Vanliga frågor om Silicon Valley Bank (SVB) och Signature Bank

Den 12 mars 2023 meddelade finansdepartementet (Department of the Treasury), amerikanska centralbanken (Federal Reserve) och Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) att insättare i Silicon Valley Bank (SVB) och Signature Bank skulle ha tillgång till alla sina pengar. Shopify vet att vissa handlare fortfarande påverkas och vi gör allt vi kan för att hjälpa till att snabbt återgå till den vanliga verksamheten.

Jag är en Shopify Plus-handlare som använder manuell fakturering. Vad ska jag göra?

Du behöver tillfälligt pausa alla bankbetalningar. Shopify kommer uppdatera dig med nya bankkontouppgifter så snart som möjligt. Det totala belopp som förfaller måste betalas så snart Shopify förser dig med ny bankinformation, vilket vi förväntar oss göra inom de närmaste dagarna. Se till att denna information delas med ditt team för kontobetalningar och eventuella betalningsprocessorer.

Jag väntar på en utbetalning. Vad ska jag göra?

Betalning via Shopify Payments har återupptagits om din butik är belägen i USA eller Storbritannien och du för närvarande har ett SVB- eller Signature Bank-konto registrerat för Shopify Payments. Ackumulerade medel finns i ditt Shopify Payments-saldo och kommer att utfärdas enligt din vanliga utbetalningsplan. Det kan ta upp till fem arbetsdagar innan utbetalningar visas på ditt konto.

Om du kontaktade Shopify-supporten för att manuellt pausa dina utbetalningar så måste kontoägaren kontakta Shopify-supporten och begära att utbetalningarna återupptas.

Jag har begärt ett utbetalningsupphävande. När kommer utbetalningsupphävandet att behandlas?

Om din butik är belägen i USA eller Storbritannien och du har begärt ett utbetalningsupphävande kommer Shopify att kontakta dig via vår befintliga e-postkorrespondens.

När kommer jag att få ett nytt Capital-erbjudande?

Shopify har återupptagit all verksamhet för Shopify Capital i USA.

Om du är berättigad till ett Shopify Capital-erbjudande kan du se dina finansieringserbjudanden och begära finansiering direkt från Capital-sidan i din Shopify-admin.

Mina dagliga återbetalningar för mitt Capital-lån har inte debiterats. Vad ska jag göra?

Shopify har återupptagit all verksamhet för Shopify Capital i USA.

Med start den 14 mars 2023 kommer inhämtning av återbetalning att startas om. Du kommer inte debiteras för försäljning mellan den 10:e och 13:e mars 2023 (inklusive). Du ansvarar dock fortfarande för det totala beloppet, vilket innebär att det kan ta ytterligare några dagar att återbetala ditt lån.

Jag har accepterat ett Capital-erbjudande men har inte fått min finansiering. Vad ska jag göra?

Shopify har återupptagit all verksamhet för Shopify Capital i USA. Om du är berättigad till finansiering kommer du att få ditt lånebelopp på bankkontot som angetts till Shopify.

Vad händer om jag fortfarande har funderingar?

Kontakta Shopify-supporten om du har några frågor som inte behandlas här.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis