Anlita hjälp

Experts Marketplace kopplar ihop dig med Shopify-experter som du kan anlita för komplicerade eller svåra arbetsuppgifter som rör att bygga upp ditt företag.

När du kontaktar en expert är du inte skyldig att anlita dem. Du bestämmer själv om du vill arbeta med dem.

Planerar att kontakta en expert

Förbered en beskrivning av kraven för ditt jobb innan du börjar arbeta med en expert. Följande är bra att överväga när du planerar att anlita en expert:

  • Bekanta dig med alla affärsbegrepp eller tekniska begrepp som kan associeras med jobbet. Detta underlättar både för dig och experten när ni diskuterar jobbet.
  • Gör lite preliminär efterforskning om jobbet. Du kan hitta exempel på andra företag som gör något som liknar det du vill ha.
  • Definiera din budget, tidslinje och resultat tydligt. Dela med dig av så mycket detaljer som möjligt så att experten kan ge dig ett rimligt pris.

Kontakta experter

Du kan kontakta experter inom Experts Marketplace på följande sätt:

  • Bläddra bland tjänster: Bläddra bland tillgängliga tjänster på Experts Marketplace och upptäck experter som erbjuder tjänsten. Om du hittar en expert som du är intresserad av att arbeta med kan du kontakta dem för att diskutera dina behov.

  • Skapa ett jobb: Skapa ett jobb för att matchas med en expert som passar bäst för dina behov. Du kan välja vilken tjänst du behöver ha utförd och sedan ge ytterligare information för att hjälpa experten att förstå vad du behöver. När ditt jobb har skapats skickas jobbuppgifterna till upp till sex experter. Experter som är intresserade av ditt jobb kan sedan kontakta dig med mer information. Du kan endast skapa ett jobb om du redan har en Shopify-butik.

Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Du kan se expertpriser i din lokala valuta genom att ändra visningsvalutan längst ned på sidan. Om du bläddrar bland tjänster kan du filtrera experter efter pris och visa startpriser i din valda valuta. Förslagen och fakturorna som du får från experter är dock i USD. Du debiteras för tjänster i USD.

Kommunicera med experter

Du uppmanas att logga in på Shopify Experts Marketplace när du kontaktar en expert. Du kan komma åt och hantera alla dina meddelanden, förslag och jobb i Experts Marketplace, när du har loggat in. Du kan logga in på Experts Marketplace med ditt Shopify-konto. Om du inte har ett Shopify-konto kan du skapa ett. Du behöver inte skapa en butik för att skapa ett Shopify-konto.

När du kontaktar en expert eller skapar ett jobb skickas informationen om din förfrågan till experten som ett meddelande. Experten kan svara på frågor om din budget, tidslinje och de förväntade resultaten. Du bör dela så mycket detaljer som möjligt så att experten kan skapa ett korrekt förslag. När experten har den information de behöver kan de skicka dig ett förslag. Om du är nöjd med förslaget kan du acceptera det och experten kan börja arbeta.

Du kan komma åt dina meddelanden med experter i fliken Meddelanden på Experts Marketplace.

Förslag

När experten har den information som de behöver om ditt jobb kan de skicka dig ett förslag. Ett förslag beskriver detaljer om jobbkrav, tidslinjer och kostnader. Alla förslagskostnader är i USD. Ett förslag fungerar även som en post som du kan referera till på Experts Marketplace.

Experten bör inkludera så mycket som möjligt i förslaget. Detta inkluderar att beskriva specifika arbetsstycken och en tidslinje med milstolpar.

Se till att även definiera en process för att begära ändringar i jobbet med experten. Även små justeringar kan påverka deadlines och kostnader. Alla ändringar ska avtalas så tidigt som möjligt innan de införlivas i jobbet.

Om du får ett förslag som saknar viktig information kan du avvisa förslaget och be experten att ändra det. Ge feedback så att experten kan skicka ett nytt förslag till dig.

Du kan acceptera eller avvisa ett förslag från din konversation med experten i fliken Meddelanden på Experts Marketplace.

Acceptera ett förslag

Klicka på Acceptera förslag längst ned i förslagets beskrivning för att acceptera förslaget.

Om du har en butik länkad till ditt Shopify-konto uppmanas du att välja den butik som arbetet ska göras för. Om arbetet gäller en ny butik väljer du Ny butik.

Om du väljer en butik skapas ett jobb. Du kan komma åt ditt jobb från sidan Jobb på Experts Marketplace eller genom att klicka på det i panelen Förslag och jobb.

Om du inte har en butik länkad till ditt Shopify-konto eller om du valde Ny butik markeras förslaget som accepterat men inget jobb skapas. Istället kan du granska det accepterade förslaget genom att klicka på förslagsmeddelandet eller genom att klicka på det accepterade förslaget i panelen Förslag och jobb.

Om du ändrar dig efter att du har accepterat ett förslag kan du stänga jobbet från sidan Jobb och kontakta andra experter om jobbet.

Avvisa ett förslag

Om du vill avvisa förslaget klickar du på Avvisa förslag längst ned i förslagets beskrivning. Om du avvisar ett förslag uppmanas du att ange en orsak.

Måste jag betala en expert efter att personen har accepterat ett förslag?

Det beror på vad du och experten kommer överens om, och om ni är redo att arbeta tillsammans. Prata med experten om betalningsvillkor och se till att dessa ingår i förslaget. Läs mer om att betala experter.

Nästa steg

När du har accepterat en experts förslag kan du arbeta med experten för att få jobbet gjort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis