Sparade svar

Shopify Inbox låter dig ställa in tre olika typer av sparade svar för att kommunicera med dina kunder när de använder webbutikschatten:

  • Första svar: Anpassade meddelanden som visas eller skickas automatiskt när en kund startar en konversation i din butik.Du kan anpassa olika meddelanden för konversationer som startats under dina valda timmar och för dem som startats utanför dina valda timmar.
  • Snabbsvar: Anpassade meddelandegenvägar för vanliga fraser som används i kundkonversationer.
  • Snabba svar: Anpassade svar på vanliga frågor som skickas när kunden klickar på motsvarande ämnen.

Du kan anpassa meddelandena för att visa hälsningar, uppföljningsmeddelanden, svara på vanliga frågor och välja tillgängliga tider för kommunikation.

Genväg till sparade svar

Du kan komma åt dina sparade svar från din Inbox-kontrollpanel i din Shopify-administratör.

Kundupplevelsekortet från Inbox-instrumentpanelen med genvägar för att skapa eller hantera dina snabbsvar, automatiska meddelanden och första svar, samt en knapp för att anpassa utseendet på chattalternativ.

Om det inte finns några sparade svar för ditt Inbox-konto kommer det att stå Skapa på knappen för snabbsvar och automatiska meddelanden. När du har skapat minst ett sparat svar för varje meddelandetyp kommer det att stå Hantera på instrumentpanelknappen. Båda versionerna av knappen tar dig direkt till sidan för sparade svar i din administratör.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis