Navigera gränsöverskridande försäljning under covid-19

Om du bedriver försäljning internationellt öppnas ditt företag för fler kunder men innebär också en ny utmaning i och med att du måste kunna skicka dina produkter till dem. Nationella leveranser kan påverkas av ändringar av fraktregler och stängningar av gränser. Kontrollera med de tjänster du använder för att säkerställa att du kan distribuera dina ordrar och tillgodose kundens behov. Uppdatera ditt företag regelbundet så att dina leverans- och betalningsalternativ matchar det som för närvarande är möjligt. Läs mer om försäljning över nationsgränser.

Frakt

Om du säljer produkter internationellt kan du påverkas av ändrade regler till följd av budföretagsbegränsningar och gränsstängningar. Se till att dina leveransinställningar är aktuella och stämmer överens med de tjänster som finns tillgängliga.

Du kan behöva ändra dina leveransinställningar för att säkerställa att de leveransalternativ som du erbjuder kunderna verkligen är möjliga. Om du behöver ändra leveransinställningarna bör du informera dina kunder om det. Du kan kontrollera status för budföretag i Shopifys hjälpcenter.

Kontrollera dina leveransbegränsningar

Begränsningar gällande nationsgränser och leverans kan ändras och påverka din förmåga att distribuera dina kunders ordrar. Kontrollera gränsstatusen och lokal information från budföretag för att se till att du fortfarande kan skicka leveranser till dina kunder för varje land som du levererar till.

Om du inte kan skicka till ett land måste du uppdatera och redigera dina fraktzoner så att de återspeglar de platser som du kan skicka ordrar till.

Om du är beroende av en tredje part för att distribuera några av dina ordrar måste du även kontrollera att de kan distribuera ordrarna. Du kan behöva uppdatera och ändra produkterna som du erbjuder i din butik beroende på din tredje parts kapacitet att distribuera ordrar.

Informera dina kunder vid ändringar gällande leverans

Om din förmåga att distribuera ordrar ändras till följd av stängda nationsgränser eller begränsningar för budföretag måste du informera dina kunder om detta.

Du kan skicka e-postmeddelanden till dina kunder för att berätta att ordrar kan vara försenade. Kommunikation med kunder visar att du har läget under kontroll och att du är mån om att deras ordrar ska levereras. Att låta kunderna veta att deras order kan påverkas av situationer utanför din kontroll hjälper dig också att hantera kundernas förväntningar.

Betalningar

Om du bedriver försäljning i olika länder kan det hända att du använder dig av flera olika valutor och betalningsleverantörer. Det är viktigt att vara insatt i dina budföretags begränsningar när du funderar på att bedriva försäljning i andra länder. Om du inte kan skicka till något av de länder som har en valuta som stöds i din butik ska du ta bort den valutan från dina betalningsinställningar.

Om du för närvarande inte säljer i olika länder och du är berättigad så kan du aktivera försäljning i flera valutor för att öka din kundbas och nå en bredare säljpublik. Innan du aktiverar flera valutor ska du se till att du har satt dig in i aktuella leveransbegränsningar i länder där du vill sälja.

Slutför konfigurationen för försäljning över gränserna

Försäljning i flera valutor gör att dina kunder kan betala sina ordrar i sin lokala valuta. Den här funktionen är ett bra alternativ när ditt företag befinner sig i någon av följande situationer:

  • Du har en webbutik som har internationell trafik och du vill öka din omsättning från dina internationella kunder.
  • Du vill erbjuda regionala butiker. Du kanske har en butik i en region och du vill sälja till kunder som bor i samma region, men som använder en annan valuta. Australien och Nya Zeeland ligger exempelvis i samma region och delar samma årstider. Du kan använda flera olika valutor för att sälja i Australien och erbjuda en regional upplevelse för dina kunder i Nya Zeeland.
  • Du har en stark internationell närvaro med butiker i olika länder och regioner. Du har en internationell butik som använder flera valutor för att konvertera kunder där du inte har en specifik närvaro än.

Om du använder Shopify Payments och kan använda flera olika valutor kan du aktivera din butik så att du kan sälja i flera valutor.

Hantera kundens förväntningar

Begränsningar gällande nationsgränser och leveranser kan påverka dina kunders upplevelse när de beställer något i din butik. När dessa situationer förändras är det viktigt att du kommunicerar det till dina kunder så att de vet att du gör vad du kan och att det handlar om situationer som ligger utanför din kontroll.

Du kan lägga till en banderoll för att förklara för dina kunder hur du påverkas. Detta meddelande kan inkludera de länder du för närvarande levererar till. Du kan även lägga till en säkerhetspolicy för Covid-19 i butiken.

Du kan även skicka nyhetsbrev till dina kunder för att informera dem om hur du hanterar ändrade begränsningar gällande leverans och distribution av ordrar.

Situationer förändras, så det är viktigt att du ger dina kunder rimliga förväntningar och har en öppen kommunikation med dem. Du kan informera kunderna om att du gör ditt bästa för att leverera deras ordrar så snabbt som möjligt. Se till att de också vet att detta kan komma att ändras beroende på faktorer som ligger utanför din kontroll.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis