Shopify-baserade filter för kundsegment

Använd den här referensguiden för att förstå filternamn, operatörer och värden som används för att bygga kundsegment som är baserade på standardfiltret för Shopify.

Datum för övergiven kassa

abandoned_checkout_date

Inkluderar kunder baserat på det datum de senast övergav sin varukorg.

Operatörer Exakt på datum: =
Inte på datum: !=
På eller före datum: <=
Före datum: <
På eller efter datum: >=
Efter datum: >
Mellan datum: BETWEEN <date1> AND <date2>
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden
Format Absolut datum: YYYY-MM-DD
Exempel på datumförskjutning: -4w, -10y
Namngivet datum:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • Under de senaste 7 dagarna: >= 7_days_ago
 • Under de senaste 30 dagarna: >= 30_days_ago
 • Under de senaste 90 dagarna: >= 90_days_ago
 • Under de senaste 12 månaderna: >= 12_months_ago
De namngivna datumen är standardvärden och kan inte ändras. Använd datumförskjutning för anpassade datum
Exempel

Inkludera kunder som övergivit sin varukorg under den senaste veckan: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Inkludera kunder som övergivit sin varukorg under de senaste åtta månaderna: abandoned_checkout_date > -8m

Anteckningar Datumvärden baseras på hela dagar och beror på vilken tidszon din butik befinner sig i.

Spenderat belopp

amount_spent

Inkluderar kunder baserat på hur mycket pengar de har spenderat i din butik.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Större än: >
Mindre än: <
Mindre eller lika med: <=
Större eller lika med: >=
Mellan: BETWEEN
Värden
Format Nummerintervall: # AND #
Nummer: #
Decimaltal: Decimalpunkt (.) används som decimalavgränsare.
Tusentalsavgränsare, såsom kommatecken eller mellanslag, accepteras inte.
Språkspecifika nummerformateringar accepteras inte.
Exempel Inkludera kunder som har spenderat 1 till 999,99 i din butik:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Anteckningar
 • Den valuta som används baseras på den valuta som har valts för din butik. Ange inte vilken valuta som ska användas genom att ange en valutasymbol.
 • BETWEEN innehåller både start- och slutvärden. Till exempel inkluderar amount_spent BETWEEN 1 AND 100 kunder som har spenderat minst 1 och så mycket som 100.

Städer

customer_cities

Inkluderar kunder som har en adress på den angivna orten. Kunder som har flera adresser kan ingå i mer än ett kundsegment som använder det här filtret.

Operatörer Innehåller exakt denna stad: CONTAINS
Innehåller inte exakt denna stad: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden
Format countryCode-regionCode-cityCode
Exempel Inkludera kunder som har en adress i New York City:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Anteckningar För att hitta en ort kan du börja skriva namnet på orten och sedan välja lämplig ort från den lista som visas.

Företag

companies

Inkluderar kunder från företag som har konfigurerats som B2B-kunder.

Operatörer Innehåller exakt företags-ID: CONTAINS
Innehåller inte exakt företags-ID: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Företags-ID
Format
Exempel Är en B2B-kund:
companies NOT NULL
Är inte en B2B-kund:
companies NULL
Inkluderar kunder som är anslutna till ett specifikt företag:
companies CONTAINS 3778915041302
Anteckningar
 • När du skapar kundsegmentet kan du välja företaget efter dess namn eller bild från den lista som visas. Alternativt kan du börja skriva företagets namn och sedan välja det namnet från listan.
 • Företags-ID, inte företagsnamnet, anges i koden. När du för muspekaren över företags-ID visas företagsnamnet.

Länder eller regioner

customer_countries

Inkluderar kunder som har en adress i det angivna landet eller region. Kunder som har flera adresser kan inkluderas i mer än ett kundsegment som använder detta filter.

Operatörer Innehåller exakt denna plats: CONTAINS
Innehåller inte exakt denna plats: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Använd ISO-landskoden med två bokstäver.
Format
Exempel Inkludera kunder som har en adress i USA:
customer_countries CONTAINS 'US'
Anteckningar För att hitta ett land kan du börja skriva namnet på landet och sedan välja lämpligt värde från den lista som visas.

Kundkontostatus

customer_account_status

Inkluderar de kunder som har specificerad kundkontostatus.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Värden Avvisad: 'DECLINED' Kunden bjöds in till att skapa ett konto men tackade nej.
Inaktiverad: 'DISABLED' Kunden har inte skapat ett konto.
Aktiverad: 'ENABLED' Kunden har skapat ett konto.
Inbjuden: 'INVITED' Kunden har bjudits in till att skapa ett konto.
Format
Exempel Inkludera kunder som har bjudits in till att skapa ett konto, men som tackat nej:
customer_account_status = 'DECLINED'
Anteckningar

Datum då kunden lades till

customer_added_date

Inkluderar kunder baserat på det datum de lades till i din butik.

Operatörer Exakt på datum: =
Inte på datum: !=
På eller före datum: <=
Före datum: <
På eller efter datum: >=
Efter datum: >
Mellan datum: BETWEEN <date1> AND <date2>
Värden
Format Absolut datum: YYYY-MM-DD
Exempel på datumförskjutning: -4w, -10y
Namngivet datum:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • Under de senaste 7 dagarna: >= 7_days_ago
 • Under de senaste 30 dagarna: >= 30_days_ago
 • Under de senaste 90 dagarna: >= 90_days_ago
 • Under de senaste 12 månaderna: >= 12_months_ago
Nämnda datum är inställda som standard och kan inte ändras. För anpassade datum, använd en datumförskjutning.
Exempel

Inkludera kunder som har lagts till under den senaste veckan:
customer_added_date >= 7_days_ago

Inkludera kunder som har lagts till under de senaste åtta månaderna:
customer_added_date > -8m

Inkludera kunder som har lagts till inom ett specifikt datumintervall:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Anteckningar Datumvärden baseras på hela dagar och beror på vilken tidszon din butik befinner sig i.

Kundens e-postdomän

customer_email_domain

Inkluderar kunder vars e-postadress tillhör den angivna domänen. Domännamnet är den del av e-postadressen som kommer efter @-symbolen, till exempel gmail.com.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden

Följande domännamn erbjuds som förslag. Du är inte begränsad till dessa domännamn. Du kan ange alla övriga giltiga domännamn manuellt.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Format
Exempel Inkludera kunder vars e-postdomän shopify.com:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Anteckningar

Kundspråk

customer_language

Inkluderar kunder baserat på det språk som kunden använder för att kommunicera med din butik.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Använd språkkoden ISO 639-1 med två bokstäver.
Format

Följande värden är exempel på några vanliga ISO-språkkoder. Dina uppgifter är inte begränsade till dessa språkkoder. Du kan ange andra giltiga språkkoder manuellt, men de värden som erbjuds dig som föreslagna värden i redigeraren är de enda som finns tillgängliga i dina kunddata.

Engelska: 'en'
Franska: 'fr'
Spanska: 'es'
Tyska: 'de'
Italienska: 'it'
Japanska: 'ja'
Ryska: 'ru'
Exempel

Inkludera kunder som kommunicerar med din butik på engelska:
customer_language = 'en'

Uteslut kunder som kommunicerar med din butik på kanadensisk engelska:
customer_language != 'en‑CA'

Anteckningar
 • Du kan lägga till den lokala ISO-koden till värdet för att specificera en dialekt för det språket. Du kan till exempel använda 'en‑US' för USA och 'en‑GB' för Storbritannien eller 'pt‑PT' för Portugal och 'pt‑BR' för Brasilien.
 • Filtervärdet är explicit och fungerar inte som ett wildcard. Om filtervärdet till exempel är ett 'en', inkluderar dina resultat endast de kunder vars språk är inställt på 'en'. Dina resultat inkluderar inte kunder vars språk är inställt på 'en‑GB', 'en‑CA' och så vidare.

Kundtaggar

customer_tags

Inkluderar kunder baserat på deras taggar.

Operatörer Innehåller exakt denna tagg: CONTAINS
Innehåller inte exakt denna tagg: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Namnet på en kundtagg.
Format
Exempel Inkludera kunder som har GoldStatus-taggen:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Anteckningar

Taggar är inte skiftlägeskänsliga.

Läs mer om taggar och deras överväganden.

Status för e-postprenumeration

email_subscription_status

Inkluderar kunder baserat på om de prenumererar på din e-postmarknadsföring.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Inte prenumerant: 'NOT_SUBSCRIBED' Kunden har inte prenumererat på din e-postmarknadsföring.
Prenumerant: 'SUBSCRIBED' Kunden prenumererar på din e-postmarknadsföring.
Väntande: 'PENDING' Kunden prenumererar på din e-postmarknadsföring.
Ogiltig: 'INVALID' Kundens status för e-postmarknadsföring är ogiltig.
Format
Exempel Inkludera kunder som prenumererar på din e-postmarknadsföring:
email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Anteckningar

Senaste orderdatum

last_order_date

Inkluderar kunder som lagt sin senaste order på angivet datum.

Operatörer Exakt på datum: =
Inte på datum: !=
På eller före datum: <=
Före datum: <
På eller efter datum: >=
Efter datum: >
Mellan datum: BETWEEN <date1> AND <date2>
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden
Format Absolut datum: YYYY-MM-DD
Exempel på datumförskjutning: -4w, -10y
Namngivet datum:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • Under de senaste 7 dagarna: >= 7_days_ago
 • Under de senaste 30 dagarna: >= 30_days_ago
 • Under de senaste 90 dagarna: >= 90_days_ago
 • Under de senaste 12 månaderna: >= 12_months_ago
Nämnda datum är inställda som standard och kan inte ändras. För anpassade datum, använd en datumförskjutning.
Exempel

Inkludera kunder vars senaste order har lagts den senaste veckan:
last_order_date >= 7_days_ago

Inkludera kunder vars senaste order lagts de senaste åtta månaderna:
last_order_date > -8m

Anteckningar Datumvärden baseras på hela dagar och beror på vilken tidszon din butik befinner sig i.

Antal ordrar

number_of_orders

Inkluderar kunder baserat på antalet ordrar som de har lagt i din butik.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Större än: >
Mindre än: <
Mindre eller lika med: <=
Större eller lika med: >=
Mellan: BETWEEN
Värden Det värde du anger måste vara ett helt nummer.
Format Nummerintervall: # AND #
Nummer: #
Exempel Inkludera kunder som har lagt fler än 10 ordrar:
number_of_orders > 10
Anteckningar BETWEEN innehåller både start- och slutvärden. Till exempel inkluderar number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 kunder som har lagt minst en order och så många som 100 ordrar.

Förutsägbar utgiftsnivå

predicted_spend_tier

Inkluderar kunder som befinner sig i specificerad förutspådd spender-kategori.

Detta filter är endast tillgängligt om din butik har genomfört mer än 100 försäljningar.

Läs mer om förutspådd spender-kategori.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden 'HIGH'
'MEDIUM'
'LOW'
Format
Exempel Inkludera kunder som ingår i HÖG-kategori:
predicted_spend_tier = 'HIGH'
Anteckningar

Status för produktprenumeration

product_subscription_status

Inkluderar kunder som har specificerad produktprenumeration-status.

Detta filter är endast tillgängligt om du använder en prenumerationsapp.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Aktiv: 'SUBSCRIBED' Kunden har en aktiv produktprenumeration.
Avbruten: 'CANCELLED' Kunden har avbrutit sin produktprenumeration.
Löpt ut: 'EXPIRED' Kundens produktprenumeration har gått ut.
Misslyckades: 'FAILED' Kunden har en misslyckad betalning.
Aldrig prenumerant: 'NEVER_SUBSCRIBED' Kunden har aldrig varit prenumerant.
Pausad: 'PAUSED' Kunden har pausat sin produktprenumeration.
Format
Exempel Inkludera kunder som har en aktiv produktprenumeration:
product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Anteckningar

Inköpta produkter

products_purchased()

Inkluderar kunder som köpt den angivna produkten. Du kan även inkludera kunder som köpt produkten inom ett specifikt datumintervall.

Operatörer Innehåller exakt detta produkt-ID: CONTAINS
Innehåller inte exakt detta produkt-ID: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Produkt-ID
Format

Tidsintervall som stöds:

Alla tider: products_purchased()
På eller före datum: products_purchased(before: <date>)
På eller efter datum: products_purchased(after: <date>)
Datumintervall: products_purchased(before: <date>, after: <date>)

Datumformat som stöds:

Absolut datum: YYYY-MM-DD
Exempel på datumförskjutning: -4w, -10y
Namngivet datum:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • Under de senaste 7 dagarna: >= 7_days_ago
 • Under de senaste 30 dagarna: >= 30_days_ago
 • Under de senaste 90 dagarna: >= 90_days_ago
 • Under de senaste 12 månaderna: >= 12_months_ago
Nämnda datum är inställda som standard och kan inte ändras. För anpassade datum, använd en datumförskjutning.
Exempel Sedan den 1:a januari 2022 och till idag:
products_purchased(after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
Inom de senaste 30 dagarna:
products_purchased(after: 30_days_ago)
Före den 1:a januari 2022:
products_purchased(before: 2022-01-01)

I datumintervall spelar ordningen av före- och efter-parametrar ingen roll. Du kan uttrycka från den 1:a januari 2022 och t.o.m. den 1:a juni 2022 på något av följande sätt:

Mellan den 1:a januari 2022 och den 1:a juni 2022 (inklusive):
products_purchased(after: 2022-01-01, before: 2022-06-01) CONTAINS 3778915041302
Mellan den 1:a januari 2022 och den 1:a juni 2022 (inklusive):
products_purchased(before: 2022-06-01, after: 2022-01-01) CONTAINS 3778915041302
Anteckningar
 • När du skapar kundsegmentet kan du välja produkten efter namn eller bild från den lista som visas. Alternativt kan du börja skriva produktens titel och sedan välja namnet från listan.
 • Produkt-ID, inte produkttiteln, anges i koden. När du för muspekaren över produkt-ID visas produktnamn och bild.

SMS-prenumerationsstatus

sms_subscription_status

Inkluderar kunder baserat på om de prenumererar på dina marknadsförings-SMS.

Läs mer om att samla in kudkontaktinformation.

Operatörer Är lika med: =
Är inte lika med: !=
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Prenumererar: 'SUBSCRIBED' Kunden prenumererar på dina marknadsförings-SMS..
Väntande: 'PENDING' Kunden är på väg att prenumerera på dina marknadsförings-SMS..
Redigerad: 'REDACTED' Kunden väntar på en borttagning baserat på en GDPR-borttagningsförfrågan
Avanmält prenumeration: 'UNSUBSCRIBED' Kunden har avslutat sin prenumeration på dina marknadsförings-SMS.
Inte prenumerant: 'NOT_SUBSCRIBED' Kunden har aldrig prenumererat på dina marknadsförings-SMS..
Format
Exempel Inkludera kunder som prenumererar på dina marknadsförings-SMS:
sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
Anteckningar

Stater eller provinser

customer_regions

Inkluderar kunder som har en adress i den angivna regionen inom ett land. Kunder som har flera adresser kan inkluderas i mer än ett kundsegment som använder detta filter.

Operatörer Innehåller exakt denna plats: CONTAINS
Innehåller inte exakt denna plats: NOT CONTAINS
Finns inte: IS NULL
Finns: IS NOT NULL
Värden Använd ISO-landskoden med ISO 3166-2-underindelningskoden.
Format
Exempel Inkludera kunder som har en adress i delstaten New York:
customer_regions CONTAINS 'US-NY'
Anteckningar För att hitta en region kan du börja skriva in namnet på regionen och sedan välja lämpligt värde från den lista som visas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis