Filtrera produkter med metafält

På indexsidan Produkter i Shopify-admin kan du filtrera produkter med produktmetafält.

Du kan endast använda definitioner och värden för produktmetafält för filtrering. Du kan ha maximalt 50 definitioner per definition för produktmetafält.

Innan du påbörjar

Du måste slutföra följande åtgärder innan du kan aktivera filtrering av produktmetafält:

 1. Lägg till definitioner för metafält.
 2. Lägg till värden till produkter eller varianter.

Typer av metafältsdefinition som stöds

Du kan använda följande typer av definition för metafält för att filtrera produktmetafält:

 • En enda textrad eller En enda textrad (lista)
 • Produktreferens eller Produktreferens (lista)
 • Sant eller falskt
 • Produktseriereferens eller Produktseriereferens (lista)
 • Sidreferens eller Sidreferens (lista)
 • Metaobjektsreferens eller Metaobjektsreferens (lista).

Aktivera filtrering av produktmetafält

För att använda en definition för metafält på indexsidan Produkter måste du aktivera filtreringsinställningen i dina definitioner för metafält.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Produkter beroende på den definition för metafält som du vill använda för filtrering.
 3. Klicka på den metafältsdefinition som du vill använda för filtrering.
 4. I avsnittet Alternativ aktiverar du Filter i produktindex.
 5. Klicka på Spara.

Filtrera produktmetafält

När du har skapat metafältet och aktiverat filtrering av metafält kan du filtrera produkter med produktmetafälten på indexsidan Produkter.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 3. Klicka på Lägg till filter +.
 4. I avsnittet Metafält väljer du den definition för metafält som du vill använda för att filtrera dina produkter.
 5. Valfritt: Klicka på Spara som om du vill spara din filtervy. Ge filtervyn ett namn och klicka sedan på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis