Automatiserade meddelanden

Automatiserade meddelanden gör att du kan svara kunder även när du är borta från din webbshop. Det finns två automatiserade meddelanden som du kan anpassa:

  • Uppföljning: När uppföljningsmeddelandet är aktivt skickas uppföljningsmeddelandet:

    • under schemalagda timmar
    • efter att kunden skickar ett meddelande från ditt onlinechattfönster.
  • Borta: När bortameddelandet är aktivt skickas bortameddelandet:

    • när uppföljningsmeddelandet inte är schemalagt
    • efter att kunden skickar ett meddelande från ditt onlinechattfönster.

Uppföljningsmeddelandet meddelar kunderna att deras meddelande har levererats. Det här är ett bra sätt att ange förväntningar på svarstid. Du kan schemalägga detta meddelande så att det skickas automatiskt efter varje kunds första chattmeddelande, eller endast under de specifika timmar du väljer.

Borta-meddelandet skickas när uppföljningsmeddelandet inte är schemalagt. Det gör att du kan visa att svarstiderna förväntas vara längre än normalt.

När du skapar automatiska meddelanden i din Shopify-administratör visar förhandsgranskningsfönstret hur de kommer att visas för dina kunder.

Oavsett vilken typ av automatiserade meddelanden du visar för dina kunder kan du se alla konversationer i Shopify Inbox eller i Android-, iOS- eller iPad-inkorgsappen.

Redigera ditt uppföljningsmeddelande

Uppföljningsmeddelandet meddelar kunderna att du har fått deras meddelande. När det är aktivt skickas uppföljningsmeddelandet automatiskt under dess schemalagda timmar efter att en kund skickar sitt första meddelande i chatt-fönstret.

Du kan schemalägga uppföljningsmeddelandet så att det skickas automatiskt efter varje kunds första meddelande, eller endast under de specifika timmar du väljer. Som standard är uppföljningsmeddelandet inställt på aktiv.

Steg:

Ange schema för ditt uppföljningsmeddelande

Uppföljningsmeddelandet gör det möjligt för dig att ange förväntningar på svarstid. Du kan schemalägga den till att skickas automatiskt efter varje kunds första meddelande, eller endast under de specifika timmar du väljer.

Steg:

Redigera ditt bortameddelande

Bortameddelandet skickas automatiskt till kunder när uppföljningsmeddelandet inte är schemalagt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis