Tullavgifter

Tullavgifter är kostnader för att köpa en produkt som skickas från ett annat land. När internationella kunder köper en produkt i din butik kan deras land debitera dem tullavgifter på leveransen.

Vissa fraktföretag erbjuder dig alternativet att betala tullavgifterna, så att dina kunder inte behöver betala något vid leveransen. Om du betalar tullavgifterna kan du inkludera den kostnaden som en del av ditt produktpris eller debitera beloppet i kassan.

Tullavgifter kan betalas av kunder vid frakt. Se till att meddela dina kunder i förväg om de behöver betala tullavgifter. Dina kunder kanske annat inte vill betala kostnaderna och leveransen kan komma att returneras.

Du kan lägga till ursprungsland eller ursprungsregion och kod för harmoniserat system (HS) till dina produkter från din Shopify-administratör. Läs mer om HS-koder.

Så beräknas tullavgifter

Tullavgifter är importtullar som tas ut av mottagarlandets tullmyndighet. Tullsavgiftsatsen beräknas baserat på några faktorer:

 • Produktens deklarerade värde och fraktkostnader
 • produktkategorin enligt HS-koden
 • ursprungslandet eller ursprungsregion
 • destinationslandets tullavgiftssatser
 • tillämpliga handelsavtal

Övriga tullavgifter kan läggas till i den skattesats som en tredjepartsapp tillhandahåller:

 • Importskatt - Inhemsk skatt betalas till destinationslandet.
 • Ytterligare avgifter – Avgifter som debiteras av transportören för importtjänster, exempelvis att arbeta med en tullmäklare, hämta in importavgifter från kunder eller beräkna importavgifter i förväg.

Lägg till ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för dina produkter

Om du vill visa en uppskattad tullavgift för internationella kunder i din kassa så måste du redigera dina produktuppgifter för att inkludera ursprungsland eller -region och HS-nummer. Du kan även lägga till HS-nummer och ursprungsland eller -region till dina produkter med hjälp av massredigeraren eller importera dem med en CSV-fil.

Steg:

Debitera kunder tullavgifter och importskatter

När du har lagt till ursprungsregion och HS-nummer kan du bestämma hur du ska beräkna dina kostnader och lägga till en avgift för tullavgifter och importskatter i kassan.

Använd en tredjepartsapp för att beräkna tullavgifter och importskatter i kassan

Du kan visa en beräkning av kostnaden för tullavgifter och importskatt för en order i kassan genom att använda en tredjepartsapp från Shopifys appbutik. Dessa appar använder dina produktuppgifter, till exempel ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för en produkt, för att beräkna tullavgifter och importskatt. Tredjepartsappar kan debitera extra återkommande avgifter eller transaktionsavgifter.

Tar upp tull och importskatt i kassan

Du kan ta upp tullavgifter och importskatter i butikens kassa om butiken lever upp till följande krav:

 • använder planen Advanced Shopify eller Shopify Plus
 • använder en leveranstjänst som inte är Shopify Shipping
 • använder inte Shopifys distributionsnätverk
 • har tillämpade HS-nummer på produkter

Kontakta Shopify-supporten för mer information om betaprogrammet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis