Konfigurera Instagram Direct för Shopify Inbox

Med Instagram Direct-funktionen i Facebook-kanalen kan du ansluta Instagram till Shopify Inbox. När du har aktiverat Instagram Direct-funktionen i Facebook-kanalen kan du skicka och ta emot meddelanden från Instagram med Shopify Inbox. Se till att du har en Facebook-företagssida innan du lägger till Instagram Direct.

Instagram Direct

Du kan när som helst lägga till meddelanden från sidan Översikt i Facebook-kanalen. Om Facebook Shop, Instagram Shopping eller Facebook Marketing redan har konfigurerats i din butiks Facebook-kanal kan vissa steg redan ha slutförts.

Se till att du har ställt in Facebook-kanalen och att ditt Instagram-konto har ställts in som ett professionellt konto innan du lägger till Instagram Direct i din Facebook-kana

Lägg till Instagram i Facebook-kanalen

Du kan se dina Instagram-direktmeddelanden, berättelsesvar och berättelseomnämnanden i din inkorgspanel. Detta gör det möjligt för dig att använda Shopify Inbox för att svara med text, bilder, produktlänkar och rabattkoder.

Steg:

  1. Klicka på Facebook i din Shopify-admin.
  2. Klicka på Starta konfiguration för Instagram Direct + Shopify Inbox.
  3. Slutför de steg som krävs för att ansluta ditt Instagram-konto till din försäljningskanal på Facebook Messenger. Några av dessa steg kanske redan är slutförda, till exempel om du redan använder Facebook som en försäljningskanal.
  4. Klicka på Anslut för att ansluta det Instagramkonto du vill använda.
  5. Klicka på Slutför.
  6. Öppna Shopify Inbox för att bekräfta att du har slutfört konfigureringen av Instagram Direct.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis