Bulk Account Inviter

Du kan använda appen Bulk Account Inviter för att bjuda in dina kunder att aktivera sina konton för din webbutik. Den här appen är användbar när du har importerat kundkonton från en annan plattform eller från en annan Shopify-butik.

Appen Bulk Account Inviter fungerar endast med klassiska kundkonton. Se kundkonton för mer information.

Lägg till CNAME-poster för att ansluta Shopify SPF- och DKIM-poster till din tredjepartsdomän

Du kan se till att ditt e-postmeddelande når din kund genom att ansluta din tredjepartsdomän till Shopify SPF- och DKIM-posterna. Om du ansluter till dessa poster förhindras att e-postmeddelandena till dina kunder flaggas som skräppost. Det tar också bort via Shopify-anteckningen från avsändarinformationen och visar din kunds e-postadress istället för no-reply@shopify.com i avsändarfältet.

Läs mer om hur du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify SPF- och DKIM-poster.

Skicka massinbjudan till kunder

Du kan bjuda in kunder i bulk genom att skicka e-postmeddelanden till ett kundsegment.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Bulk Account Inviter.

  2. Välj det kundsegment som du vill bjuda in från listan Kundsegment.

  3. Klicka på Skapa e-post.

  4. Från listan Från väljer du den e-postadress som du vill använda för att skicka inbjudan. Det här är den e-postadress som visas för dina kunder.

  5. Valfritt: Redigera innehållet i fältet Ämne.

  6. I fältet Anpassat meddelande lägger du till ett meddelande till dina kunder. Om du lämnar denna ruta tom så skickas standardmeddelandet till kunden.

  7. Klicka på Granska och klicka sedan på Skicka e-post.

Inbjudningarna via e-post skickas. Beroende på antalet kunder som du bjuder in kan det ta en stund innan alla inbjudningar skickas.

Närliggande ämnen

Läs mer om följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis