Bulk Account Inviter

Du kan använda appen Bulk Account Inviter för att bjuda in dina kunder att aktivera sina konton för din webbutik. Den här appen är användbar när du har importerat kundkonton från en annan plattform eller från en annan Shopify-butik.

Appen Bulk Account Inviter fungerar endast med klassiska kundkonton. Se Kundkonton för mer information om skillnaderna mellan klassiska och nya kundkonton.

Lägg till CNAME-poster för att ansluta Shopify SPF- och DKIM-poster till din tredjepartsdomän

Du kan se till att ditt e-postmeddelande når din kund genom att ansluta din tredjepartsdomän till Shopify SPF- och DKIM-posterna. Om du ansluter till dessa poster förhindras att e-postmeddelandena till dina kunder flaggas som skräppost. Det tar också bort via Shopify-anteckningen från avsändarinformationen och visar din kunds e-postadress istället för no-reply@shopify.com i avsändarfältet.

Läs mer om hur du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify SPF- och DKIM-poster.

Skicka massinbjudan till kunder

Du kan bjuda in kunder i bulk genom att skicka e-postmeddelanden till ett kundsegment. Kunder som redan har konton kommer inte att få en inbjudan.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Bulk Account Inviter.
  2. Välj det kundsegment som du vill bjuda in från listan Kundsegment.
  3. Klicka på Skapa e-post.
  4. Från listan Från väljer du den e-postadress som du vill använda för att skicka inbjudan. Det här är den e-postadress som visas för dina kunder.
  5. Redigera innehållet i ämnesfältet.
  6. I fältet Anpassat meddelande lägger du till ett meddelande till dina kunder. Om du lämnar denna ruta tom så skickas standardmeddelandet till kunden.
  7. Valfritt: Markera kryssrutan Skicka inte till kunder som redan bjudits in av den här appen för att undvika att kunder dyker upp i flera kundsegment med samma e-post mer än en gång om du planerar att skicka inbjudningar till flera kundsegment.
  8. Klicka på Granska e-post för att kontrollera din inbjudan.
  9. Klicka på Skicka e-postmeddelande.

Beroende på antalet kunder som du bjuder in kan det ta en stund innan alla inbjudningar skickas. Kontoinbjudningar är giltiga i 30 dagar.

Närliggande ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis