Arbeta med experter

När du har accepterat ett förslag kan du arbeta med experten både inom och utanför Experts Marketplace.

Kommunikation

Du bör hålla alla konversationer med experter inom fliken Meddelanden på Experts Marketplace. Det gör det lättare att hänvisa till diskussioner och dessutom sparas all information relaterad till dina jobb eller accepterade förslag på ett och samma ställe. Om du behöver prata med en expert med en annan plattform, bör du publicera en sammanfattning av konversationen i Experts Marketplace så att den spåras.

Varning! Om du har en tvist med en expert är de konversationer du har inom Experts Marketplace den enda källan som används för att lösa problemet.

Ge experter åtkomst till din butik

Om en expert behöver komma åt din butik ska du be dem använda ett samarbetspartner-konto. Detta gör det möjligt för dig att kontrollera vilka delar av Shopify-administratören som experten ska få åtkomst till. Dessutom, samarbetskonton räknas inte in i butikens personalgräns.

Ge feedback till experter

När du definierar jobbets omfattning och accepterar ett förslag bör du fortsätta att be experten om uppdateringar och ge feedback. Detta säkerställer att ni båda är överens om jobbuppgifterna, vilket förhindrar missförstånd.

Nästa steg

När experten har slutfört arbetet med din butik kan du markera jobbet som slutfört och betala expertens faktura.

Om du inte är nöjd med det arbete som experten har utfört, se Hantera tvister.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis