Importera kontakter från MailChimp med hjälp av Store Importer-appen

Denna sida förklarar hur du använder Store Importer-appen för att importera dina kontakter från MailChimp till Shopify.

Exportera kontakter från Mailchimp

Innan du kan importera dina kontaktlistor till Shopify måste du exportera dina kontaktlistor från MailChimp. Leta reda på kundgruppen som du vill exportera från MailChimp. Välj sedan och organisera de fält som du vill exportera.

Så här fungerar Store Importer-appen

Store Importer-appen söker efter matchande e-postadresser eller telefonnummer i Shopifys kundlista.

 • Om det inte finns någon matchning skapas en ny kundpost.

 • Om det finns en matchande e-postadress:

  • E-postmarknadsföring är inställd på true om kontakten är registrerad för e-postmarknadsföring i Mailchimp eller false om kontakten har avslutat prenumerationen för e-postmarknadsföring. Om en kund redan finns i din Shopify-butik och de har valt att få eller inte få e-post från dig kommer Store Importer-appen att jämföra datumen för besluten i båda profilerna och välja den senaste inställningen.
  • Alla tomma fält importeras såsom visas i tabellen nedan.
  • Alla andra fält importeras oförändrade.
 • Om det finns ett matchande telefonnummer, men en annan e-postadress, förblir kunduppgifterna i Shopify oförändrade.

Kundlistor på andra språk än engelska stöds inte. Verifiera att fälten du vill importera matchar exemplen i tabellen.

Följande tabell visar vilka fält från en post för Mailchimp som importeras till en Shopify kundpost:

Jämförelse av Shopifys och Mailchimps kundregister för import
Fält i Shopify Fält i MailChimp Ytterligare information
Efternamn Efternamn
Telefonnummer Telefonnummer, om det är korrekt formaterat. Om telefonnumret inte är korrekt formaterat läggs det till som en Kundanteckning.
E-postmarknadsföring Prenumererad eller ej prenumererad E-postmarknadsföring är inställt på sant för prenumererande kontakter och falskt för ej prenumererande kontakter.
Land Land angivet i kundens adressuppgifter
Adress Adressen, om det är en amerikansk adress och den är korrekt formaterad. Om det inte är en amerikansk adress, eller om den inte är korrekt formaterad, läggs den till som en Kundanteckning .
Kundanteckning ANTECKNINGAR, OPTIN_TIME, TIDSZON, födelsedag, webbplats, adress och telefonnummer (om det är ogiltigt) Värden från dessa fält läggs till som anteckningar i Kundanteckning.

Obs! Granska kundlistan för att hitta kvalitativa abonnenter innan du importerar den. Ta bort rollbaserade e-postadresser, till exempel e-postmeddelanden som börjar med admin@, support@ eller info@ för att se till att dina e-postkampanjer får bättre interaktion. Du bör även ta dig tid att kontrollera om det finns stavfel som kan förhindra att e-postmeddelanden levereras.

Importera kontakter till Shopify

När du exporterar dina listor från MailChimp sparas en ZIP-fil på din dator.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

 2. Välj Mailchimp från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj Mailchimp ZIP-exportfil på din dator.

 4. Klicka på Importera.

När importen är klar visas uppgifterna på sammanfattningssidan. Om kundens kontaktinformation ändrades under importen klickar du på Visa kunder i avsnittet KUNDER ATT GRANSKA i importöversikten för att redigera kontaktinformationen.

Obs! Endast butiksägare har åtkomst till Store Importer-appen. Övriga konton som är associerade med butiken ser inte detta avsnitt på sidan för Inställningar.

Radera en import till Shopify

Om du vill radera en importerad kundlista har du 30 dagar på dig att göra det. Om du tar bort en importerad kundlista raderas endast de kunder som lades till i den specifika importsessionen och påverkar inte redan existerande kunder.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

 2. Välj Mailchimp från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 3. Klicka på Radera import under översikten av importen som du vill ta bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis