Hantera ditt Shopify Balance-konto

Från Shopify Balance-sidan kan du få tillgång till din kontoaktivitet, se utdrag och överföra medel.

Om du vill ha mer information om ditt Shopify Balance-kort kan du se hantera ditt kort. Om du vill ha mer information om bonusprogrammet kan du se Shopify Balance-bonusar.

Shopify debiterar inga avgifter för att använda ditt Balance-kort, men ATM-avgifter kan tillkomma. Du kan hitta ytterligare information om avgifter i dina Användarvillkor.

Krav för Shopify Balance-kontot

Shopify Balance-konton är inte tillgängliga för alla handlare. För att öppna ett Shopify Balance-konto måste du uppfylla följande krav:

 • vara en butik baserad i USA eller Puerto Rico (andra amerikanska territorier stöds inte)
 • ha Shopify Payments inställt eller registrera dig för Balance när du registrerar dig för Shopify Payments
 • ha ett giltigt amerikanskt personnummer (SSN)
 • ha en enda kontoägare för Shopify Payments
 • ha någon Shopify-plan med undantag för Shopify Plus

Konfigurera ditt konto

Om du är berättigad till ett Shopify Balance-konto kan du använda följande steg för att konfigurera ditt konto.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Öppna konto.

 3. Granska din Shopify Payments-information och klicka sedan på Bekräfta.

 4. Ange ditt SSN och mobilnummer och klicka sedan på Bekräfta.

 5. Markera rutan för att bekräfta att du samtycker till Shopify Balance-kontoavtalet och Shopify Balance-kortavtalet, inklusive integritetspolicyer för finansinstitutspartners och upplysning om e-signatur, och klicka sedan på Öppna konto.

När ditt Shopify Balance-konto har konfigurerats blir detta det konto som ansluts till ditt Shopify Payments-konto. Dina utbetalningar kommer att sättas in på ditt Shopify Balance-konto, inklusive eventuell finansiering som du får via Shopify Capital.

Hantera ditt konto

När du har konfigurerat ditt konto kan du utföra alla hanteringsuppgifter från sidan Shopify Balance.

Visa information för ditt Shopify Balance-konto

Du kan se ditt kontonummer och ditt clearingnummer.

Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.

Visa utdrag för ditt Shopify Balance-konto

Du kan se dina månatliga kontoutdrag.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. På kortet Kontoaktivitet klickar du på Visa kontoutdrag.

 3. Välj kontoutdrag att visa. Kontoutdraget öppnas i en ny flik.

Ta emot utbetalningar med ett Shopify Balance-konto

När du registrerar dig för ett Shopify Balance-konto ställs det automatiskt in som ditt Shopify Payments-utbetalningskonto. Med ditt Balance-konto kan du få dina Shopify Payments-intäkter på bara en arbetsdag från och med behandlingsdatumet. Helger och amerikanska helgdagar räknas inte som arbetsdagar.

Ändra ditt utbetalningskonto

Du kan när som helst ändra vilket konto som dina Shopify Payments-intäkter sätts in på.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Hantera konto på sidan Shopify Balance.

 3. Klicka på Ändra utbetalningskonto på sidan Shopify Balance-konto.

 4. Ange kontouppgifterna för Shopify Balance under Bekräfta gammalt bankkonto.

 5. Ange de nya kontouppgifterna och klicka på Spara.

 6. Välj en anledning till att ändra ditt konto och klicka på Bekräfta.

 7. Klicka på Klar.

Ansluta till tredjepartsappar

Genom vår integrering med Plaid kan du ansluta ditt Shopify Balance-konto till tredjepartsappar, till exempel Venmo eller Wise, för att göra det möjligt att göra ännu mer med ditt konto, som att skicka pengar, göra betalningar direkt till säljare och hålla reda på utgifter. Se Appsidan för Plaid för mer information om vilka tredjepartsappar du kan ansluta till.

Steg:

 1. Logga in på tredjepartsappen och följ stegen för att ställa in en betalningsmetod.
 2. Välj om du vill lägga till en bank och för att omedelbart verifiera ditt konto genom att logga in.
 3. Välj Shopify Balance konto.
 4. Logga in på din Shopify-butik från inloggningsskärmen.
 5. Utför stegen för att ansluta ditt konto i tredjepartsappen.

Aktivera aviseringar för lågt saldo

När du har aktiverat aviseringar för lågt saldo skickas ett e-postmeddelande när ditt kontosaldo faller under ett förinställt värde. Standardvärdet är 100.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Hantera konto på sidan Shopify Balance.

 3. Klicka på växlingsknappen under Aviseringar för att aktivera eller inaktivera aviseringar med lågt saldo.

 4. Valfritt: klicka på Ändra belopp för att ändra kontosaldovärdet som utlöser en avisering om lågt saldo.

Låt personal se Balance-kontoaktivitet

Du kan ge dina medarbetare behörighet att se dina Shopify Balance-transaktioner och det belopp som finns tillgängligt att spendera.

Medarbetare med denna behörighet kan inte göra följande åtgärder:

 • flytta medel
 • beställ och hantera kort
 • visa kontouppgifter
 • hantera kontoinställningar
 • visa kontoutdrag

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på medarbetaren som du vill ge behörighet till.

 3. I avsnittet Behörigheter väljer du Visa Balance-kontoaktivitet.

 4. Klicka på Spara.

Kassaflödesinsikter

Överlagringen av kassaflödesinsikter visar en snabbvisning av ditt kassaflöde under de senaste två månaderna. Du kan jämföra din inkomst med dina utgifter för att se om du tjänar eller förlorar pengar. Kassaflödesinsikter delar upp dina utgifter i dina fem främsta utgiftskategorier så att du kan säkerställa att dina pengar spenderas där de borde. Du kan också se summan på din kommande Shopify-faktura.

Se Finansöversikten för en mer detaljerad översikt över din butiks ekonomi.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Visa alla insikter under Kassaflöde denna månad.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis