varje land som du levererar till.

Om du inte kan skicka till ett land eller inte kan skicka någonting från ditt land måste du uppdatera och redigera dina fraktzoner så att de återspeglar de platser som du kan skicka ordrar till.

Om du är beroende av en tredje part för att distribuera några av dina ordrar måste du kontrollera att även de kan distribuera ordrar. Du kan behöva uppdatera och ändra produkterna som du erbjuder i din butik beroende på din tredje parts förmåga att distribuera ordrar.

Informera dina kunder vid ändringar gällande leverans

Om din förmåga att distribuera ordrar ändras till följd av stängda nationsgränser eller begränsningar för budföretag måste du informera dina kunder om detta.

Du kan skicka e-postmeddelanden till dina kunder för att informera dem om att ändringarna och att det kan leda till försenade leveranser. Kommunicera till dina kunder att du håller situationen under uppsikt och att du är mån om att deras ordrar ska levereras. Detta hjälper dig också att hantera kundernas förväntningar, genom att du informerar dem om att deras ordrar kan påverkas av situationer bortom din kontroll.

Betalningar

Om du bedriver försäljning i olika länder kan det hända att du använder dig flera olika valutor och betalningsleverantörer. Det är viktigt att vara insatt i begränsningar gällande budföretag när du funderar på att bedriva försäljning i andra länder. Om du inte kan skicka till något av de länder som har en valuta som stöds i din butik ska du ta bort den valutan från dina betalningsinställningar.

Om du för närvarande inte bedriver försäljning i olika länder men du är berättigadtill det kan du aktivera försäljning i flera valutor för att öka din kundbas och nå en bredare kundkrets. Innan du aktiverar flera valutor behöver du sätta dig in i aktuella leveransbegränsningar till länder som du vill sälja i innan du faktiskt bedriver försäljning i dem.

Slutför konfigurationen för försäljning över gränserna

Försäljning i flera valutor medför att dina kunder kan betala sina order i sin egen valuta. Den här funktionen är ett bra alternativ när ditt företag befinner sig i någon av följande situationer:

  • Du har en webbutik som har internationell trafik och du vill öka din omsättning från dina internationella kunder.
  • Du vill erbjuda regionala butiker. Du kanske har en butik i en region och du vill sälja till kunder som bor i samma region, men som använder en annan valuta. Australien och Nya Zeeland ligger exempelvis i samma region och delar samma årstider. Du kan använda flera olika valutor för att sälja i Australien och erbjuda en regional upplevelse för dina kunder i Nya Zeeland.
  • Du har en stark internationell närvaro med butiker i olika länder och regioner. Du har en internationell butik som använder flera valutor för att konvertera för kunder där du inte har någon specifik närvaro än.


Om du använder Shopify Payments och kan använda flera olika valutor kan du aktivera din butik så att du kan sälja i flera valutor.

Hantera kundens förväntningar

Stängning av nationsgränser och leveransbegränsningar kan påverka din kunds upplevelse när de beställer något i din butik. När dessa situationer förändras är det viktigt att du kommunicerar det till dina kunder för att informera dem om att du gör vad du kan och att det handlar om situationer som du inte har möjlighet att kontrollera.

Du kan lägga till en banderoll för att förklara dina kunder hur du påverkas. Detta meddelande kan inkludera vilka länder du för närvarande levererar till. Du kan även lägga till en förebyggande policy för COVID-19 i din butik.

Du kan även skicka nyhetsbrev till dina kunder för att informera dem om hur du hanterar ändrade begränsningar gällande leverans och distribution av ordrar.

Situationer förändras, så det är viktigt att du ger dina kunder rimliga förväntningar och har öppen kommunikation med dem. Du kan informera kunderna om att du gör det bästa du kan för att leverera deras ordrar så snabbt som möjligt, men se till att de också vet att detta kan komma att ändras beroende på faktorer som ligger bortom din kontroll.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis