Importera kontakter från MailChimp med hjälp av Store Importer-appen

Denna sida förklarar hur du använder Store Importer-appen för att importera dina kontakter från MailChimp till Shopify.

Exportera kontakter från Mailchimp

Innan du kan importera dina kontaktlistor till Shopify måste du exportera dina kontaktlistor från MailChimp. Leta fram den kundgrupp som du vill exportera från MailChimp och välj och organisera sedan de fält som du vill exportera.

Så här fungerar Store Importer-appen

Store Importer-appen söker efter matchande e-postadresser eller telefonnummer i Shopifys kundlista.

  • Om det inte finns någon matchning skapas en ny kundpost.

  • Om det finns en matchande e-postadress:

  • Om det finns ett matchande telefonnummer, men en annan e-postadress, förblir kunduppgifterna i Shopify oförändrade.

Kundlistor på andra språk än engelska stöds inte. Verifiera att fälten du vill importera matchar exemplen i tabellen.

Följande tabell visar vilka fält från en post för Mailchimp som importeras till en Shopify kundpost:

Jämförelse av Shopifys och Mailchimps kundregister för import
Fält i Shopify Fält i MailChimp Ytterligare information
Förnamn Förnamn
Efternamn Efternamn
Email E-postadress
Telefonnummer Telefonnummer, om det är korrekt formaterat. Om telefonnumret inte är korrekt formaterat läggs det till som en Kundanteckning.
E-postmarknadsföring Prenumererad eller ej prenumererad E-postmarknadsföring är inställt på sant för prenumererande kontakter och falskt för ej prenumererande kontakter.
Land Land angivet i kundens adressuppgifter
Adress Adressen, om det är en amerikansk adress och den är korrekt formaterad. Om det inte är en amerikansk adress, eller om den inte är korrekt formaterad, läggs den till som en Kundanteckning .
Kundanteckning ANTECKNINGAR, OPTIN_TIME, TIDSZON, födelsedag, webbplats, adress och telefonnummer (om det är ogiltigt) Värden från dessa fält läggs till som anteckningar i Kundanteckning.

Importera kontakter till Shopify

När du exporterar dina listor från MailChimp sparas en ZIP-fil på din dator.

Steg:

  1. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

  2. Välj Mailchimp från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

  3. Klicka på Lägg till fil och välj Mailchimp ZIP-exportfil på din dator.

  4. Klicka på Importera.

När importen är klar visas uppgifterna på sammanfattningssidan. Om kundens kontaktinformation ändrades under importen klickar du på Visa kunder i avsnittet KUNDER ATT GRANSKA i importöversikten för att redigera kontaktinformationen.

Radera en import till Shopify

Om du vill radera en importerad kundlista har du 30 dagar på dig att göra det. Om du tar bort en importerad kundlista raderas endast de kunder som lades till vid den specifika importsessionen och påverkar inte redan existerande kunder.

Steg:

  1. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

  2. På sidan Importera dina data till Shopify väljer du MailChimp från listan.

  3. Klicka på Radera import under översikten av importen som du vill ta bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis