Geolocation

Appen Geolocation gör att språk- och landrekommendationer baseras på var kunden befinner sig och webbläsar- eller enhetsspråk. Detta låter kunderna se din butik på önskat språk och betala i kassan i det valda landets valuta. Appen Geolocation lägger dessutom till en väljare i din webbutiks sidfot, vilket gör att dina kunder kan välja sitt språk och land.

Din kund kommer inte att se en annan rekommendation i din butik under 14 dagar efter att en rekommendation om ett annat land eller region har accepterats eller avvisats. Den här väntetiden återställs om kunden rensar sina cookies. Språkrekommendationer visas i varje ny session.

Krav för att använda appen Geolocation

Om du vill använda Geolocation-appen måste du sälja på flera språk och i flera valutor. Geolocation-appen erbjuder rekommendationer endast för de språk och länder som du har aktiverat. Om du inte använder någon av dessa Shopify-funktioner kan du inte använda Geolocation för att göra rekommendationer. Läs mer om gränsöverskridande försäljning.

Installera Geolocation-appen

 1. Gå till sidan för Geolocation-appen.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Visa rekommendationer

Om du vill göra lands- och språkrekommendationer tillgängliga i din butik, måste du uppdatera inställningarna i Geolocation-appen. Om din butik till exempel är baserad i USA är ditt standardland USA med valuta i USD och ditt standardspråk är engelska. Om du har aktiverat Frankrike för flera valutor och har aktiverat det franska språket, rekommenderar Geolocation-appen att besökare från Frankrike väljer euro och det franska språket. Om du inte har aktiverat dessa alternativ för land och språk har din butik kvar dina standardinställningar för landets valuta och språk.

Obs! Geolocation-appen ger rekommendationer för besökare i din butik och justerar inte automatiskt ett land eller ett språk baserat på besökarens plats. Kunderna måste acceptera rekommendationerna för att ändra ett språk och en valuta.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Under Rekommendationer väljer du Visa rekommendationer.

Statusen ändras till Publicerade i din webbutik. Dina kunder kommer att se alla publicerade språk och valutor som standard. De kan välja önskat språk och valuta att använda för att söka i butiken.

Om du avmarkerar Visa rekommendationer ändras statusen till Inte publicerad i din webbutik och rekommendationerna tas bort.

Anpassa rekommendationsinställningar

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Anpassa under avsnittet Rekommendationer.
 4. Anpassa rekommendationerna.
 5. Klicka på Spara.

Förhandsgranska land- och språkrekommendationer

Du kan förhandsgranska dina land- och språkrekommendationer i appen Geolocation innan du publicerar dem i din butik.

Du kan inte förhandsgranska dina lands- och språkrekommendationer när du surfar i din butik, om du redan befinner dig på en plats eller använder ett land som är detsamma som standardspråket och -landet i din butik. Om du till exempel har en butik med USA (USD) som standardland och engelska som standardspråk visas inga rekommendationer när du besöker din butik inom USA, eftersom butiken redan matchar dina inställningar. Använd en VPN-tjänst för att simulera surfande från ett annat land, för att förhandsgranska rekommendationer från specifika platser.

Visa väljare

Obs! Om din webbutik använder ett tema som har inbyggda valuta- och språkväljare, såsom Debut eller Brooklyn, inaktiverar du de inbyggda väljarna i dina temainställningar för att undvika att kopierade väljare visas i din webbutik.

Med hjälp av väljare kan dina besökare välja sitt språk och land när som helst. Du kan lägga till land- och språkväljare till din webbutiks sidfot.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Välj Visa väljare under Väljare.
 4. Klicka på Spara.

Om du avmarkerar Visa väljare kommer statusen ändras till Inte publicerad i din webbutik och väljarna tas bort.

Anpassa väljarinställningar

Du kan ändra placeringen av språk- och landväljaren i din sidfot.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Anpassa under avsnittet Väljare.
 4. Välj vänster, mitten eller höger.
 5. Klicka på Spara.

Dina språk- och landrekommendationer visas i din butiks sidfot.

Avinstallera Geolocation-appen

Du kan ta bort Geolocation-appen från din butik genom att följa dessa steg:

När du har avinstallerat Geolocation-appen behöver du inte ta bort några oanvända kodfragment från din temamall.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis