Tullavgifter och importskatter

Om du levererar internationellt kanske dina kunder behöver betala extra tullavgifter och importskatter när de tar emot sina leveranser. Du kan debitera för tullavgifter och importskatter i kassan om du uppfyller kraven. Se till att du granskar denna information om tullavgifter och importskatter innan du ställer in debitering av tullavgifter och importskatter i kassan.

Transportörer

En transportör är en tjänst som transporterar en produkt. För produkter som skickas över gränser fungerar de som ett tullombud och ansvarar för att ta upp tullavgifter och importskatter. Transportörer tar upp dessa avgifter antingen från säljaren eller köparen, beroende på vilka incoterms som används för leveransen.

Bud kan debitera mäklararvode och utbetalningsavgift för sina tjänster.

Incoterms

Alternativen för hur du hanterar tullavgifter och importskatter kallas för internationella handelsvillkor, eller incoterms. Incoterms avgör hur din kund debiteras och hur din transportör hämtar in betalning för tullavgifter och importskatter.

Här följer de två vanligaste Incoterms:

 • Levererat förtullat (DDP). Denna term indikerar att säljaren tar på sig ansvaret för eventuella importkostnader som kan behöva betalas när varor korsar gränser, till exempel tullavgifter, importskatter eller mäklararvode/utbetalningsavgifter. Du kan ta upp betalning för dessa avgifter under betalningsprocessen. När DDP-incoterm är tillgänglig och används får kunderna ett totalpris för produkten och risken för leveransförseningar minskar.
 • Levererad på plats (DAP), även kallad levererat oförtullat (DDU). Denna term indikerar att säljaren endast har ansvar för att leverera produkten och att kunden är ansvarig för att betala eventuella importkostnader till transportören vid leverans, såsom tullavgifter, importskatter eller mäklararvode/utbetalningsavgifter. Vissa transportföretag debiterar extra avgifter för att ta upp tullavgifter vid leverans, om tullavgifterna inte har betalats i förväg. Att använda DAP-incoterm kan resultera i extra avgifter för kunden.

För att hjälpa dina kunder att undvika extra avgifter kan du debitera alla tillämpliga tullavgifter och importskatter i kassan. Transportören kommer senare fakturera dig för tullavgifter och importskatter, som du då kan betala med de avgifter du debiterar från din kund.

Tullavgifter

Avgifter som kan debiteras vid import av varor kommer från flera olika källor, inklusive följande avgifter:

Tullavgifter som gäller för en försändelse beror på destination, värde och transportör som transporterar varorna.

Skatt på varor med lågt värde och importskatt

Skattedelen av tullavgifterna är antingen en skatt på varor med lågt värde eller en importskatt, beroende på miniminivån, en värdetröskel som varierar mellan olika länder och regioner.

Skatt på varor med lågt värde

En skatt på varor med lågt värde tillämpas på leveranser i vissa länder och regioner för leveranser som är lägre än miniminivån om du är registrerad för att ta upp skatt i det landet eller den regionen. Till exempel har Europeiska unionen en skattetröskel för lågt värde där moms hämtas in på gränsöverskridande ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR, medan Storbritannien har en lågvärdesskattetröskel där moms hämtas in på gränsöverskridande ordrar som är lika med eller mindre än 135 GBP.

Skatt på varor med lågt värde tillämpas i följande länder:

 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Schweiz
 • Norge
 • Europeiska unionen
 • Storbritannien

I de flesta fall rekommenderas DDP-incoterm för leveranser till områden med en skatt på varor med lågt värde, så att även tullavgifter och importskatter beräknas i kassan på ordrar som överskrider tröskelvärdet.

Till exempel, när du använder DDP-incoterm för Europeiska unionen sker följande:

 • Moms tillämpas på ordrar som motsvarar eller understiger 150 EUR.
 • Importmoms och tull tillämpas på ordrar som överstiger 150 EUR.

När du använder DDP-incoterm för Storbritannien sker följande:

 • Moms tillämpas på ordrar som motsvarar eller understiger 135 GBP om du har angett en skatteregistrering för Storbritannien i dina skatteinställningar.
 • Importmoms och importtull tillkommer på ordrar som är större än 135 GBP.

Skatter på varor med lågt värde remitteras i allmänhet till skattemyndigheter genom att använda en skattedeklaration. Det är upp till dig att bestämma om du ska ta upp och remittera skatter. Om du inte är säker på om du ska registrera dig för att ta upp skatt på varor med lågt värde eller hur du remitterar varuskatter med lågt värde ska du kontakta landets eller regionens skattemyndighet eller en lokal skatteexpert.

Om du behandlar en återbetalning för en order med skatt på lågt värde ska du kontakta landets eller regionens skattemyndighet för att hämta in den skatt som du har remitterat. Du kan endast remittera eller hämta in skatt i länder där du redan är registrerad för att betala skatt.

Importskatt

Importskatter debiteras av ett lands eller en regions tullmyndighet för leveranser som ligger över miniminivån. I de flesta fall motsvarar denna skatt den lokala omsättningsskatten, såsom moms eller mervärdesskatt (GST). Om du behandlar en återbetalning för en order som har importskatt tillämpad och som har distribuerats ska du kontakta landets eller regionens tullmyndighet för att hämta in den skatt som du har remitterat.

Tullavgifter

En tullavgift är en avgift som tillämpas på leveranser av mottagarlandets eller mottagarregionens tullmyndighet för leveranser som ligger över minimivärdet. Tullavgifter beräknas utifrån följande faktorer:

 • Produktens deklarerade värde och fraktkostnader
 • produktkategorin enligt HS-koden
 • ursprungslandet eller ursprungsregion
 • destinationslandets tullavgiftssatser
 • tillämpliga handelsavtal

Tullavgifter och importskatter som baseras på produktens deklarerade värde kan påverkas av rabatter eller gratisartiklar.

Mäklararvode och utbetalningsavgifter

Transportörer kan debitera mäklararvode och utbetalningsavgift för sina tjänster. Avgiften inkluderas inte när debitering av tullavgifter och importskatter i kassan har aktiverats. Om du behöver debitera dina kunder mäklararvode och utbetalningsavgift ska du överväga att lägga till kostnaden för avgiften till dina fraktkostnader.

Internationella leveransavtal

Internationella leveransavtal används vid transport av varor mellan en köpare och en säljare. Dessa avtal avgör vem som ansvarar för varorna under tiden de transporteras.

Följande är de två vanligaste avtalen:

 • Kostnad, försäkring, frakt (CIF). Detta avtal indikerar att säljaren tar på sig försäkring och andra kostnader tills varorna mottagits av säljaren.
 • Fritt ombord (FOB). Detta avtal indikerar att köparen tar på sig försäkring och andra kostnader så snart varorna har skickats.

De flesta länder och regioner inkluderar leverans, hantering och försäkring (CIF) när de avgör om en leverans ligger över tröskelvärdena för tullavgifter och importskatter. Andra exkluderar dessa kostnader (FOB). Kontakta din transportör om du är osäker på vilka avtal som är tillgängliga för dig. De mest märkbara länder och regioner som inte inkluderar kostnader för leverans, hantering och försäkring är följande:

 • Kanada
 • USA
 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Sydafrika

Se till att du informerar dina kunder om leveransvillkoren.

Lägsta ordervärde innan tullavgifter och importskatter tillämpas

Inte alla ordrar är föremål för tullavgifter och importskatter. Många länder och regioner har ett lägsta ordervärde som kallas för de minimis (minimivärde), innan tullavgifter och importskatter tillämpas.

Endast värden före skatt räknas in i tröskelvärdena för miniminivån. Om dina produkter använder skatteinkluderande prissättning räknas inte skattedelen av produktpriset in i tröskelvärdena för miniminivån. Order- och produktrabatter räknas inte heller in i tröskelvärdena för miniminivån.

Följande tabell ger några exempel på minimivärden.

Exempel på minimivärden
Land Minimivärde för tullavgifter Minimivärde för skatt
USA 800 USD 800 USD
Kanada 20 CAD 20 CAD
Mexico 50 USD 117 USD
Australien 1 000 AUD 0 AUD
Kina 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Irland 150 EUR 22 EUR
Japan 10 000 JPY 10 000 JPY
Sverige 1 600 SEK 300 SEK
Schweiz 5 CHF 5 CHF

Minimivärdena varierar beroende på land eller region och vissa har specifika regler som påverkar minimivärdet beroende på var leveransen kommer ifrån. Till exempel omfattas varor som skickas till Kanada från Mexiko eller USA av tullavgifter om varorna värderas till 150 CAD eller mer och omfattas av importskatter om varorna värderas till 40 CAD eller mer.

Om du inte är säker på vad minimivärdet är för det land eller den region som du levererar till ska du kontrollera webbplatsen för landets eller regionens skattemyndighet eller rådgöra med en lokal skatteexpert.

Preferentiella avtal

Förmånsavtal, även kallade frihandelsavtal (FTA), är avtal mellan två eller fler länder eller regioner som kan sänka eller eliminera tullavgifter för vissa produkter. Nedan följer några exempel på förmånsavtal:

Preferentiella avtal ingår som standard i beräkningen av tullavgifter och importskatter, men du kan inaktivera det i din admin. Huruvida ett preferentiellt avtal gäller för en försäljning bestäms av leveransens ursprung och destination, samt av produktens ursprungslandskod och HS-nummer. Om du gör en gränsöverskridande försäljning som ett giltigt avtal gäller, kan du bli ombedd att ta del av dokumentation av landets eller regionens tullmyndighet för att validera produktens ursprungsland, vanligtvis i form av ett ursprungscertifikat.

Om du inte är säker på om dina leveranser är berättigade till några förmånliga avtal så bör du rådgöra med din transportör eller en lokal skatteexpert för att avgöra berättigandet och om ytterligare dokumentation krävs.

Inaktivera preferentiella avtal

Avaktivera förmånliga avtal i inställningarna för tullavgifter och importskatter om du inte vill använda några förmånliga avtal, eller om du inte har möjlighet att tillhandahålla nödvändig dokumentation för ett förmånligt avtal som du är berättigad till.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet tullavgifter och importskatter.
 3. I avsnittet Tullavgifter och importskatter växlar du till Minska skattesatserna när förmånliga avtal tillåter detta.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis