Shopify Capital-lån för handlare i Australien

Ett lån via Shopify Capital är en klumpsumma (även kallat lånebelopp) som du tar emot från Shopify Capital i utbyte mot en fast lånekostnad. Lånebeloppet plus den fasta lånekostnaden kallas för den totala skulden. Lånebeloppet överförs till ditt företagsbankkonto, och sedan återbetalas en procentandel av din dagliga försäljning till Shopify Capital tills den totala skulden har återbetalats. Den totala skulden och dagligt återbetalningsgrad avgörs av din riskprofil.

Om din butik är berättigad till ett lån så får du ett e-postmeddelande från Shopify Capital och ett meddelande på Start-sidan i din Shopify-administratör. Om du inte får ett e-postmeddelande eller meddelande från Shopify Capital så är din butik för närvarande inte berättigad till ett lån.

Be om ett lån

Du kan se dina finansieringsalternativ och ansöka om ett lån direkt från Capital-sidan i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Hitta behörighetsmeddelandet från Shopify Capital klicka sedan på Visa finansieringserbjudanden.

 3. Du kan se tre finansieringsalternativ på Kapitalsidan. Jämför villkoren för finansieringsalternativen och klicka på Ansök under det alternativ du väljer.

 • Villkoren för varje alternativ kommer att inkludera det mottagna beloppet, den totala skulden och den dagliga återbetalningsräntan som kommer att dras av från dina dagliga intäkter och återbetalas till Shopify Capital.
 1. Verifiera din identitet och dina företagsuppgifter för Shopify Capital.

 2. Granska villkoren noggrant i dialogrutan Granska lånevillkor och skicka in din ansökan och klicka sedan på Låneavtal för handlare för att öppna det i en annan webbläsarflik.

 3. Granska noggrant villkoren i Låneavtalet för handlare. Om du godkänner villkoren går du tillbaka till dialogrutan Granska lånevillkor och skicka in din ansökanoch klickar på Skicka in ansökan.

Du kan bli ombedd att verifiera dina uppgifter för Shopify Capital på samma sätt även om du tidigare har fått finansiering via Shopify Capital. Din förfrågan kommer att granskas och du kommer att få reda på om du har godkänts inom 1-3 arbetsdagar. Om du godkänns kommer din lånesumma att levereras till ditt företagsbankkonto.

Obs! Om du byter betalningsleverantör till Shopify Payments när du begär finansiering kan det ta längre än fem arbetsdagar att få din förfrågan godkänd.

Två arbetsdagar efter att du har mottagit lånet kommer Shopify Capital att börja debitera den dagliga återbetalningen från ditt företagskonto baserat på dina dagliga försäljningsintäkter.

Håll koll på dina låneåterbetalningar

Du kan hålla koll på hur mycket som återstår att betala på Kapitalsidan i ditt Shopify-administratörskonto under Shopify Capital efter att du har mottagit lånet.

Du kan se följande återbetalningsinformation från Kapitalsidan:

 • Hur mycket som återstår att betala av den totala skulden.
 • Hur stor del av lånet som har återbetalats.
 • Överföringshistorik för återbetalningar.

I överföringshistoriken i rapporten visar kolumnen Totalförsäljning varje dags försäljningsintäkter, och kolumnen Belopp visar hur stor del av den intäkten som betalas tillbaka till Shopify Capital.

Återbetala det återstående saldot

Du kan återbetala alla belopp över 20 AUD av ditt lån eller hela det återstående saldot i en klumpsumma. Betalningen debiteras från det företagskonto som är kopplat till ditt Shopify-konto.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Gör en betalning.

 3. Välj det belopp du vill betala:

 • Om du vill göra en manuell betalning anger du beloppet i fältet Anpassat belopp.
 • Klicka på Hela återstående saldot för att betala hela beloppet.
 1. Klicka på Nästa steg och granska beloppet som ska återbetalas.

 2. Klicka på Gör en betalning.

Du kommer att få ett bekräftelsemejl när din återbetalning är klar.

Vad ingår i återbetalningen?

För att beräkna det belopp som ska återbetalas till Shopify Capital varje dag tillämpas den dagliga återbetalningsräntan för butikens dagliga försäljningsintäkter.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades.

Exklusive testordrar från återbetalning

Vid beräkning av ett återbetalningsbelopp är de enda ordrarna som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter testordrar som lades när Shopify Payments var i testläget. Om testläget inte var aktiverat när en order gick igenom kommer den att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens återbetalningsbelopp beräknas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis