Förskottsbetalning för handlare i Shopify Capital för handlare i Kanada

I Kanada erbjuder Shopify Capital förskottsbetalning för handlare. Förskottsbetalning för handlare är en klumpsumma som du kan ansöka om att få mot en fast avgift. Du betalar en procentandel av din dagliga försäljning till Shopify Capital tills det totala beloppet är betalt. Totalsumman att överföra och överföringsgraden beror på din riskprofil.

Shopify Capital kan till exempel ge dig en förskottsbetalning på 5 000 CAD för att få betalt 5 650 CAD från din butiks framtida försäljning, med en överföringsgrad på 10 %. Det mottagna beloppet på 5 000 CAD överförs till ditt företagsbankkonto och Shopify Capital tar emot 10 % av din butiks dagliga bruttoförsäljning tills hela summan på 5 650 CAD som ska överföras har överförts. När du har överfört mer än 25 % av ditt totala överföringsbelopp så kan du välja att överföra det återstående saldot i en enda klumpsumma.

Det finns ingen deadline för att överföra totalsumman till Shopify Capital. Den dagliga överföringen avgörs av din butiks dagliga försäljning, eftersom överföringsandelen är en procentandel av din butiks dagliga försäljning. Överföringsbeloppet debiteras automatiskt från ditt företagsbankkonto.

Om din butik är berättigad till att ansöka om en förskottsbetalning för handlare så får du ett e-postmeddelande från Shopify Capital och ett meddelande på Start-sidan i din Shopify-admin. Du kan även kolla om du är berättigad till ett lån direkt på din Capital-sida i Shopify-admin.

Be om en förskottsbetalning för handlare

Du kan se dina finansieringsalternativ och ansöka om en förskottsbetalning för handlare direkt från sidan Kapital i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Hitta behörighetsmeddelandet från Shopify Capital klicka sedan på Visa finansieringserbjudanden.

 3. På sidan Capital kan du jämföra villkoren för de olika finansieringsalternativen. Klicka sedan på Ansök under det alternativ du väljer.

 • Villkoren för varje alternativ inkluderar det mottagna beloppet, totalsumman att överföra som Shopify Capital kommer att köpa, och överföringsandelen som kommer att dras från din dagliga försäljning och överföras till Shopify Capital.
 1. Granska noggrant Regler och villkor i dialogrutan Granska och godkänn villkor och klicka sedan på Shopify Capital-avtal för att öppna det i en annan webbläsare.

 2. Läs noggrant igenom villkoren i Shopify Capital-avtalet och det förauktoriserade debet-avtalet. Om du godkänner villkoren så går du sedan tillbaka till dialogrutan Granska och godkänn villkoren och klickar på Godkänn villkor.

Shopify Capital granskar din ansökan och inom 2-5 arbetsdagar kommer du att få ett besked angående om du har godkänts. Om du blir godkänd kommer din förskottsbetalning för handlare att föras över till ditt företags bankkonto.

Obs! Om du byter betalningsleverantör till Shopify Payments när du begär finansiering kan det ta längre än fem arbetsdagar att få din förfrågan godkänd.

Två dagar efter att du har mottagit förskottsbetalningen för handlare så debiterar Shopify Capital den dagliga överföringen från ditt företagsbankkonto, baserat på dina dagliga försäljningsintäkter.

Håll koll på återbetalningen av dina merchant-kontantförskott

När du har tagit emot din förskottsbetalning för handlare, kan du spåra det återstående saldot för det totala belopp som du ska betala tillbaka eller överföra i din Shopify-admin genom att gå till Inställningar > Capital.

Från sidan Capital kan du se:

 • det återstående saldot.
 • det belopp du har betalat, vilken procentandel av totalsumman som betalats och överföringshistoriken.

Du kan se varje dags försäljningsintäkter i kolumnen Totalförsäljning i avsnittet överföringshistorik. Du kan se hur mycket som betalats till Shopify Capital i kolumnen Belopp.

Överför resterande saldo

Du har möjlighet att överföra det återstående saldot i en klumpsumma när du har överfört mer än 25 % av det återstående beloppet att överföra. Betalningen debiteras från det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify-konto. Alternativet att överföra återstående saldo är endast tillgängligt efter att du har överfört minst 25 % av totalsumman som ska överföras.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Återbetala saldo.

 3. Granska saldot som ska återbetalas när du blir ombedd att göra detta. Om du vill betala tillbaka hela det återstående saldot markerar du bekräftelserutan och klickar på Återbetala saldo.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar att bearbeta överföringen av klumpsumman. Alla vanliga överföringar pausas under bearbetningsperioden.

Du får ett bekräftelsemeddelande via e-post när återbetalningen av din klumpsumma har slutförts.

Förstå överföring

För varje dag som du genererar försäljning kommer en fast procentsats (överföringsgraden) att tillämpas för bruttointäkterna av din försäljning för att beräkna ditt överföringsbelopp. De dagar du säljer mer kommer ditt överföring att vara större, och de dagar du säljer mindre kommer överföringen att vara mindre. Du fortsätter att göra överföringar tills Shopify Capital har tagit emot hela det avtalade beloppet av dina framtida försäljningsintäkter (totalsumman att överföra). Varje överföring dras automatiskt från ditt bankkonto och hamnar hos Shopify.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades.

Denna tabell visar ett exempel på fem dagar av överföringar för en handlare som har sålt 15 000 CAD av sina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, med en överföringsgrad på 10 %:

Exempel på remitteringar
Dag Daglig intäkt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 CAD 10 CAD 14 990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14 975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14 962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14 945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14 934,50 CAD

Testordrar undantas från överföring

De testordrar som lades när Shopify Payments var i testläge är de enda ordrar som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter vid beräkning av överföringen. Om testläget inte är aktiverat när en order läggs så inkluderas ordern i butikens försäljningsintäkter när dagens överföringsbelopp beräknas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis