Överför Shopify-hanterade domäner till en annan butik eller domänleverantör

Om du har en Shopify-hanterad domän och du inte längre vill använda den med din Shopify-butik, kan du överföra din domän till en annan Shopify-butik eller domänleverantör. Om du planerar att inaktivera din Shopify-butik och du vill fortsätta använda din Shopify-hanterade domän måste du överföra din domän innan du inaktiverar din butik.

Överför din domän som hanteras av Shopify till en annan Shopify-butik

Du kan överföra en Shopify-hanterad domän från en butik till en annan Shopify-butik från sidan Domäner. När du överför din domän överförs dina adresser för vidarebefordran av e-post, DNS-poster och subdomäner tillsammans med domänen.

Du måste vara butiksägare för att överföra en Shopify-hanterad domän. Om du vill ändra den e-postadress som du får överföringsmeddelandet till ska du uppdatera butikens e-postadress för kontakt innan du fortsätter.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på namnet på domänen du vill överföra i avsnittet Shopify-hanterade domäner.
 3. Klicka på Överför domän > Överför till en annan Shopify-butik.
 4. Bekräfta att e-postadressen för butiksägare är uppdaterad och klicka sedan på Skicka överföringslänk.
 5. Gör något av följande när du får e-postmeddelandet om överföring:
  • Om du överför domänen till en annan butik som du äger klickar du på överföringslänken i e-posttexten och loggar in i den Shopify-butik som du vill överföra domänen till.
  • Vidarebefordra e-postmeddelandet till butiksägaren så att de kan logga in på Shopify, om du överför domänen till en annan Shopify-butiksägare.

För att domänöverföringen ska lyckas måste butiksägaren logga in i Shopify-butiken direkt från överföringslänken i e-postmeddelandet. När överföringen har accepterats kan det ta upp till 24 timmar innan domänöverföringen har slutförts.

Överför din Shopify-hanterade domän till en annan domänleverantör

Om du vill överföra en Shopify-hanterad domän till en annan domänleverantör måste du låsa upp din Shopify-domän och tillhandahålla din nya domänleverantör med en auktoriseringskod för din domän.

Granska följande information innan du överför en domän till en annan domänleverantör:

 • Du måste vara butiksägare för att påbörja överföringen.
 • Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Mer information om Shopifys policy för HTTP Strict Transport Security (HSTS) och hur du åtgärdar säkerhetsfel.
 • För att din domän ska vara berättigad till överföring måste du vänta 60 dagar efter att du utfört följande uppgifter:

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på namnet på domänen du vill överföra i avsnittet Shopify-hanterade domäner.
 3. Klicka på Överför domän > Överför till en annan leverantör.
 4. Granska information och klicka sedan Bekräfta. Auktoriseringskoden för din domän visas på din domäns informationssida.
 5. Ge auktoriseringskoden för domän till din nya domänleverantör för att verifiera överföringen.

Din domän kommer att låsas igen om du inte slutför domänöverföringen inom 30 dagar. För att slutföra en överföring efter 30 dagar måste du avbryta den befintliga överföringen och starta om överföringsprocessen.

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) är en webbsäkerhetsmekanism som gör att webbläsare endast ansluter till din webbutik via en säker HTTPS-anslutning. Genom att använda säker anslutning förhindrar du vissa typer av nätverksattacker och hjälper till att säkerställa datasäkerheten för dig och dina kunder. HSTS är alltid aktiv på din domän så länge som din domän är ansluten till din Shopify-butik.

Om du tar bort en domän eller helt lämnar Shopify, fortsätter Shopifys HSTS-policy att gälla på din domän i ytterligare 90 dagar. Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. I sådana fall kan du göra något av följande:

 • Vänta tills 90-dagarsperioden är över.
 • Överföra din domän till en plattform som tillhandahåller ett nytt TLS-certifikat.
 • Köpa ett TLS-certifikat från en certifikatutfärdare.

Kontakta Shopify-supporten om du har frågor om HSTS.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis