Arbeta med experter

Dessa riktlinjer kan hjälpa dig att skapa goda arbetsrelationer med experter och se till att dina jobb slutförs.

Definiera jobbets omfattning

När du har skapat ett jobb eller kontaktat en specifik expert kommer du få du en e-postavisering när en expert svarar. Du kan klicka på Experts Marketplace > Jobb för att komma åt din kommunikation med experter.

Det är viktigt att klargöra alla detaljer för jobbet innan det påbörjas. Meddela din budget, dina tidsramar och vilket resultat du förväntar dig. Du bör även begära ett förslag så att ni båda kan komma överens om jobbets omfattning.

Se till att även definiera en process för att begära ändringar i jobbet med experten. Även små justeringar kan påverka deadlines och kostnader. Alla ändringar ska avtalas så tidigt som möjligt innan de införlivas i jobbet.

Upprätthålla kommunikation inom Marketplace

Vi rekommenderar att du håller alla konversationer med experter inom Experts Marketplace. Detta gör det enklare att hänvisa till diskussioner och dessutom sparas all information som är relaterad till jobbet på ett och samma ställe. Om du behöver prata med en expert med en annan plattform bör du publicera en översikt över samtalet på Experts Marketplace så att den kan spåras.

Varning! Om du har en tvist med en expert är de konversationer du har inom Experts Marketplace den enda källan som används för att lösa problemet.

Ge experter åtkomst till din butik

Om en expert behöver komma åt din butik bör du be dem använda ett samarbetskonto. Detta gör det möjligt för dig att kontrollera vilka delar av din butik som du vill att experten ska se. Samarbetskonton räknas inte in i din butiks personalgräns.

Ge feedback till experter

När du har definiera jobbets omfattning och samtycker till ett förslag bör du fortsätta att be experten om uppdateringar och ge feedback. Detta säkerställer att ni båda är överens om jobbuppgifterna, vilket förhindrar missförstånd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis