Konfigurera Messenger för Instagram att använda med Shopify Inbox

Med Messenger för Instagram-funktionen i Messenger-kanalen kan du ansluta Instagram till Shopify Inbox. När du har aktiverat Funktionen Messenger för Instagram i Messenger-kanalen kan du skicka och ta emot meddelanden från Instagram med Shopify Inbox. Se till att du har en Facebook-företagssida innan du lägger till Messenger för Instagram.

Messenger för Instagram

Du kan när som helst lägga till Messenger för Instagram från Messenger-kanalen. Om Facebook Shop, Instagram Shopping eller Facebook Marketing redan är konfigurerade i din butiks Facebook och Instagram by Meta kan vissa steg redan ha slutförts.

Innan du lägger till Messenger för Instagram i din Messenger-kanal ska du se till att du har ställt in Facebook och Instagram by Meta, att ditt Instagram-konto har ställts in som ett Professionellt konto och att Messenger-kanalen är installerad i din butik.

Lägg till Instagram i Messenger-kanalen

Du kan se dina meddelanden, svar på händelser och omnämnanden i händelser i din inkorg i Messenger för Instagram. Detta gör det möjligt för dig att använda Shopify Inbox för att svara med text, bilder, produktlänkar och rabattkoder.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Messenger.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. I avsnittet Messenger för Instagram + Shopify Inbox klickar du på Börja konfiguration.

  5. Slutför de steg som krävs för att ansluta ditt Instagram-konto till din Messenger-försäljningskanal. Några av dessa steg kan redan vara slutförda om du sedan tidigare använder Facebook som en försäljningskanal.

  6. Klicka på Anslut för att ansluta det Instagramkonto du vill använda.

  7. Klicka på Slutför.

  8. Öppna Shopify Inbox för att bekräfta att du har slutfört konfigureringen av Messenger för Instagram.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis