Vanliga frågor i webbutik

Vanliga frågor i Inbox låter dig skapa automatiska svar på vanliga frågor i webbutikschatten. En lista över frågor presenteras för kunden när de klickar på chattknappen i din webbutik. Det tillhörande svaret visas efter att en vanlig fråga har valts.

Du kan komma åt kundens session i din kontrollpanel för shopifyinbox.com för att läsa om vilka vanliga frågor din kund klickade på och vilka svar som skickades. Dessa interaktioner kommer inte att visas som nya konversationer och skickar inte en pushnotis till din telefon eller dator. Om kunden ställer en fråga utanför alternativen för vanliga frågor i chatten, får du ett meddelande om den nya frågan på din kontrollpanel för shopifyinbox.com.

Vanliga frågor om chatt

När en kund klickar på chattknappen öppnas ett chattfönster i webbläsaren. Den visar din hälsning och en lista över dina aktiva vanliga frågor. Kunden kan skicka meddelanden till dig eller välja en FAQ. De kan också välja orderstatusbegäran, som ingår som standard.

Du kan skapa ett valfritt antal vanliga frågor men endast sju vanliga frågor (utöver orderstatus) kan vara aktiva samtidigt. Andra vanliga frågor lagras i den inaktiva listan över vanliga frågor i Shopify Inbox och kan när som helst bytas. "Kan jag få en uppdaterad orderstatus?" visas alltid som ett alternativ för din kund och räknas inte med i dina sju aktiva vanliga frågor.

Anpassa vanliga frågor om chatt

Steg:

 1. Gå till Shopify Inbox > Sparade svar > Vanliga frågor i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Skapa vanliga frågor.

 3. I fältet Titel skriver du in den fråga du vill inkludera i dina vanliga frågor. Det finns en gräns på 60 tecken för detta fält.

 4. Skriv in Svaret för din fråga. Det här är det svar som kunden får när denne klickar på frågan.

 5. Ställ in Status för vanliga frågor till Aktiv eller Inaktiv. Om du redan har sju aktiva vanliga frågor kan du inte ställa in den nya vanliga frågan till Aktiv. Den vanliga frågan sparas i din lista över Inaktiva vanliga frågor.

 6. Klicka på Spara.

Förhandsgranskning av vanliga frågor

Du kan förhandsgranska hur vanliga frågor i onlinechatten ser ut från listan över frågor och från konversationsvyn.

Steg:

 1. Gå till Shopify Inbox > Sparade svar > Vanliga frågor i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på en aktiv vanlig fråga.

Ändra visningsordningen för vanliga frågor om chatt

Du kan ändra visningsordningen för dina aktiva vanliga frågor.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Shopify Inbox > Utseende.

 2. Klicka på ⋮⋮ och dra den vanliga frågan för att sortera om visningslistan.

Den uppdaterade listan över aktiva vanliga frågor kommer automatiskt att visas i din webbutik.

Aktivera eller inaktivera vanliga frågor om chatt

Du kan uppvisa upp till sju aktiva vanliga frågor och återstående vanliga frågor visas som inaktiva i din butiksadministratör. Om du har sju aktiva vanliga frågor måste du ändra statusen för minst en vanlig fråga från Aktiv till Inaktiv, innan du kan uppvisa en ny vanlig fråga som aktiv.

Steg:

 1. Gå till Shopify Inbox > Sparade svar > Vanliga frågor i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på den Vanliga fråga som du vill inaktivera.

 3. Ställ in den vanliga frågan till Inaktiv i fönstret Status för vanliga frågor.

 4. Klicka på Spara.

När det nu finns en öppen tillgänglig plats för en vanlig fråga, kan du ställa in en av dina inaktiva vanliga frågor till Aktiv.

 1. Klicka på Redigera på den vanliga frågan som du vill ställa in som aktiv.

 2. Ställ in Vanliga frågor som Aktiva i fönstret för Vanliga frågor.

 3. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis