Förskottsbetalning för handlare i Shopify Capital för handlare i Storbritannien

I Storbritannien erbjuder Shopify Capital förskottsbetalning för handlare. Förskottsbetalning för handlare är en klumpsumma som du kan ansöka om att få mot en fast avgift. Du betalar en procentandel av din dagliga försäljning till Shopify Capital tills det totala beloppet är betalt. Totalsumman att överföra och överföringshastigheten beror på din riskprofil.

Till exempel kan Shopify Capital ge dig 5 000 GBP i förskottsbetalning för betalning av 5 650 GBP från din butiks dagliga försäljning. Du tar emot 5 000 GBP på ditt företagsbankkonto och Shopify Capital tar emot 10 % av butikens dagliga bruttoförsäljning tills summan på 5 650 GBP har betalats. När du har överfört mer än 25 % av ditt totala överföringsbelopp så kan du välja att överföra det återstående saldot i en enda klumpsumma.

Det finns ingen deadline för att överföra totalsumman till Shopify Capital. Det dagliga överföringsbeloppet bestäms av din butiks dagliga försäljning, eftersom att överföringshastigheten är en procentandel av din butiks dagliga försäljning. Överföringsbeloppet debiteras automatiskt från ditt företagsbankkonto.

Om din butik är berättigad till att ansöka om en förskottsbetalning för handlare så får du ett e-postmeddelande från Shopify Capital och ett meddelande på Start-sidan i din Shopify-admin. Du kan även kolla om du är berättigad till ett lån direkt på din Capital-sida i Shopify-admin.

Ansök om ett merchant-kontantförskott

Om du är berättigad till att ansöka om en förskottsbetalning för handlare, kan du se dina finansieringsalternativ och begära en förskottsbetalning för handlare direkt på sidan Capital-erbjudanden i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Capital och klickar sedan på Erbjudanden.

 2. På sidan Capital kan du jämföra villkoren för de olika finansieringsalternativen. Klicka sedan på Ansök under det alternativ du väljer.

 • Villkoren för varje alternativ inkluderar det mottagna beloppet, totalsumman att överföra som Shopify Capital kommer att köpa, och överföringsandelen som kommer att dras från din dagliga försäljning och överföras till Shopify Capital.
 1. Granska dina bank- och kontouppgifter och klicka sedan på Bekräfta företagsinformation och Bekräfta och fortsätt. Om du behöver uppdatera den här informationen ska du Kontakta Shopify-supporten.

 2. Klicka på Bekräfta och ställ in direkt debitering.

 3. Läs noggrant Köpeavtal Fordringar. Om du godkänner regler och villkor klickar du på Acceptera villkor.

Det tar vanligtvis en till fem arbetsdagar att behandla ansökningar om förskottsbetalning för handlare. Du kan se status för din förfrågan på sidan Capital i din Shopify-administratör.

Om din ansökan godkänns bör din förskottsbetalning för handlare sättas in på ditt företags bankkonto inom två arbetsdagar.

Överför resterande saldo

Du har möjlighet att överföra det återstående saldot i en klumpsumma när du har överfört mer än 25 % av det återstående beloppet att överföra. Betalningen debiteras från det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify-konto. Alternativet att överföra återstående saldo är endast tillgängligt efter att du har överfört minst 25 % av totalsumman som ska överföras.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Återbetala saldo.

 3. Granska saldot som ska återbetalas när du blir ombedd att göra detta. Om du vill betala tillbaka hela det återstående saldot markerar du bekräftelserutan och klickar på Återbetala saldo.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar att bearbeta överföringen av klumpsumman. Alla vanliga överföringar pausas under bearbetningsperioden.

Du får ett bekräftelsemeddelande via e-post när återbetalningen av din klumpsumma har slutförts.

Begär ytterligare en förskottsbetalning för handlare

När du har tagit emot en förskottsbetalning för handlare kanske du vill begära ytterligare en förskottsbetalning för handlare för extra finansiellt stöd.

Om du är berättigad till att ansöka om ytterligare en förskottsbetalning för handlare, visas nya finansieringsalternativ på sidan Capital-erbjudanden i din Shopify-administratör.

Håll koll på återbetalningen av dina merchant-kontantförskott

När du har tagit emot din förskottsbetalning för handlare, kan du spåra det återstående saldot för det totala belopp som du ska betala tillbaka eller överföra i din Shopify-admin genom att gå till Inställningar > Capital.

Från sidan Capital kan du se:

 • det återstående saldot.
 • det belopp du har betalat, vilken procentandel av totalsumman som betalats och överföringshistoriken.

Du kan se varje dags försäljningsintäkter i kolumnen Totalförsäljning i avsnittet överföringshistorik. Du kan se hur mycket som betalats till Shopify Capital i kolumnen Belopp.

Så här fungerar överföring

För varje dag som du genererar försäljning kommer en fast procentsats (överföringsgraden) att tillämpas för bruttointäkterna av din försäljning för att beräkna ditt överföringsbelopp. De dagar du säljer mer kommer ditt överföring att vara större, och de dagar du säljer mindre kommer överföringen att vara mindre. Du fortsätter att göra överföringar tills Shopify Capital har tagit emot hela det avtalade beloppet av dina framtida försäljningsintäkter (totalsumman att överföra). Varje överföring dras automatiskt från ditt bankkonto och hamnar hos Shopify.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades.

Denna tabell visar ett exempel på fem dagar av överföringar för en handlare som har sålt 15 000 GBP av sina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, med en överföringsgrad på 10 %:

Exempel på remitteringar
Dag Daglig intäkt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14 990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14 975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14,962.50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14 945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14,934.50 GBP

Testordrar undantas från överföring

De testordrar som lades när Shopify Payments var i testläge är de enda ordrar som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter vid beräkning av överföringen. Om testläget inte är aktiverad när en order läggs så inkluderas ordern i butikens försäljningsintäkter när dagens överföringsbelopp beräknas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis