Felsökning av tullavgifter och importskatter i kassan

Granska dessa vanliga frågor om inhämtad tullavgift och importskatt inte motsvarar vad du förväntade dig.

Tullavgift och importskatt tas inte upp och din order anger att tullavgift och importskatt kan komma att tas upp vid leverans

Om du tar upp tullavgifter och importskatt i kassan och stöter på en order där inga tullavgifter eller skatt hämtas in, granska om ordern matchar följande scenario.

Saknade eller felaktiga harmoniserade systemkoder (HS)

När felaktiga HS-nummer anges för produkter eller om HS-nummer saknas, kan det förhindra att tullavgifter och importskatter tillämpas på ordern i kassan. Om tullavgifter och skatter inte tillämpas och ordern innehåller ett meddelande som anger att tullavgift och importskatt kan tas upp vid leverans, ska du granska produkterna i ordern för att verifiera att de har HS-nummer. Kontakta Shopify-supporten om du stöter på ett HS-nummer som inte stöds.

Tullavgifter och importskatt beräknas till 0

Om du tar upp tullavgifter och importskatt i kassan och stöter på en order där tullavgifter och importskatt beräknas till 0 ska du granska om ordern matchar ett av följande scenarier.

Ordern underskrider minimivärdet

Om en order ligger under minimitröskeln för ett land eller en region och du inte är registrerad för att hämta in skatt i det landet eller den regionen, omfattas ordern inte av tullavgifter och importskatt. Vissa länder inkluderar eller exkluderar leverans från beräkningen av minimivärdet. Om du inte är säker på huruvida landet eller regionen du levererar till inkluderar dessa kostnader i beräkningen av minimivärdet ska du kontakta skattemyndigheten eller en lokal skatteexpert.

Skatteregistrering saknas

Om du är registrerad för att ta upp skatt i destinationslandet eller destinationsregionen, men du inte har angett din registreringsinformation i Shopify, beräknas inte skatter på ordrar under minimivärdet i köparens land. Lägg till din skatteregistreringsinformation i Shopify-administratören.

Skatt tas upp men inte tullavgifter

Om du tar upp tullavgifter och importskatt i kassan och stöter på en order där skatt hämtas in men inte tullavgifter ska du granska om ordern matchar följande scenario.

Ordern ligger under minimivärdet för tullavgifter

Vissa länder eller regioner har separata minimivärden för tröskelvärden för tullavgift och importskatt. Om en order överstiger minimivärdet för skatt men understiger minimivärdet för tullavgift omfattas den endast av importskatt. Vissa länder inkluderar eller exkluderar leveransfrån beräkningen av minimivärdet. Om du inte är säker på huruvida landet eller regionen du levererar till inkluderar dessa kostnader i beräkningen av minimivärdet, ska du kontakta skattemyndigheten eller en lokal skatteexpert.

Tullavgiften och importskatten som debiteras på transportörsfakturan är större än tullavgiften och importskatten som debiteras i kassan

Om du tar upp tullavgifter och importskatt i kassan och stöter på en order där din kund debiteras mindre för tullavgifter och importskatter än vad det i själva verket kostar att leverera till dem ska du granska om ordern matchar ett av följande scenarier.

Saknade eller felaktiga HS-nummer

När felaktiga HS-nummer anges för produkter eller om HS-nummer saknas, kan det förhindra att tullavgifter och importskatter tillämpas på ordern i kassan. Granska produkterna i ordern för att verifiera att de har HS-nummer. Kontakta Shopify-supporten om du stöter på ett HS-nummer som inte stöds.

Tullmyndigheten har tillämpat olika HS-nummer

När dina produkter korsar en gräns kan de komma att bedömas av destinationslandets eller destinationsregionens tullmyndigheter. Dessa myndigheter kan tillämpa HS-nummer på dina produkter, som skiljer sig från de nummer som användes för att beräkna tullavgift och importskatt. Granska de produkter som har olika HS-nummer tillämpade och utför sedan en av följande åtgärder:

  • Uppdatera dina produkter till att använda det HS-nummer som tillämpades av tullmyndigheten.
  • Om du är säker på att det HS-nummer som du använder är korrekt ska du kontakta din tullmäklare för att undersöka orsaken till skillnaden.

Produktpriserna på handelsfakturan skiljer sig från produktpriserna i ordern

Om produktpriserna på handelsfakturan inte är desamma som de priser som du debiterat din kund kanske transportören har felaktig prisinformation för dina produkter. Kontakta skaparna av appen eller integrationen som du använder för att skapa dina handelsfakturor och verifiera att du använder de senaste produktpriserna från din butik, istället för en fast lista.

Främmande valutakursvariationer

Skillnaden i värde från din lokala valuta till din kunds valuta kan ändras under tiden mellan att ordern läggs och den tidpunkt du debiteras för att skicka ordern. När det sker en tidsfördröjning för behandling av betalningar eller återbetalningar finns det en möjlighet att du förlorar eller tjänar pengar till följd av valutakonverteringar.

Du kan minimera den skillnad som orsakas av främmande valutakursvariationer genom att aktivera din butik till att sälja i flera valutor. Du kan sedan använda din kunds lokala valuta på handelsfakturan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis