Migrering till kundsegmentering

När Shopify migrerade från sparade kundsökningar till kundsegmentering konverterades alla befintliga sparade sökningar automatiskt till kundsegment. De nya kundsegmenten använder exakt samma kriterier och samma namn som dina sparade sökningar. De nya kundsegmenten genererar även samma lista över kunder.

När nya kunder matchar kriterierna för ett kundsegment ingår de automatiskt i det kundsegmentet. När befintliga kunder inte längre matchar kriteriet tas de automatiskt bort.

Dina rabatter som tidigare använde en kundgrupp baserat på en sparad sökning använder nu det kundsegment som skapades för att ersätta den sparade sökningen.

Sparade sökningar som inte kunde migreras exakt i undantagsfall

Alla dina sparade sökningar migrerades till kundsegment. Det är möjligt att en sparad sökning för några handlare inte kunde migreras exakt. Den vanligaste orsaken är att den sparade sökningen använde fri text istället för standardkriterier för filtrering. I det här fallet skapades ändå ett kundsegment för den sparade sökningen och det innehåller samma kunduppsättning.

Kundprofilerna som är associerade med det kundsegmentet tilldelas en tagg som har prefixet Archived saved search. Om du till exempel hade en sparad sökning med namnet International-VIPs tilldelas alla kundprofiler som var kopplade till den en tagg som heter Archived saved search: International-VIPs.

Hantera sparade sökningar som inte kunde migreras exakt

På sidan Kunder visas sparade sökningar som inte kunde migreras exakt med en i-ikon i en blå cirkel intill namnet på kundsegmentet.

i-ikonen visas intill kundsegment som inte kunde migreras exakt

Om du har en rabatt som använde en sparad sökning som inte kunde migreras exakt visas även i-ikonen intill rabatten på sidan Rabatter. När du klickar på rabatten visas namnet på kundsegmentet och i-ikonen i avsnittet Kundbehörighet på sidan för rabattinformation.

Se över dina kundsegment

Du kan fortsätta använda taggen och det taggbaserade kundsegment som skapades under migreringen. I det här fallet måste du komma ihåg att manuellt lägga till eller ta bort taggen från kundprofiler. Läs mer om att redigera kundprofiler.

Alternativt kan du ersätta ditt taggbaserade kundsegment med ett kundsegment som automatiskt kommer att inkludera och ta bort kunder från kundsegmentet. Läs mer om kundsegment.

Ändra dina rabatter

Tidigare kunde rabatter associeras med kundgrupper. Nu är rabatterna kopplade till kundsegment. I de flesta fall är dina rabatter korrekta och fungerar som förväntat. Om någon av dina rabatter nu är kopplade till ett kundsegment som inte kunde migreras exakt, kan du dock göra något av följande:

  • Gå till sidan Kunder och redigera det migrerade kundsegmentet. På sidan Rabatter bekräftar du sedan att kundsegmentet i avsnittet Kundbehörighet på rabattinformationssidan har uppdaterats.

  • Gå till sidan Rabatter, radera kundsegmentet från avsnittet Kundbehörighet på rabattinformationssidan och välj sedan ett annat kundsegment för den rabatten.

Läs mer om att skapa och redigera rabatter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis