Geolocation

Appen Geolocation gör att språk- och valutarekommendationer baseras på var kunden befinner sig och webbläsar- eller enhetsspråk. Med den här funktionen kan kunderna se din butik på önskat språk och betala i kassan i den valuta de föredrar. Appen Geolocation lägger dessutom till en väljare i din webbutiks sidfot, vilket gör att dina kunder kan välja sitt språk och sin valuta.

Din kund kommer inte att se en valutaväljare i din butik under 14 dagar efter att en rekommendation om valutaväxling accepterats eller avvisats. Den här väntetiden återställs om kunden rensar sina cookies. Språkrekommendationer visas i varje ny session.

Krav för att använda appen Geolocation

Om du vill använda appen Geolocation måste du sälja på flera språk och/eller i flera olika valutor. Appen Geolocation erbjuder rekommendationer endast för de språk och/eller valutor som du har aktiverat.

Geolocation rekommenderar endast de språk och valutor som du har aktiverat för din butik. Om du inte använder någon av dessa Shopify-funktioner kan du inte använda Geolocation för att ge rekommendationer. Läs mer om försäljning över gränsen.

Installera Geolocation-appen

 1. Gå till sidan för Geolocation-appen.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Du kan ta bort Geolocation-appen från din butik genom att följa dessa steg:

När du har avinstallerat Geolocation-appen behöver du inte ta bort några oanvända kodfragment från din temamall.

Förhandsgranska valuta- och språkrekommendationer

Du kan förhandsgranska dina valuta- och språkrekommendationer i appen Geolocation innan du publicerar dem i din butik.

Om du vill förhandsgranska rekommendationer i din butik kommer appen Geolocation inte att göra några rekommendationer när du surfar i butikens standardvaluta och standardspråk. Om du till exempel har en butik med USD som standardvaluta och engelska som standardspråk kommer ingen rekommendation att visas när du besöker din butik inom USA eftersom butiken redan matchar dina inställningar.

Förhandsgranskning av rekommendationer fungerar inte om du redan befinner dig på en plats eller använder en valuta som är densamma som standardspråket och standardvalutan i din butik. Använd en VPN-tjänst för att simulera visning från ett annat land för att förhandsgranska rekommendationer från specifika platser.

Publicera rekommendationer

Om du publicerar valuta- och språkrekommendationerna är de tillgängliga i din butik. Till exempel, om din butik är baserad i USA är din standardvaluta troligtvis USD och ditt standardspråk kommer att vara engelska. Geolocation-appen skulle rekommendera besökare från Frankrike att se butiken i euro och franska, om dessa alternativ är aktiverade i dina valuta- och språksektioner. Om du inte har dessa alternativ för valuta och språk aktiverade kommer din butik att fortsatt visas med standardvalutan och standardspråket.

Obs! Appen Geolocation ger rekommendationer för besökare i din butik och justerar inte valuta eller språk automatiskt baserat på besökarens plats.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Publicera under Rekommendationer.

Statusen ändras till ”Publicerade i din webbutik”. Dina kunder kommer att se alla publicerade språk och valutor som standard. De kan välja önskat språk och valuta att titta runt i butiken med.

Om du klickar på Ta bort publicering ändras statusen till ”inte publicerad i din webbutik” och rekommendationerna tas bort.

Anpassa rekommendationsinställningar

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Anpassa under avsnittet Rekommendationer.
 4. Anpassa rekommendationerna.
 5. Klicka på Spara.

Publicera väljare

Obs! Om din webbutik använder ett tema som har inbyggda valuta- och språkväljare, såsom Debut eller Brooklyn, inaktiverar du de inbyggda väljarna i dina temainställningar för att undvika att kopierade väljare visas i din webbutik.

Med hjälp av väljare kan dina besökare välja sitt språk och sin valuta när som helst. Du kan lägga till valutor och språkväljare till din webbutiks sidfot.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Publicera under Väljare.
 4. Klicka på Spara.

Om du klickar Avpublicera kommer statusen ändras till ”Inte publicerad i din webbutik” och väljarna tas bort.

Anpassa väljarinställningar

Du kan ändra placeringen av språket och valutaväljaren i din sidfot.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på Apps.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Anpassa under avsnittet Väljare.
 4. Välj vänster, mitten eller höger.
 5. Klicka på Spara.

Dina språk- och valutarekommendationer visas i din butiks sidfot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis