Hantera tvister

Självklart finns det en risk med alla jobb att de inte blir som förväntat. Dessa riktlinjer kan hjälpa dig om du är missnöjd med eller bekymrad över resultaten som jobbet gav.

Att uppfylla förväntningar för avslutade jobb

Om du inte är nöjd med resultatet av jobbet kan du kontakta experten för att diskutera problemen. Försök att identifiera om fanns brister i kommunikationen och förklara på vad vis det färdiga arbetet inte levde upp till dina förväntningar. Om diskussionen inte löser problemet kan du diskutera en eventuell återbetalning med experten.

Få återbetalningar från experter

Om du vill ha en återbetalning av det du betalade för ett jobb måste du först diskutera detta med experten. Om båda håller med om att du är berättigad till en återbetalning kan experten skapa en förfrågan om återbetalning genom att kontakta Shopifys support.

Rapportering av dåliga erfarenheter med experter

Det är viktigt för Experts Marketplace att ha pålitliga och professionella experter som kan hjälpa till att bygga upp ditt företag. Om du inte är nöjd med en experts arbete eller beteende eller om du tror att en expert kan ha brutit mot Shopifys användarvillkor bör du kontakta Shopifys support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis