Betalnings- och leveransmetoder inom Shopify Bill Pay

Via Shopify Bill Pay kan du betala dina räkningar med Shopify Balance, en banköverföring, ett kreditkort eller ett betalkort. Du kan sedan välja att dina säljare kan få betalt antingen via banköverföring eller med check för inhemska räkningar eller som en internationell banköverföring för internationella räkningar. Detta gör att du kan vara mer flexibel i hur du betalar dina räkningar, samtidigt som du låter dina säljare få betalt via den metod som fungerar bäst för dem.

Dina betalningsmetoder

Du kan använda följande metoder för att betala dina räkningar med hjälp av Shopify Bill Pay.

Möjliga betalningsmetoder och respektive information
Metod Avgift Begränsningar
Shopify Balance Gratis* Med förbehåll för Shopify Balance dagliga kortutgifter
Banköverföring Gratis* Med förbehåll för din banks transaktionsgränser
Kontokort 2.9 %* Med förbehåll för din banks transaktionsgränser
Betalkort 2.9 %* Med förbehåll för din banks transaktionsgränser

* Detta motsvarar avgiften endast för betalningsmetoden, det kan fortfarande uppkomma avgifter för leveransmetoden. För en fullständig lista över avgifter, se fullständiga betalningsavgifter.

Läs mer om att lägga till betalningsmetoder.

Så här visas dina betalningsmetoder på dina kontoutdrag

På dina bankkonto- eller kreditkortsutdrag listas Shopify Bill Pay-betalningar med säljarens namn och "melio", till exempel "[Säljarnamn] melio CCD". Säljarens namn är inte alltid listat, men "melio" listas alltid.

Leveransmetoder för säljare

Du kan be dina säljare att ta emot dina betalningar på följande sätt.

Möjliga leveransmetoder för säljare och deras uppgifter
Betalningsmetod Leveransmetod Hastighet* Leveransavgift Begränsningar
Banköverföring (ACH) Banköverföring (ACH)
 • Under 100 000 USD: 3 arbetsdagar
 • 100 000 USD eller mer: 4 arbetsdagar
Gratis** Endast inrikes USA
Snabb banköverföring (ACH) Samma arbetsdag 1 %**
Papperscheck 5-7 arbetsdagar 1,50 USD** Endast inrikes USA
Banköverföring
 • Under 100 000 USD: 3 arbetsdagar
 • 100 000 USD eller mer: 4 arbetsdagar
20 USD** Endast internationellt
Shopify Balance Banköverföring (ACH)
 • Under 100 000 USD: 3 arbetsdagar
 • 100 000 USD eller mer: 4 arbetsdagar
Gratis** Endast inrikes USA
Snabb banköverföring (ACH) Samma arbetsdag 1 %**
Papperscheck 5-7 arbetsdagar 1,50 USD** Endast inrikes USA
Banköverföring
 • Under 100 000 USD: 3 arbetsdagar
 • 100 000 USD eller mer: 4 arbetsdagar
20 USD** Endast internationellt
Kontokort Banköverföring (ACH)
 • De flesta kreditkort: samma arbetsdag om det är schemalagt innan 14.00 EST och nästa arbetsdag om det är schemalagt efter 14.00 EST
 • American Express kreditkort: 2 arbetsdagar
Gratis** Endast inrikes USA
Papperscheck 5-7 arbetsdagar Gratis** Endast inrikes USA
Betalkort Banköverföring (ACH) Samma arbetsdag om den är schemalagd innan 14.00 EST och nästa arbetsdag om den är schemalagd efter 14.00 EST Gratis** Endast inrikes USA
Papperscheck 5-7 arbetsdagar Gratis** Endast inrikes USA

* Beräkningen av leveranshastigheten börjar när betalningen behandlas, inte nödvändigtvis den dag då betalningen dras. Betalningar behandlas endast en gång per dag före kl. 21.00 EST. Det innebär att alla betalningar som skickas in efter 21.00 EST börjar behandlas nästa dag. En betalning som tar en arbetsdag och som betalas klockan 22.30 EST på en måndag behandlas till exempel inte förrän på tisdagsmorgonen. Denna betalning kommer därför inte att anlända till säljarens konto förrän en arbetsdag från tisdagen, det vill säga på onsdagen.

** Detta motsvarar avgiften endast för leveransmetoden, det kan fortfarande finnas avgifter för betalningsmetoden. För en fullständig lista över avgifter, se fullständiga betalningsavgifter.

Läs mer om att lägga till leveransmetoder för säljare.

Fullständiga betalningsavgifter

Granska följande tabell för att förstå alla tillämpliga avgifter baserat på betalningsmetod och leveransmetod.

En fullständig lista över möjliga betalningsavgifter för varje betalningsmetod och leveransmetod
Betalningsmetod Betalningsavgift Leveransmetod Leveransavgift Totala avgifter
Banköverföring (ACH) Gratis Banköverföring (ACH): 3–4 arbetsdagar Gratis Gratis
Snabb banköverföring (ACH): Samma arbetsdag 1 % 1 %
Snabbetalning via betalkort (vald av säljare) 1 %, betalas av säljare
 • För handlare: Gratis
 • För säljare: 1 %
Papperscheck: 5-7 arbetsdagar 1,50 USD 1,50 USD
Internationell överföring: 3 arbetsdagar 20 USD 20 USD
Shopify Balance Gratis Banköverföring (ACH): 3–4 arbetsdagar Gratis Gratis
Snabb banköverföring (ACH): Samma arbetsdag 1 % 1 %
Snabbetalning via betalkort (vald av säljare) 1 %, betalas av säljare
 • För handlare: Gratis
 • För säljare: 1 %
Papperscheck: 5-7 arbetsdagar 1,50 USD 1,50 USD
Internationell överföring: 3 arbetsdagar 20 USD 20 USD
Kontokort 2,9 % Banköverföring (ACH): nästa arbetsdag Gratis 2,9 %
Snabbetalning via betalkort (vald av säljare) 1 %, betalas av säljare
 • För handlare: 2,9 %
 • För säljare: 1 %
Papperscheck: 5-7 arbetsdagar Gratis 2,9 %
Betalkort 2,9 % Banköverföring (ACH): nästa arbetsdag Gratis 2,9 %
Snabbetalning via betalkort (vald av säljare) 1 %, betalas av säljare
 • För handlare: 2,9 %
 • För säljare: 1 %
Papperscheck: 5-7 arbetsdagar Gratis 2,9 %

Så här visas din betalningsinformation för säljare

När du börjar använda Shopify Bill Pay ska du berätta för dina säljare att du ändrar din betalningsprocess. Granska följande uppgifter om leveransmetoderna så du kan ge dina säljare råd om vad de kan förvänta dig.

Banköverföringar

På din säljares kontoutdrag listas Shopify Bill Pay-betalningar med ditt företagsnamn och "melio", till exempel "[Ditt företagsnamn] melio CCD". Ditt företagsnamn är inte alltid listat, men "melio" listas alltid.

Papperscheckar

Papperscheckar riktar sig till din säljare och innehåller ditt företagsnamn och din företagsadress. Bankkontonumren är Melios, Shopify Bill Pays partner, så din egen bankinformation delas aldrig med säljaren.

Orsaker till att en betalning inte lyckas

Betalningar kan misslyckas av många anledningar, antingen via betalningsmetoden eller leveransmetoden.

Orsaker till misslyckade betalningar

Granska följande orsaker och lösningar om betalningen inte lyckas.

En lista över orsakerna till varför en betalning kan misslyckas och lösningar
Betalningsmetod Returkod Frågan Lösning
Bankkonto (ACH)
 • Otillräckliga medel – ACH-returkod: R01
 • Inte tillräckligt med medel – ACH-returkod: R09
Medel saknas på bankkontot
 1. Avbryt betalningen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av en betalningsmetod med tillräckligt med medel.

Om du anser att betalningsmetoden har tillräckligt med medel ska du kontakta din betalningsmetods bank.

Ditt konto är fryst — ACH returkod: R16 Bankkontot är fryst Kontakta din bank för att lösa problemet.Om du behöver göra betalningen innan du löser problemet med din bank, avbryt betalningen och boka sedan om betalningen med hjälp av en annan betalningsmetod.
Betalning stoppad på begäran — ACH-returkod: R08 Du begärde att banken skulle avbryta betalningen
 1. Avbryt betalningen.
 2. Boka om betalningen.
Obehörig transaktion — ACH-returkod: R10 Obehörig aktivitet med bankkontot Kontakta din bank för att lösa problemet.Om du behöver göra betalningen innan du löser problemet med din bank, avbryt betalningen och boka sedan om betalningen med hjälp av en annan betalningsmetod.
Betalning blockerad — ACH-returkod: R29 Shopify Bill Pay kan inte dra medel från ditt konto Kontakta din bank för att lösa problemet.Om du behöver göra betalningen innan du löser problemet med din bank, avbryt betalningen och boka sedan om betalningen med hjälp av en annan betalningsmetod.
Leverantör blev ombedd att välja betalningsmetod Säljare svarade inte på förfrågan via e-post Säljaren accepterar inte din betalning eller anger leveransuppgifter
 1. Avbryt betalningen.
 2. Kontakta säljaren för leveransinformation.
 3. Boka om betalningen.
Kontokort Betalning kan inte behandlas — Returkod: 12 Det uppstod ett problem med kortet som användes för att betala räkningen
 1. Avbryt betalningen.
 2. Uppdatera kortets uppgifter och boka om betalningen eller boka om betalningen med en annan betalningsmetod.
Ditt kort är blockerat — Returkod: 05 Kortet har blockerats, vilket kan bero på en kortgräns eller bedrägeribekämpning Kontakta din bank för att lösa problemet.Om du behöver göra betalningen innan du löser problemet med din bank, avbryt betalningen och boka sedan om betalningen med hjälp av en annan betalningsmetod.

Otillräckliga medel – Returkod: 51

Betalning kan inte behandlas — Returkod: 12

Otillräckliga medel – Returkod: 183

Kortet har en gräns som förhindrar att betalningen behandlas
 1. Avbryt betalningen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av en betalningsmetod med tillräckligt med medel.

Om du anser att beloppsgränsen för din betalningsmetod inte bör påverka betalningen ska du kontakta banken för din betalningsmetod.

Orsaker till misslyckad leverans

En lista över orsaker till varför en leverans kan misslyckas och respektive lösningar
Returkod Frågan Resultat Nästa steg
Säljarens konto är stängt — ACH returkod: R02 Säljarens konto är stängt eller kan inte ta emot betalningar Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Kan inte hitta säljarens konto — ACH returkod: R03 Säljarens bankkontonummer var felaktigt eller ogiltigt för banköverföringar Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Säljarens kontonummer är ogiltigt — ACH-returkod: R04 Säljarens bankkontonummer var felaktigt Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Kan inte leverera betalning — ACH returkod: R05 Det finns ett problem med din säljares bankkontouppgifter Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Ogiltigt ACH-routingnummer — ACH-returkod: R13 Leverantörens clearingnummer var felaktigt Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Säljarens konto kan inte ta emot betalningar — ACH-returkod: R20 Säljarens konto kan inte ta emot betalningar Din betalning återbetalas
 1. Lägg till räkningen igen.
 2. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.
Betalning nekad av säljare — ACH-returkod: R23 Betalningen nekades av säljaren eller säljarens bank Din betalning återbetalas
 1. Kontakta säljaren för att lösa problemet
 2. Lägg till räkningen igen.
 3. Boka om betalningen med hjälp av uppdaterade leveransuppgifter från din säljare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis