Direktsvar

Direktsvar gör att du kan skapa automatiska svar på vanliga frågor i webbshoppens chatt. En lista över frågor presenteras för kunden när de klickar på chattknappen i din webbshop. Det tillhörande svaret visas efter det att de valt en fråga.

Du kan öppna kundens session i Shopify Inbox för att läsa om vilka direktsvar dina kunder klickade på och vilket svar som skickades. Dessa interaktioner kommer inte att visas som nya konversationer och skickar inte ett push-meddelande till din telefon eller dator. Om kunden ställer frågor utanför alternativen för direktsvaren, får du ett meddelande om den nya frågan på din instrumentpanel eller mobilapp för Shopify Inbox.

Direktsvar

När en kund klickar på chattknappen öppnas ett chattfönster i webbläsaren. Det visar din hälsningsfras och en lista över dina synliga direkta svar. Kunden kan skicka ett meddelande till dig eller välja en fråga. De kan också välja "Spåra min order", som ingår som standard och automatiskt ger kunden orderstatus när den klickas på.

Du kan skapa så många snabba svar som du vill, men endast sju snabba svar (utöver Spåra min order) kan visas åt gången. Andra snabba svar lagras i Shopifys inkorgs lista över direktsvar som inte är synliga och kan när som helst bytas in eller ut. "Spåra min order" visas alltid som ett alternativ för din kund och räknas inte med i dina sju synliga snabba svar.

Anpassa dina snabba svar

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Omedelbara svar.

 5. Klicka på Skapa snabbt svar.

 6. Standardstatusen för ett nytt snabbsvar är Inte synlig. Om du har färre än 7 synliga snabba svar kan du använda rullgardinsmenyn för att ändra statusen till Synlig. Om du redan har sju befintliga snabba svar kommer det nya snabbsvaret att sparas i din lista över snabbsvar som inte är synliga.

 7. I fältet Knapptitel anger du den fråga du vill ska fungera som en uppmaning till ditt snabba svar. Det finns en gräns på 60 tecken för detta fält.

 8. Skriv in Svaret på din fråga. Det här är det svar som kunden får när denne klickar på frågan.

 9. Klicka på Spara.

Förhandsgranskning av snabbt svar

Du kan förhandsgranska hur svarets titel och svaret visas för kunder som använder din webbshopschatt.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Omedelbara svar.

 5. Klicka på Förhandsgranskning.

Ändra visningsordningen för snabba svar

Du kan ändra ordningen på dina synliga direktsvar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Utseende.

 5. Klicka på ⋮⋮ och dra direktsvaret för att sortera visningslistan.

Den uppdaterade listan med synliga snabbsvar uppdateras automatiskt i förhandsgranskningen. Klicka på Spara för att uppdatera din webbshop med ändringen.

Aktivera eller inaktivera snabba svar

Du kan välja upp till sju synliga snabbsvar. De återstående snabbsvaren visas som inte synliga i din butiksadministratör. Om du har sju synliga snabba svar måste du ändra statusen för minst ett snabbsvar från Synlig till Inte synlig innan du kan välja ett nytt snabbsvar som synligt.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Omedelbara svar.

 5. Klicka på det snabbsvar som du vill ställa in som inte synligt.

 6. Ställ in snabbsvaret på inte synlig i statusfältet för snabbsvar.

 7. Klicka på Spara.

Med en tillgänglig plats öppen för ett snabbsvar kan du nu ställa in ett av dina inte synliga svar till synligt.

 1. Klicka på Redigera på det snabbsvar du vill ställa in som synligt.
 2. I fönstret för snabbsvar ställer du in svaret som synligt.
 3. Klicka på Spara.

Radera ett direktsvar

Följ dessa steg om du inte längre behöver ett snabbsvar och vill radera det istället för att ställa in det som inte synligt:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Omedelbara svar.

 5. Klicka på det snabbsvar som du vill radera.

 6. Klicka på Radera direktsvar.

 7. Bekräfta radering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis