Skapa rabattkoder

Du kan erbjuda dina kunder ett fast värde, en procentuell eller fraktrabatt på produkter, kollektioner eller varianter i din butik. Om du säljer på nätet kan du också erbjuda köp X och få Y-rabatter för att uppmuntra kunder att köpa artiklar.

Du kan också ange de datum då koden är giltig, hur många gånger en kod kan användas, ett minimibelopp innan koden kan användas, samt vilka produkter, produktserier eller varianter rabatten kan tillämpas på. En rabattkod kan vara giltig för upp till 100 specifika produkter och varianter.

Alla Shopify-planer innehåller rabattkoder. Det finns en gräns på 20.000.000 unika rabattkoder för varje butik.

Dina kunder kan lösa in rabattkoder i din webbutik eller personligen om du använder Shopify POS.

Obs! Köp X och få Y-kampanjer är för närvarande bara tillgängliga för försäljning online.

När rabattkoderna har upprättats kan du använda rapporten Försäljning utifrån rabatt för att se hur ofta rabattkoderna används. För rapportinformation, se Försäljning utifrån rabatt.

Skapa ett fast värde eller en procentuell rabatt

Steg:

Skapa en "gratis frakt"-rabatt

Om du vill erbjuda gratis frakt kan du skapa en "gratis frakt"-rabatt.

"Gratis frakt"-rabatter kommer aldrig automatiskt att gälla för en order. Dina kunder måste ange koden under kassautcheckningen för att få rabatten. Om du automatiskt vill erbjuda dina kunder gratis frakt baserat på deras orderpris, måste du ange en gratis fraktkostnad.

Obs! Ställ in fri fraktkostnadFrakt och leverans -sidan i din Shopify-administratör. Detta kommer tillämpas på alla ordrar som uppfyller "gratis frakt"-kriterierna du har ställt in.

Steg:

Skapa en Köp X och Få Y rabatt

Köp X och f Y-kampanjer är ett populärt sätt att uppmuntra nya kunder att köpa dina produkter och att belöna lojala kunder. Du kan använda dem för att öka din försäljning och vinst och för att sälja rörligt lager.

Antag exempelvis att din marknadsföring erbjuder kunderna en gratis hatt när de köper en T-shirt. Med köp X och få Y-kampanjer kan du erbjuda kunderna en gratis hatt för hela ordern, eller så kan du erbjuda dem en gratis hatt för varje T-shirt som ingår i deras order.

Du kan också skapa en rabatt där kunden får en hatt på köpet när de handlar för en viss summa.

Du kan skapa en automatisk rabatt för köp X och få Y kampanjer.

Obs! Köp X och få Y-kampanjer är för närvarande bara tillgängliga för försäljning online.

Steg:

Prenumerationsrabatt

Obs! Köp X få Y-rabatter stöds inte av prenumerationer.

Om du erbjuder prenumerationsprodukter finns det fler alternativ när du skapar fasta belopp, procentsatser eller fri frakt-rabatter.

Avsnittet Köptyp visas på sidan Skapa rabattkod. Du kan välja om en rabatt ska gälla för prenumerationsköp, engångsköp eller båda.

Ändra en köptyp för en rabatt

När du skapar en rabattkod kan du välja att begränsa användningen av din rabatt till specifika köptyper. Om du väljer Prenumeration i avsnittet Köptyp på sidan Skapa rabattkod kan du välja att tillämpa rabatten för Alla prenumerationsprodukter, Alla prenumerationsprodukter i en specifik produktserie eller Specifika prenumerationsprodukter.

Om du har en befintlig rabattkod som du vill uppdatera kan du redigera din rabattkod till att innehålla prenumerationsregler.

Steg:

  1. Från din Shopify admin, gå till rabatter.

  2. Klicka på den rabatt som du vill redigera.

  3. I avsnittet Köptyp väljer du den köptyp som du vill begränsa rabattkoden till:

- Om du väljer Prenumeration som köptyp för din rabattkod kan du välja vilka prenumerationsprodukter du vill tillämpa rabatten på. Du kan begränsa användningen av din rabattkod till specifika prenumerationsprodukter eller en specifik produktserie. - Om du väljer att begränsa din rabatt till en viss prenumerationsprodukt, eller produktserie, kan du söka efter din produkt eller produktserie med Bläddra-knappen som visas.

Ändra användningsbegränsningar för fri frakt-rabatt

Om du erbjuder en fri frakt-rabatt som gäller för prenumerationsprodukter kan du ange hur länge rabatten gäller. Du kan välja att begränsa din fri frakt-rabatt till den första betalningen, begränsa din fri frakt till ett visst antal betalningar eller aktivera fri frakt för alla framtida prenumerationsbetalningar.

Om du har en befintlig fri frakt-rabatt som du vill uppdatera kan du redigera din rabattkod för att inkludera prenumerationsbaserade regler.

Steg:

  1. Från din Shopify admin, gå till rabatter.

  2. Klicka på den fri frakt-rabatt som du vill redigera.

  3. Uppdatera köptypen till Prenumeration i avsnittet Köptyp i rabattredigeraren.

  4. I avsnittet Användningsbegränsningar väljer du de begränsningar som du vill tillämpa på din rabatt under Återkommande betalningar för prenumerationer.

Duplicera en rabatt

I Shopifys mobilapp kan du spara tid genom att duplicera en liknande rabatt. Du kan göra ändringar av en duplicerad rabatt innan du sparar den.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis